ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליאס אלי סיני נגד ראובן סיני :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

תובעים שכנגד

  1. אליאס אלי סיני
  2. אלומיניום סיני את ברק בע"מ

נגד

נתבע שכנגד

ראובן סיני

החלטה

באחריות ב"כ התובעים שכנגד לבצע מסירה כדין של כתב התביעה והחלטה זו לנתבע שכנגד תוך 3 ימים מהיום, ולהמציא עותק מאישור המסירה לתיק בית המשפט.
כתב הגנה שכנגד יוגש תוך 60 ימים ממועד המצאת כתב התביעה שכנגד לידי הנתבע שכנגד , כשהוא על נספחיו, כרוך, מדוגל וממוספר, זאת בנוסף להגשתו במערכת "נט המשפט".
התובעים שכנגד רשאי ם להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה, בת וך ארבעה עשר ימים מיום שהומצא להם כתב ההגנה שכנגד .
ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 36-34 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – התקנות).
דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 ימים לפני ישיבת קדם המשפט בתיק.
הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.
רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם המשפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ-20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 ימים לאחר מכן.
רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על ידי התובעים שכנגד 20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט, ועל-ידי הנתבע שכנגד 14 ימים לאחר מכן.
מועד קדם משפט ייקבע בהתאם להוראות תקנה 61(א) לתקנות.
בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך; וככל שמבוצעת הגשה מרחוק - יש בנוסף להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.
לתיק בית המשפט יוגש עותק של כלל כתבי הטענות, על נספחיהם, כשהוא כרוך, מדוגל וממוספר, תוך שבעה ימים ממועד הגשתם מרחוק.
נקבע לתז"פ לבדיקת הגשת כתב הגנה שכנגד או מחיקה מחמת חוסר מעש (בהעדר כתב הגנה או בקשה אחרת), ליום 30.11.2021.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליאס אלי סיני
נתבע: ראובן סיני
שופט :
עורכי דין: