ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חץ הצפון השקעות בע"מ נגד אגמי חברה לעבודות הנדסיות בעמ :

בפני כבוד השופט בן ציון ברגר

תובעת/נתבעת שכנגד

חץ הצפון השקעות בע"מ

נגד

נתבעת/תובעת שכנגד
אגמי חברה לעבודות הנדסיות בעמ

פסק דין

לפני בקשה למתן פסק דין בהעדר סיכומים ולפיו התבקש בית המשפט לדחות את התביעה ולקבל את התביעה שכנגד.

תמצית העובדות הרלבנטיות:

התובעת והנתבעת שכנגד (להלן ולשם הנוחות: "התובעת")היא חברה בע"מ, העוסקת בעבודות עפר, ביוב, בניה ותחנות שאיבה.
הנתבעת והתובעת שכנגד (להלן ולשם הנוחות: "הנתבעת") היא חברה בע"מ העוסקת בין היתר בביצוע עבודות עפר, מים חשמל, ביוב והקמה ושיפוץ תחנות שאיבה.

הנתבעת זכתה בשני פרויקטים לבנית תחנות שאיבת ביוב (בכפר מזרעה שליד נהריה ובקיבוץ להבות חביבה) ושכרה את התובעת לביצוע חלק מהעבודות.
בגין כל אחת מהעבודות נחתם בין הצדדים הסכם.
לטענת הנתבעת במהלך העבודה נתגלו ליקויים בעבודת התובעת וכן, איחורים בלוח הזמנים. הצדדים הסכימו על המשך העבודות ובמסגרת זו נמסרו לתובעת שני שיקים (שיק לכל פרויקט) . השיקים לטענת הנתבעת נמסרו על חשבון ביצוע עבודות עתידיות ובתנאי שהעבודות יבוצעו בפועל לכן, כנגד כל שיק נחתם בין הצדדים הסכם המאפשר לנתבעת לבטל את השיק במידה והתובעת לא תבצע את העבודות.
לטענת הנתבעת, כך קרה בפועל דהיינו התובעת לא חזרה לעבודה והנתבעת נאלצה לסיים את העבודות בעצמה ו/או באמצעות אחר וכתוצאה מכך נגרמו לה נזקים כספיים.
השיקים בוטלו על ידי הנתבעת ותובעת מנגד הגישה תביעה למימוש שני שיקים שנמסרו לידה בלשכת ההוצאה לפועל .
הנתבעת הגישה התנגדות וניתנה לה הרשות להגן . עם הגשת כתב הגנה הוגשה גם התביעה שכנגד.
עם העברת התיק לטיפולי עקב פרישת המותב הקודם, קיימת דיון במעמד הצדדים.
בדיון שהתקיים ביום 17.3.21 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית:
"אנו מקבלים את הצעת בימ"ש לפיה ב"כ הצדדים יגישו סיכומי טענותיהם בכתב לתיק בימ"ש ויינתן פסק דין על פי החומר הקיים בתיק בלבד.
אנו מבקשים ליתן להסדר האמור תוקף של החלטה".
הסכמה זו קבלה תוקף של החלטה ובאותה החלטה נקבע אף סדר הגשת הסיכומים:
"אני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ונותן לה תוקף של החלטה.
ב"כ התובעת יגיש סיכומיו בתוך 30 יום מהיום, עם העתק לב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יגיש סיכומיו בתוך 30 יום לאחר מכן.
זכות תשובה בתוך 10 ימים לאחר קבלת סיכומי הנתבעת.

הצדדים ימסרו את הסיכומים הדדית האחד לשני, בצירוף אסמכתא על קבלת הסיכומים".

ביום 29.4.21 ובחלוף המועד להגשת סיכומי התובעת נתנה החלטתי כמפורט להלן:

ביום 18.5.21 הגיש ב"כ התובעת בקשה לשחרורו מייצוג התובעת בד בבד עם הגשת בקשה למתן ארכה נוספת של 30 יום לתובעת על מנת שתוכל להגיש את סיכומיה.

עוד באותו יום 18.5.21 קבעתי:

להשלמת התמונה אציין שעל פי רישומי התיק הממוחשב עולה שהחלטה זו נצפתה על ידי ב"כ התובעת בשעה 15:22 ביום 18.5.21.

כאמור , ב"כ הנתבעת הגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגשת סיכומים.
תק' 74(ג) לתקסד"א 2018 מורה לנו:
"דין אי-הגשת סיכומי הטענות בכתב במועד, כדין אי-התייצבות לדיון".
ובהתאם תק' 75 מורה :
"אי-התייצבות לדיון
75.
לא התייצב בעל דין ולא ניתן טעם סביר לאי-ההתייצבות, יחולו הוראות אלה:
(1)
לא התייצב התובע, ימחק בית המשפט את כתב התביעה או ידחה את התביעה אם מצא טעמים מיוחדים לדחייה;"

כאמור התובעים לא הגישו את סיכום טענותיהם למרות שתי אורכות שניתנו להם לעשות כן.
לא ניתן לשלול בשלב זה את טענות הנתבעת והתובעת שכנגד ביחס לכל אחד מההסכמים שנחתמו בעת מתן השיקים, כאשר פעולה זו שהיא אינה אינהרנטית לסחירותם של השיקים מצביעה על יכולתה של הנתבעת לבטל את השיקים במקרה של הפרה או כטענתה בכשלון תמורה מלא.
יש לזכור בהקשר תיק זה שהדיון שנקבע ליום 17.3.21 הוא דיון הוכחות שעד אליו הגישו שני הצדדים תצהירים ואסמכתאות לטענותיהם.
לכן בהעדר הגשת סיכומים, בחלוף המועד ושים לב למהות התביעה והתביעה שכנגד אני נעתר לבקשה כמבוקש:
אני דוחה את התביעה שהגישו התובעים.
אני מקבל את תביעת הנתבעת /התובעת שכנגד כנגד התובעת /הנתבעת שכנגד ומחייב את התובעת/הנתבעת שכנגד לשלם לנתבעת סך של 323,404 ₪ (סכום זה נובע מסכום התביעה פחות הפיצוי המוסכם הקבוע בחוזה העבודה של שני הפרויקטים ובתוספת מע"מ כחוק).
בנוסף, התובעת/הנתבעת שכנגד תשלם לנתבעת/התובעת שכנגד הוצאות משפט בסך של 15,000 ₪.
ניתן פטור ממחצית שניה של האגרה בשתי התביעות. ככול ששולמה אגרה שניה על ידי מי מהצדדים יש להשיבה לצד המשלם באמצעות ב"כ.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג תמוז תשפ"א, 23 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חץ הצפון השקעות בע"מ
נתבע: אגמי חברה לעבודות הנדסיות בעמ
שופט :
עורכי דין: