ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוברט קופטי נגד איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופט גלעד הס

תובע
רוברט קופטי

נגד

נתבעת
איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשה לתיקון כתב תביעה.
רקע
במסגרת כתב התביעה עתר התובע, רוברט קופטי (להלן: "התובע") לפיצוי מכוח פוליסת תאונות אישיות עקב פציעה אשר לטענתו גרמה לו לנכות אורתופדית צמיתה בשיעור 19%. הנתבעת, איי. די . איי . חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעת") הגישה כתב הגנה במסגרתו טענה כי אם קיימת לתובע נכות , הרי שהיא מתחת ל-10% ורק נכות מעל 10% (לא כולל) מקנה זכאות לפיצוי מכוח הפוליסה.
לאחר מכן, התובע הגיש כתב תשובה.
ביום 1.12.2020 הגישה הנתבעת חוות דעת מטעמה, במסגרתה הכיר המומחה מטע ם הנתבעת בנכות האורתופדית בשיעור של 5%.
ביום 10.12.2020 התקיימה לפני ישיבת קדם משפט, במסגרתה מיניתי מומחה לכירורגיה אורתופדית מטעם בית המשפט. כמו כן, קבעתי כי הנתבעת תשלים את ההליכים המקדמיים.
ביום 26.3.2021 הגיש המומחה מטעם בית המשפט את חוות דעתו. מומחה בית המשפט קבע כי הנכות האורתופדית הצמיתה של התובע הינה בשיעור 10%.
אציין, כי ביום 19.5.2021 במסגרת תגובה שהגישה הנתבעת בקשר לבקשה אחרת של התובע, טענה הנתבעת כי ביום 3.5.2021 העבירה אל התובע את הקלטת שיחת ההצטרפות של התובע לביטוח (להלן: "שיחת ההצטרפות").
ביום 26.5.2021, הגיש התובע בקשה לתיקון כתב תביעה, היא הבקשה שלפני.
ביום 16.6.2021 הגישה הנתבעת תגובה לבקשה.
טענות הצדדים
לטענת התובע, ביום 19.5.21 לאחר שקיבל לידיו את הקלטת שיחת ההצטרפות, התברר לו מתוכן השיחה, כי עומדות לו טענות נוספות כנגד הנתבעת שלא היו ידועות לו בעת הגשת התביעה.
מנגד טענה הנתבעת כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר, כי הוגשה בשיהוי ובחוסר תום לב לאור כך שהתובע היה צד לשיחת ההצטרפות ועל כן תוכן השיחה היה ידוע לו עוד טרם הגשת התביעה . כמו כן, טענה הנתבעת כי הטענות שמבוקש להעלותן בכתב התביעה המתוקן מהוות הרחבת חזית.
עוד טענה הנתבעת, כי היעתרות לתיקון כעת תשלול טענת התיישנות שהייתה עומדת לה אילו הייתה התביעה מוגשת כעת.
דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור שיש לאפשר לתובע לתקן את כתב התביעה. ואנמק.
כללי
תקנה 46 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעת כדלהלן:
"בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג"
ההלכה לעניין תיקון כתבי טענות הינה כי יש לנהוג בליברליות במתן היתר לתיקונם, כך שיותר תיקון אשר מעמיד את השאלות השנויות במחלוקת לפני בית המשפט, ר' רע"א 871/14 קונדה נ' אברמוביץ ואח', [פורסם בנבו] ( 3.3.2014).
כמו כן, נקבע כי יש לאפשר תיקון כתבי טענות אף בשלב מתקדם של ההליך, ר' רע"א 266/88 סאן אינטרנשיונל לימיטד נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] ( 8.4.1990).
אציין כי יש מקום לסברה כי נקודת האיזון בעניין תיקון כתבי טענות השתנתה לאור תקנות סדר הדין החדשות, וכיום הכללים לתיקון כתבי טענות הינם נוקשים יותר, ואביא זאת בחשבון.
מן הכלל אל הפרט
ראשית, מדובר בהליך שהינו בשלב מקדמי ואשר טרם הגיע לשלב הגשת הראיות. שנית, אין מחלוקת של ממש כי שיחת ההצטרפות עליה מבסס התובע בקשה זו, הועברה אל התובע רק לאחרונה .
כמו כן, יש לדחות את טענת הנתבעת, לפיה התובע ידע על תוכן השיחה טרם הגשת התביעה שלפני לאור היותו של התובע צד לשיחת ההצטרפות. ויוסבר.
אין מחלוקת כי מדובר בשיחת טלפון שקיים התובע עם נציג מטעם הנתבעת כשלוש שנים לפני הגשת התביעה . לטעמי, הסבירות כי התובע יזכור את כל פרטי שיחת ההצטרפות הינה קלושה ואין מקום לדרוש ממבוטח לזכור שיחה מעין זו לפרטיה. אשר על כן, אני דוחה טענות השיהוי וחוסר תום הלב.
אשר לטענת ההתיישנות, אני סבור כי דין טענה זו להידחות. ואנמק.
כפי שקבעתי לעיל לעניין טענת השיהוי, אין מקום לדרוש מבעל דין לזכור פרטי שיחת טלפון שהתרחשה לפני כשלוש שנים. מכאן אני סבור, כי טענת הנתבעת לפיה היעתרות לתיקון כעת תשלול טענת התיישנות שהייתה עומדת לה אילו הייתה התביעה מוגשת כעת , הייתה נכונה במצב בו פרטי השיחה היו בידיעת התובע טרם הגשת כתב התביעה, אולם במצב בו פרטי השיחה ידועים לתובע רק כעת לאחר שמיעת שיחת ההצטרפות, אין מקום לקבל טענה זו.
בכל מקרה, החלטה זו אינה מונעת מהנתבעת לעלות טענת התיישנות ככל שהיא סבורה שקיימת.
אשר לטענת הרחבת החזית, הרי כאשר מתבקש תיקון כתב תביעה, המהות של הבקשה הינה הרחבת החזית מכתב התביעה המקורי . לכן, כמעט תמיד, בקשה לתיקון כתב תביעה הינה בקשה להרחבת חזית לעומת כתב התביעה המקורי וכך ראוי שיהיה . מכאן טענת 'הרחבת חזית' אינה טענת הגנה בפני בקשה לתיקון כתב תביעה.
אשר לטענה כי הבקשה נעדרת תצהיר. אכן התובע לא הגיש תצהיר כנדרש ומכאן מדובר במחדל דיוני . עם זאת, כאשר לגבי הטענה העובדתית המהותית אשר עליה מתבססת הבקשה שלפני, לפיה שיחת ההצטרפות הועברה לידי התובע רק לאחרונה - אין מחלוקת, לא מצאתי לדחות בקשה זו רק בשל מחדל זה.
סיכום
אשר על כן, אני מתיר לתובע להגיש כתב תביעה מתוקן וזאת עד ליום 20.7.2021.
כמו כן, אני מתיר לנתבעת להגיש כתב הגנה מתוקן וזאת עד ליום 6.11.2021.
ישיבת קדם המשפט נדחית ליום 22.11.2021 בשעה 09:30.
למען הסר ספק, אין בהיתר להגשת כתבי טענות מתוקנים היתר להגשת חוות דעת רפואיות נוספות במסגרת כתבי הטענות המתוקנים.
אשר לפסיקת ההוצאות, מצד אחד, אני סבור כי הגשת כתב התביעה המתוקן אשר יכלול טענות נוספות יביא בהכרח להגשת כתב הגנה מתוקן מטעם הנתבעת מכאן להוצאות נוספות לנתבעת . מצד שני, אין מחלוקת של ממש כי שיחת ההצטרפות הועברה אל התובע רק לאחרונה וזאת זמן רב לאחר המועד שנקבע להשלמת ההליכים המקדמיים מטעם הנתבעת.
בנסיבות אלו, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוברט קופטי
נתבע: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: