ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. מ. נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע" :

בפני כבוד השופטת הבכירה – אירית מני- גור

תובעים

א. מ.

נגד

נתבעים

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"

החלטה

התובע נפגע ביום 17.2.18 בתאונת דרכים. התובע פונה לבי"ח, אובחן שבר בטיביה עם ריסוק ברגל שמאל והוא נותח. התובע אושפז 12 ימים. בהמשך התובע החל להתלונן על כאבי גב וצוואר. התובע ביצע סדרת טיפולי פיזיותרפיה. בדיקת CT הדגימה בלט דיסק בחוליות L5-S1 ובדיקת EMG הדגימה רדיקולופתיה בחוליות C5-6.
התובע עתר למינוי מומחים בתחום האורתופדיה והפסיכיאטריה. הנתבעת השאירה את הבקשה למנות אורתופד לשיקול דעת ביהמ"ש והתנגדה למינוי פסיכיאטר.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, אני מורה על מינוי מומחים בתחום האורתופדיה והפסיכיאטריה.

מעיון בתיעוד הרפואי שצורף, קיימת למעלה מראשית ראיה למנות מומחה בתחום האורתופדיה, ונוכח הודעת הנתבעת כי היא מותירה את ההחלטה לשיקול דעת ביהמ"ש, אני מורה על מינוי מומחה בתחום זה.

נפשי - התובע צירף תיעוד של שני טיפולים בבית חולים גהה. האחד מיום 5.3.20 - אינטק צוותי שבוצע במרפאה. בבדיקה נשלל PTSD כי הוא לא עונה על כלל הקריטריונים. הוא לא מעוניין בטיפול בפרט לכדורי שינה. יחד עם זאת צוין "ללא תובנה על מצבו", הוא הוזמן למעקב פסיכיאטרי. התיעוד השני מיום 16.7.20 נסרק באופן לא ברור, אולם ניתן לראות כי תפקודו אובחן כלקוי, תסמינים של הפרעה בתר חבלתית הכוללים הימנעות וקשיי שינה משמעותיים. כמו כן ירידה דיכאונית, ככל הנראה משנית לתאונה. הומלץ לו על המשך מעקב פסיכיאטרי, טיפול תרופתי והוא הופנה ליחידת חרדה לצורך התאמתו לטיפול CBT. תיעוד זה מהווה ראשית ראיה למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה. הלכה פסוקה כי על בימ"ש לנקוט בגישה מקילה בבחינת מסמכים המוגשים בתמיכה לבקשה למינוי מומחה רפואי (רע"א 44835-03-14 אפרתי שלמה נ' "הפול", פורסם ביום 30.4.14; רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ), כדי שלא לחסום את דרכו של התובע להוכיח נכותו, אני מורה על מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה.

אני ממנה בזאת את ד"ר פרופ' דודקביץ כמומחה בתחום האורתופדיה, את ד"ר אדם דרנל בתחום הפסיכיאטריה בתיק זה.

בהתאם לתקנה 89 לתקנות סדר-הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: "תקנות סד"א") ולצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהירו המומחים מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחלו תפקידם על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית-המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית-משפט ולבעלי-הדין בתוך 7 ימים מקבלת כתב המינוי. מינוי המומחים יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית-המשפט ובכפוף לכל החלטה אחרת. ב"כ התובע ימציא את טופס 6 למומחים יחד עם כתב המינוי מיד עם קבלתו.

על מינויו המומחים כאמור בצו זה, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986).

ב"כ הצדדים יעבירו למומחים, טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, תוך 30 יום מהיום. בטרם יועבר החומר הרפואי שבידי ב"כ הצדדים לידי המומחים, בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות-דרכים (מומחים), התשמ"ז – 1986, ידאגו ב"כ הצדדים שניהם להעביר האחד למשנהו את כל החומר הרפואי שבכוונתם להעביר לידי המומחים, 7 ימים בטרם יוגש למומחים, על מנת לאפשר התנגדות להעברת החומר באמצעות הגשת בקשה מתאימה לצד שכנגד ולביהמ"ש במידת הצורך. עם קביעת מועד הבדיקה על-ידי המומחים, יודיע על כך ב"כ התובע לצדדים שכנגד. על המומחים לציין בחוות דעתם אלו מסמכים רפואיים עמדו בפניהם בטרם מתן חוות הדעת.

המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדקו את התובע ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 17.2.18 ובמיוחד יקבעו:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשם לב לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחים יתייחסו, בין השאר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

המומחים יקבעו תור לבדיקת התובע בתוך 45 יום מקבלת כתב המינוי. המומחים מתבקשים לשלוח את חוות דעתם לב"כ הצדדים וכן לתיק ביהמ"ש 30 יום לאחר בדיקת התובע ולאחר ששכרם הוסדר במלואו.

בהתאם לתקנה 91 (ב) לתקנות סד"א המומחים יצרפו לחווה"ד את רשימת האסמכתאות שהם הסתמכו עליהם בחוות דעתו; אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.

בהתאם לתקנה 91 (ג) לתקנות סד"א בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט רשות לשלוח למי מהמומחים שאלות הבהרה בנוגע לחוות דעתו, לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת חוות הדעת; המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בתוך שלושים ימים ממועד קבלת החלטת בית המשפט ויראו את תשובותיו כחלק בלתי נפרד מחוות דעתו.

בשכר טרחת המומחים תישא הנתבעת ישירות בשלב זה, על פי חשבונית שתומצא לה ע"י המומחים, ואולם אם יקבעו מי מהמומחים כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע. אני קובעת את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה בסך של 5,000+מע"מ, ושכ"ט המומחה בתחום הפסיכיאטריה בסך של 6,000 ₪ + מע"מ.

לאחר קבלת חווה"ד, יגישו באי כח הצדדים תחשיבי נזק כל צד בתוך 30 יום בהתאמה.

הואיל והבקשה התקבלה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. מ.
נתבע: התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"
שופט :
עורכי דין: