ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי מלמד נגד החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ :

בפני כבוד ה שופט גד ארנברג

המבקש

צבי מלמד

נגד

המשיבה
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

פסק דין

בפני בר"ע על החלטת כבוד רשמת ההוצל"פ שהורתה לממש את כספי המשיב בקופת גמל וקרן השתלמות.
מדובר בתיק הוצל"פ למימוש שטר שנפתח לפני שנים רבות (2006), בוצעה בו מסירה בדרך של תחליף המצאה (2011) וננקטו בו פעולות בודדות במשך השנים, כאשר הוצאו מספר התראות על סגירתו בשל אי נקיטת הליכים.
בסופו של דבר, בסוף שנת 2020, נתפסו כספים בקופת הגמל וקרן השתלמות, וניתנה החלטה של כבוד הרשמת פרג'ון למימוש אותם כספים.
בשלב זה, כשנודע למבקש, לטענתו לראשונה, על קיום התיק, הגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר, וכן הגיש התנגדות, וכן בקשה לביטול החלטת המימוש.
טענת המבקש בהתנגדות היא, שחתימתו על השטר זויפה. הבקשה להארכת מועד וההתנגדות הועברו לבית משפט השלום בתל אביב וטרם נדונו.

כאמור, במקביל, הגיש המבקש גם בקשה לביטול העיקול והוראת המימוש של קופת הגמל וההשתלמות, ובקשה זו נדחית על ידי רשמת ההוצל"פ.

בר"ע זו נוגעת להחלטה זו, שעניינה הסירוב לביטול העיקול והמימוש של קרן הגמל וההשתלמות.

בין לבין התברר, שהקרן כבר מומשה והכספים הועברו למשיב.

עוד עולה, כי הבר"ע נשוא הליך זה הוגשה באיחור רב. בעוד ההחלטה המסרבת לביטול העיקול והמימוש ניתנה בחודש פבר' 2021, הוגשה הבר"ע רק ביום 6.5.21, כאשר המועד להגשת בר"ע על החלטת רשם ההוצל"פ הוא 20 יום מיום קבלת ההחלטה.

עוד התברר, כי לאחר שהבקשה סורבה על ידי רשמת ההוצל"פ הוגשה בקשה לתיק ההתנגדות לביצוע שטר ( שכאמור הועבר לבית משפט בתל אביב) לביטול המימוש, וגם בקשה זו סורבה מאחר והכספים כבר הועברו.

המבקש טוען, כי לאור אי ידיעתו על קיום התיק, ולאור העדר פעולות מצד המשיב ולאור ההחלטות השונות של רשמי ההוצל"פ לפיהן התיק ייסגר אם לא יינקטו בו הליכים, לא היה מקום להחלטת המימוש, ואילו המשיב טוען, כי אין מקום להתערב בהחלטה שניתנה כדין, קל וחומר שאין לעשות כן לאחר שהכספים כבר מומשו. עוד טוען המשיב, כי לא הומצא כל נימוק לאיחור בהגשת הבר"ע, ויש לדחותה ולו מטעם זה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים באתי למסקנה, כי אין מקום לקבל בר"ע זו משני נימוקים. הראשון, האיחור בהגשת הבר"ע ללא כל נימוק לאיחור. כידוע, הארכת מועד לביצוע דבר שנקבע בחיקוק דורשת טעם מיוחד. בנדון דנן, המועד להגשת ערעור או בר"ע על החלטת רשמי ההוצל"פ קבוע בדין, ולא הומצא כל נימוק לאיחור. השני, והעיקרי, מדובר למעשה בבר"ע תיאורטית, שכן הבקשה היא לביטול החלטת המימוש, אך כבר בוצע מימוש בפועל. משבוצע כבר המימוש, אין מקום להורות על החזרת הכספים, בשלב זה. שכן, כאמור, הוגשה גם בקשה להארכת מועד להתנגדות וההתנגדות לביצוע השטר, וככל שימצא שהטענות בהן נכונות, יבוטל ממילא העיקול ותינתן הוראה להחזר הכספים.
אין נפקא מינא אם תינתן היום הוראה להחזרתם, לפני שמתבררת טענת הזיוף, או אם תינתן החלטה כזו בעוד מספר חודשים, אם יתברר שטענת הזיוף נכונה. לאור כל האמור יש לדחות את הבקשה להארכת מועד להגשת הבר"ע וכן את הבר"ע לגופה.

למעלה מהצורך אעיר, ישנה פסיקה עניפה לפיה תיק ההוצל"פ לא יכול להפוך ל"תכנית חסכון". היינו, התנהלות לפיה שנים רבות לא נוקטים הליכים ממשיים לגביית החוב, וכתוצאה מכך החוב צובר ריביות גבוהות, יכולה להיחשב התנהגות חסרת תום לב.
כיון שבר"ע זו לא עוסקת בשאלה זו, לא אקבע מסמרות בענין, אך בהמשך הדרך יש מקום לשקול טענה כזו, אם תועלה ותימצא נכונה. לפיכך, מוצע לצדדים לשקול כבר עתה הסכמה, לפיה יצומצם גובה החוב, הבקשה להארכת מועד וההתנגדות יידחו והחוב ישולם לפי הסכום שיוסכם.
כאמור, כיון שאין עניינה של בר"ע זו בשאלה זו אינני קובע דבר לכאן או לכאן בענין זה.

התוצאה היא אפוא שהבקשה להארכת מועד והבר"ע נדחות, ובנסיבות הענין אין צו להוצאות ויש להחזיר למבקש את הערובה שהפקיד אם אין מניעה אחרת לעשות כן.

ניתן היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צבי מלמד
נתבע: החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: