ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף גריידי נגד המוסד לביטוח לאומי :

24 יוני 2021
לפני: כבוד השופט עמי רוטמן
התובע:
יוסף גריידי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד יסמין דיגורקר

החלטה

לאחר שבחנתי את רשימות המוסכמות והפלוגתאות שהוגשו מטעם הצדדים, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בהליך:

מוסכמות
ביום 3.6.2020 נחתם הסכם פרישה וסיום יחסי עבודה, בין התובע למעסיק בעקבות פיטוריו מיום 30.4.2019 (בהסכם נכתב בטעות 31.4.2019).
התובע הגיש תביעה לדמי אבטלה ביום 10.6.2020 בעקבות פיטוריו כאמור.
התובע התייצב בשירות התעסוקה לראשונה בחודש יוני 2020 (להלן-"היום הקובע").
הנתבע דחה את התביעה לדמי אבטלה בנימוק כי התובע לא צבר תקופת אכשרה מספקת לפי סעיף 161(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה 1995 שכן לטענת הנתבע לתובע רק 5 חודשי עבודה מתוך 12 חודשי עבודה ב-18 חודשים שקדמו ליום הקובע.

פלוגתה
האם כדין נדחתה התביעה לדמי אבטלה שהגיש התובע?

התיק נקבע להמשך הליכים כלהלן-
הואיל והתובע אינו מיוצג – אין החלטה על תצהירים.

הנתבע יגיש תיק מוצגים שיכלול את כל הראיות שהוא מבקש להגיש בדיון ההוכחות לא יאוחר מ- 45 יום קודם לישיבת ההוכחות. המוצגים יהוו ראיה בתיק, אלא אם תוגש התנגדות, דהיינו ניתן יהיה לקבלם ללא שיוגשו על ידי עדים. ככל שמבקש התובע/ת שהמוצגים יוגשו באמצעות עדים, יודיע על כך לבית הדין, 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון. ככל שהנתבע מבקש להעיד עובד ציבור יצרף את תעודת עובד הציבור לתיק המוצגים. לא ירשה בית הדין להגיש ראיה שלא תיכלל בתיק המוצגים אלא מנימוקים שירשמו.

בקשות לזימון עדים יש להגיש עד 45 יום לפני הדיון.

הצדדים יוודאו טלפונית לפחות 21 יום לפני הדיון עם עדיהם כי הם יודעים על הדיון, ומתכוונים להתייצב לעדות כנדרש.

צד המבקש להקרין סרטון בדיון יביא עמו מחשב נייד שניתן להציג באמצעותו את הסרטון ובנוסף יגישו באחד מהפורמטים הבאים:

(1) Windows Media Video (WMV, WM)

(2) Audio Visual Interleave (AVI)

(3) MPEG – 1 (MPEG, MPG, M1V)

(4) QuickTime Movie File (MOV)

(5) MP4 Video File (MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP, 3GPP)

(6) MPEG – 2 TS Video File (M2TS)

(7) Matroska Video File (MKV)

(8) TRACK

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין לא יאוחר מ- 30 יום קודם למועד הדיון. אם לא תוגש בקשה כאמור ייתכן שלא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

התיק יועבר לשופט/ת לקביעת דיון הוכחות.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, (24 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יוסף גריידי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: