ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ו. א. ס. נגד גדעון אל סייד :

בפני כבוד השופטת הבכירה – אירית מני- גור

תובעים

ו. א. ס.

נגד

נתבעים

  1. גדעון אל סייד
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התובע נפגע לטענתו ביום 15.6.19, עת רכב על סוס שנבהל מרכב, הוא נפל ונפצע קשה. נגרמו לו שברים רבים באזור הפנים, שברים בזיגומה משמאל, שברים בין שיניים 33,34, שבר בארובת העין ושברים בלסת התחתונה משמאל. התובע נותח ובוצע קיבוע של השבר בלסת בתחתונה עם פלטות וברגים. כמו כן, נגרם לתובע שבר בהומרוס בזרוע יד ימין והוא נותח והשבר קובע עם פלטות וברגים.

התובע עתר למינוי עשרה מומחים בתחומים שונים, כדלקמן: אורתופדיה, נוירולוגיה, א.א.ג., פה ולסת, שיניים פלסטיקה, כאב, פסיכיאטריה ותעסוקתי. הנתבעת הכחישה את החבות בין היתר בטענה כי התאונה אירעה בנסיבות אחרות, ולחלופין הסכימה למינוי אורתופד ומומחה פה ולסת.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, אני מורה על מינוי מומחים בתחום האורתופדיה, פה ולסת, פסיכיאטריה, א.א.ג ועיניים בשלב זה.

מעיון בתיעוד הרפואי שצורף, קיימת למעלה מראשית ראיה למנות מומחה בתחום האורתופדיה ובתחום פה ולסת, ונוכח הסכמת הנתבעת, אני מורה על מינוי מומחים בתחומים אלו.

המומחה בתחום האורתופדיה מתבקש להתייחס לצלקת בזרוע והמומחה בתחום הפה והלסת מתבקש להתייחס לצלקות בפנים, ככל שיש ביכולתם לעשות כן או לחוות דעתם האם יש מקום למינוי מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית בנסיבות המקרה דנן.

נפשי - התובע צירף תיעוד של מספר פגישות עם פסיכיאטר, שם נרשם כי לאחר התאונה הוא נפגע נפשית ואובחן כסובל מהפרעת הסתגלות עם תגובה מעורבת של דיכאון וחרדה ואלמנטים של פוסט-טראומה, והוא מטופל תרופתית. בבדיקתו מיום 23.11.20 אובחן כי הוא עדיין סובל מתסמינים של חרדה, דיכאון ותסמינים חלקיים של פוסט-טראומה והמינון התרופתי הועלה. תיעוד זה מהווה ראשית ראיה למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה. הלכה פסוקה כי על בימ"ש לנקוט בגישה מקילה בבחינת מסמכים המוגשים בתמיכה לבקשה למינוי מומחה רפואי (רע"א 44835-03-14 אפרתי שלמה נ' "הפול", פורסם ביום 30.4.14; רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ), כדי שלא לחסום את דרכו של התובע להוכיח נכותו, אני מורה על מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה.

א.א.ג – התובע התלונן על סחרחורת וצפצופים באוזניים, הוא הופנה לבדיקת שמיעה. בבדיקה מיום 11.12.19 נמצא ליקוי שמיעה תחושתי עצבי קל עד בינוני בצד ימין, ובצד שמאל נמצא ליקוי שמיעה הולכתי קל עד בינוני-חמור. בנוסף, צורף תיעוד לפיו התובעת פנה מספר פעמים למומחה אף-אוזן-גרון והתלונן על סחרחורות וכאבי אוזניים. די בתיעוד זה כדי להוות ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום א.א.ג.

עיניים – בדיקת CT ראש שבוצעה מיד לאחר התאונה הדגימה שבר עם תזוזה קלה בקיר לטרלית וברצפה של ארובה שמאלית, עכירות שומן ובועיות אוויר. הוא הופנה לבדיקת עיניים בשל דימום סביב העין ודימום עיניי. התובע התלונן על טשטוש ראיה בעין שמאל ובהמשך התלונן על כאבי עיניים. בבדיקת רופא עיניים מיום 31.7.19 אובחן כי חדות הראיה בעין שמאל ירדה בהשוואה לעין ימין. תיעוד זה מהווה ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום העיניים.

כאב – הבקשה למינוי מומחה בתחום הכאב נדחית בשלב זה, היות והיא איננה נתמכת בתיעוד רפואי בתחום זה.

תעסוקתי - הבקשה למינוי מומחה תעסוקתי נדחית בשלב זה. ככלל, לא בנקל ימנה ביהמ"ש מומחה תעסוקתי, שכן קביעת הנכות התפקודית מסורה בידיו של ביהמ"ש. במקרה דנן, אנו מצויים בתחילת ההליך, מונו כעת חמשה מומחים, טרם התקבלו חוו"ד, טרם הוגשו תחשיבי נזק, התובע טרם העיד, וביהמ"ש לא הגיע לכלל מסקנה כי הוא אינו יכול להעריך את נכותו התפקודית ועל כן יש למנות מומחה. לפיכך, בשלב זה הבקשה נדחית והיא תשקל בהמשך ההליך ככל שהתובע יעמוד על בקשתו תוך צירוף תיעוד רפואי עדכני.

אני ממנה בזאת את ד"ר אורן אריאל כמומחה בתחום האורתופדיה, את פרופ' שלמה טייכר כמומחה בתחום פה ולסת, את ד"ר תאופיק קראקרה בתחום הפסיכיאטריה, את פרופ' איתן יניב בתחום א.א.ג ואת ד"ר ענת קסלר בתחום העיניים בתיק זה.

בהתאם לתקנה 89 לתקנות סדר-הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: "תקנות סד"א") ולצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהירו המומחים מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחלו תפקידם על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית-המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית-משפט ולבעלי-הדין בתוך 7 ימים מקבלת כתב המינוי. מינוי המומחים יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית-המשפט ובכפוף לכל החלטה אחרת. ב"כ התובע ימציא את טופס 6 למומחים יחד עם כתב המינוי מיד עם קבלתו.

על מינויו המומחים כאמור בצו זה, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986).

ב"כ הצדדים יעבירו למומחים, טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, תוך 30 יום מהיום. בטרם יועבר החומר הרפואי שבידי ב"כ הצדדים לידי המומחים, בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות-דרכים (מומחים), התשמ"ז – 1986, ידאגו ב"כ הצדדים שניהם להעביר האחד למשנהו את כל החומר הרפואי שבכוונתם להעביר לידי המומחים, 7 ימים בטרם יוגש למומחים, על מנת לאפשר התנגדות להעברת החומר באמצעות הגשת בקשה מתאימה לצד שכנגד ולביהמ"ש במידת הצורך. עם קביעת מועד הבדיקה על-ידי המומחים, יודיע על כך ב"כ התובע לצדדים שכנגד. על המומחים לציין בחוות דעתם אלו מסמכים רפואיים עמדו בפניהם בטרם מתן חוות הדעת.

המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדקו את התובע ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 15.6.19 ובמיוחד יקבעו:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשם לב לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחים יתייחסו, בין השאר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
המומחה בתחום הפה ולסת יחווה דעתו בשאלה האם יש מקום למינוי מומחים בתחום השיניים והכירורגיה הפלסטית בנסיבות המקרה דנן.
המומחה בתחום האורתופדיה יחווה דעתו בשאלה האם יש מקום למינוי מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית בנסיבות המקרה דנן.
המומחה בתחום א.א.ג יחווה דעתו בשאלה האם יש מקום למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה בנסיבות המקרה דנן.

המומחים יקבעו תור לבדיקת התובע בתוך 45 יום מקבלת כתב המינוי. המומחים מתבקשים לשלוח את חוות דעתם לב"כ הצדדים וכן לתיק ביהמ"ש 30 יום לאחר בדיקת התובע ולאחר ששכרם הוסדר במלואו.

בהתאם לתקנה 91 (ב) לתקנות סד"א המומחים יצרפו לחווה"ד את רשימת האסמכתאות שהם הסתמכו עליהם בחוות דעתו; אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.

בהתאם לתקנה 91 (ג) לתקנות סד"א בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט רשות לשלוח למי מהמומחים שאלות הבהרה בנוגע לחוות דעתו, לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת חוות הדעת; המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בתוך שלושים ימים ממועד קבלת החלטת בית המשפט ויראו את תשובותיו כחלק בלתי נפרד מחוות דעתו.

בשכר טרחת המומחים תישא הנתבעת ישירות בשלב זה, על פי חשבונית שתומצא לה ע"י המומחים, ואולם אם יקבעו מי מהמומחים כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע. אני קובעת את שכ"ט המומחים בתחום האורתופדיה, פה ולסת, א.א.ג ועיניים בסך של 5,000+מע"מ, ושכ"ט המומחה בתחום הפסיכיאטריה בסך של 6,000 ₪ + מע"מ.

לאחר קבלת חווה"ד, יגישו באי כח הצדדים תחשיבי נזק כל צד בתוך 30 יום בהתאמה.

הואיל והבקשה התקבלה בחלקה, והתנגדות הנתבעת התקבלה בחלקה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ו. א. ס.
נתבע: גדעון אל סייד
שופט :
עורכי דין: