ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד אמונים שירותי תעשיה בע"מ :

לפני:

כבוד השופט דניאל גולדברג
נציג ציבור (עובדים) מר יוחנן בלכר
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף בנבנישתי
התובעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד איריס גולדשטיין
-
הנתבעת
אמונים שירותי תעשיה בע"מ

פסק דין

ביום 6.4.21 הגיעו הצדדים להסדר דיוני, וביקשו כי בית הדין יכריע במחלוקת ביניהם לגבי פסיקת הוצאות ושכר טרחת עו"ד. בהתאם להסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים, הגישו הצדדים טיעוניהם, להלן הכרעתנו.
בהליך זה תבעה התובעת – מגדל חברה לביטוח בע"מ – את הנתבעת, חברת אמונים שירותי תעשיה, לשלם לה סך 199,335 ₪, בגין אי ביצוע הפרשות מלאות לקופת גמל לעובדיה, על פי תדפיסים שצורפו לכתב התביעה.
הנתבעת הגישה כתב הגנה שבו הסבירה כי עקב שינוי מדיניות ממשלתית בדבר הסרת חסמים על ייבוא אוטובוסים מסין, נקלעה הנתבעת לקשיים תזרימיים, וכי היא ביצעה תשלומים להקטנת חובה כפי יכולתה החל מחודש 10/18, לאחר שבחודש 9/18 פנתה לחברות המבטחות את עובדיה, ופרט לתובעת, הן הואילו להגיע עמה להסדרי פריסה של חובות הנתבעת כלפיהן. הנתבעת הוסיפה כי היא מעולם לא התכחשה לחוב, אך טענה שהתובעת נוהגת באופן קנטרני בכך שהיא עומדת על ניהול הליך משפטי למרות שאין הנתבעת יכולה לעמוד בתשלום מלוא החוב, ללא פריסה.
לאחר שבית הדין עיין בטיעוני הצדדים, בית הדין נעתר לבקשת התובעת לפסוק לה הוצאות בסך 2,250 ₪.
כן נעתר בית הדין לבקשת התובעת לפסוק לה שכר טירחת עו"ד. בית הדין מעמיד את סכום שכר הטרחה על 5,000 ₪. בקביעת הסכום, נשקלו שיקולים אלה:
הכלל הינו שבעל דין שזכה בדין, זכאי שייפסקו לטובתו הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. הנתבעת לא שכנעה שיש הצדקה לסטות מכלל זה.
בהודעת הנתבעת מיום 28.7.19, אף קיימת הודאה בדבר ההצדקה לדרישת "דמי טרחה" על ידי הנתבעת.
הנתבעת טוענת שבמועד הגשת התביעה, היא כבר הסדירה תשלום של 80% מהחוב שנתבע, ולא היה כל צורך בהגשת התביעה. טענה זו אינה מקובלת על בית הדין.
על הנתבעת מוטלת חובה לפעול לגביית הפרשות מולנות לפי סעיף 19א לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
גם אם נכונה הטענה שבמועד הגשת התביעה, סולק כבר 80% מהחוב, אין חולק על כך שיתרת החוב שולמה לאחר הגשת התביעה.
בדיון שהתקיים ביום 24.6.19, הודיעו הצדדים על מטרתם המשותפת להגיע להסדר מוסכם. מדברי הצדדים עולה כי נותר חוב וכי הייתה נכונות לתשלומו ב-12 תשלומים. ואולם, ביום 22.7.19 הוגשה הודעת התובעת שבה נטען שהנתבעת אינה עומדת בהסדר שסוכם. בעקבות הודעה זו, ביקשה הנתבעת ביום 28.7.19 "דיון חוזר" בנימוק ש"הדיון הקודם נסוב סביב סכום חוב לא נכון אשר בטעות יסודו וכן סעיפים בהחלטה אשר אינם חד משמעיים בהגדרתם". בית הדין נעתר לבקשת הנתבעת לקבוע דיון נוסף.
למעשה, משמעותה של הודעת הנתבעת מיום 28.7.19 אינה אלא תיקון של כתב הגנתה, שכן בכתב ההגנה הודתה הנתבעת בחוב ומכל מקום לא העלתה כל טענה לגבי גובהו ולא חלקה על האמור בתדפיסים שצורפו לכתב התביעה. גם עקב התיקון בכתב ההגנה, מוצדקת דרישת התובעת לפסיקת שכר טרחת עו"ד.
לדיון שנקבע ליום 9.12.19, לא הוזמנה הנתבעת כדין, ועל כן הוא התקיים במעמד התובעת בלבד. דיון נוסף קוים ביום 17.2.20, בו טענה הנתבעת כי סילקה את מלוא החוב בגין תקופת התביעה. אין חולק על כך שלאחר דיון זה, העבירה הנתבעת לתובעת חמישה שיקים דחויים, שתאריכו של האחרון שבהם הוא 30.6.20. תשלומים אלה לא כללו ריבית פיגורים ואין מקום להרהר אחר טענת ב"כ התובעת לפיה הסד ר הפריסה לא אושר על ידי התובעת.

סוף דבר
ניתן תוקף של פסק דין להסדר אליו הגיעו הצדדים ביום 6.4.21.
הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 2,250 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.4.19 עד לתשלום בפועל, וכן שכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪.
זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים.

ניתן היום, י"ד תמוז תשפ"א, (24 יוני 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

"ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו".

נציג ציבור

נציג ציבור

דניאל גולדברג, שופט


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אמונים שירותי תעשיה בע"מ
שופט :
עורכי דין: