ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרת מרים מסינג נגד יורם אשוש :


לפני כבוד השופטת הבכירה סבין כהן

מבקשים

  1. אפרת מרים מסינג
  2. יהונתן מוריאל מסינג

נגד

משיבים

  1. יורם אשוש
  2. רחל אשוש

החלטה

  1. בהמשך להודעות הצדדים, מורה בית המשפט על מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום המדידות את המודד מר אבנר שיאון אשר כתובתו רח' שד' דוד בן גוריון 14/20 אשקלון.
  2. השמאי יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם למעט חומר שהוסכם בין הצדדים שלא להעביר למומחה. כמוסכם תבוצע מדידה משותפת, המודד לא יעיין במדידות קודמות, אלא במדידות הסטוריות לשם בחינת טענת התובעים כי קו הגבול השתנה עם השנים ובמידת האפשר, יתייחס המודד גם לסוגיית קווי גבול היסטוריים (בתקופת מתן היתר הבנייה לבית התובעים) אשר שונו עם הזמן.

המומחה יבקר ב מקום בתיאום עם ב"כ הצדדים, המומחה יאפשר לצדדים ולבאי כוחם להשתתף בביקור במקום.
4. הצדדים יישאו בשלב זה וכמימון ביניים בשכרו של המומחה בחלקים שווים וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
הצדדים יסדירו את התשלום ישירות מול המומחה וזאת בתוך 14 יום.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שמסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים או הסדרת שכר טרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

5. המומחה ימציא את חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 יום.
6. בית המשפט מסב את תשומת לב הצדדים כבר בשלב זה לעניין חקירת המומחה, ככל ויידרש. ככל ובעל דין מעוניין לחקור את המומחה יפעל הוא בהתאם לרישא בתקנה 91 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות") הקובעת כך: " 91 (ד) בעל דין רשאי לחקור מומחה מטעם בית המשפט ובלבד שהודיע על כך לבית המשפט ולבעלי הדין וביקש את הזימון לא יאוחר מישיבת קדם-המשפט המסכמת."

7. ככל שקיימת הכרות בין מי מבעלי הדין לבין המומחה או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, יודיע על כך הצדדים לבית המשפט בתוך 7 ימים.
על מנת לאפשר לצדדים משלוח הודעה בדבר מניעות באשר למומחה ככל שקיימת, הודעת המינוי תומצא למומחה בחלוף 10 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אפרת מרים מסינג
נתבע: יורם אשוש
שופט :
עורכי דין: