ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כפיר אורגובי נגד אושרי אזולאי :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעים

  1. כפיר אורגובי
  2. יפעת אורגובי

נגד

הנתבע
אושרי אזולאי

פסק דין

התביעה שלפני עניינה בליקויים נטענים באופן ביצוע עבודות התקנת מזגנים על ידי הנתבע.

לטענת התובעים שכרו את שירותיו של הנתבע לבצע עבודות התקנת מזגנים, לרבות עבודות גבס, ואולם בעבודות, שנמשכו זמן רב, נתגלו ליקויים רבים אשר לא תוקנו כנדרש על ידי הנתבע ומכאן תביעה זו.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ראיתי לנכון לקבל את התביעה בחלקה, ולהלן טעמי:
עיון בהסכם שנערך בין הצדדים מלמד על כך שהנתבע נשכר לביצוע עבודות התקנת מערכת מיזוג בבית התובעים, לרבות עבודות גבס, חשמל ותאורה. חשבונית מתאימה הופקה על ידי הנתבע והיא כוללת פירוט, בין היתר, בנוגע לעבודות הגבס.
הנתבע טוען כי הגם שבתחילה נדרש לבצע את עבודות הגבס הרי שהלכה למעשה פטרו אותו התובעים מביצוע עבודות אלו בשל חוסר שביעות רצון, והתקשרו בהסכם עם אדם אחר, מי שהופנה אליהם על ידי הנתבע עצמו. לשיטתו, מדובר באדם שהוא נוהג לעבוד עמו בביצוע עבודות הגבס, וכי לאחר שהובא על ידו אל בית התובעים התברר כי בין התובעת 2 לבין אותו אדם קשר קודם, ולפיכך הוסכם כי העבודה בעניין זה תועבר אל איש המקצוע, וכי הנתבע לא יידרש לבצע את העבודה.
עיון בתכתובות שהוחלפו בין הצדדים מלמד על כך שאין ממש בטענת הנתבע בנוגע להעברת האחריות ביחס לסוגיית הגבס לכתפיו של איש המקצוע האמור, ולמעשה ניכר כי הנתבע "פרש כנפיו" על ביצוע העבודות על ידי איש הגבס, לרבות תיאום ביצוע העבודות, מתן הנחיות לעניין אופן התשלום לאיש הגבס ואף דרישה כי תשלום זה יבוצע במזומן במועד ביצוע ההתקנה.
התובעת 2 נחקרה בנוגע לקשריה עם איש הגבס והותירה בעניין זה רושם מהימן על בית המשפט.
כך או אחרת, משכלל ההסכם שבין הצדדים כאן התייחסות לסוגיית עבודות הגבס ולא הומצאה לעיוני תכתובת המעידה על ביטול ההסכם בהקשר זה, הרי שהנטל להוכיח כי נערכה התקשרות נפרדת, נוספת ומאוחרת בין התובעים לאיש הגבס מוטל על הנתבע, אשר מבקש להתכחש להוראות ההסכם, וזה בחר שלא להזמין את איש הגבס לעדות כאן.
אשר לליקויים באופן ביצוע העבודות – צירפו התובעים דו"ח בדיקה שנעשה על ידי חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ, ממנו עולה כי בבית התובעים ליקויים באופן ביצוע ההתקנות הכוללים חיבורי צנרת ניקוז שאינם תקינים, בידודי צנרת שבוצעו שלא כנדרש, התקנת יחידות מעבה בצורה לקויה וכשל בשיפועי הצנרת.
הנתבע לא הכחיש את הכשל בשיפועי הצנרת, אך טען כי אלו נובעים מאופן ביצוע עבודות הגבס על ידי איש הגבס. משמצאתי, כאמור, כי מדובר בקבלן משנה של הנתבע עצמו הרי שהאחריות לליקויים אלו, יהא מקורם אשר יהא, מוטלת על הנתבע.
אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שלכל הפחות עד לחודש ספטמבר 2019 הגיע הנתבע, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו, מספר פעמים אל בית התובעים לשם ביצוע עבודות ו/או תיקונים. התובעים טוענים כי הנתבע התחייב להשלים את העבודות בתוך 7 ימים וכי ההסכם שבין הצדדים נערך ביום 1/7/2019, ובהתאמה כי הנתבע איחר בביצוע העבודות וביצע אותן באופן שאיננו מקצועי, והנתבע לא הכחיש את ההתחייבות המפורטת בכתב התביעה בנוגע למשך האספקה.
אין מחלוקת בנוגע לכך שהתובעים שלחו אל הנתבע מכתב ביום 13/10/2019, בו ביקשו להפנות לליקויים שנמצאו על ידם באופן ביצוע העבודות לאחר ביקורים של טכנאי חברת המזגנים בביתם, ואין מחלוקת בנוגע לכך שהנתבע לא ביקר בבית התובעים לאחר קבלת מכתב זה (לשיטתו, שוחח איתם טלפונית ותו לא).
מכל האמור אני קובעת כי בעבודת הנתבע נמצאו ליקויים, הנובעים מאופן ביצוע העבודות על ידו ועל ידי מי מטעמו, אותם רשאים היו התובעים לתקן.
מעיון בדו"ח הליקויים של חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ עולה כי עלות תיקון כלל העבודות עליהן היה הנתבע אמון היא בסך של 5,660 ₪, כולל מע"מ. התובעים שילמו 2,200 ₪ לביצוע תיקונים בהתקנת המזגן ו- 3,000 ₪ נוספים עבור עבודות "התקנת גבס במסדרון + סידור פתחים + התקנת תאורה". בדו"ח המהנדס שצירפו התובעים נאמדו עלויות ביצוע הנמכת הגבס ויצירת קונסטרוקציה חדשה בסך של 1,500 ₪ כולל מע"מ בלבד, והתובעים העידו כי ביצוע העבודות האמורות היו צפויים לכלול גם יצירת פתחים להתקנת התאורה, שפורקה עובר לביקור המהנדס בשל רטיבות. עבודת הגבס בוצעה הלכה למעשה על ידי קרוב משפחתה של התובעת 2, ולפיכך אינני מקבלת את הטענה כי מדובר בעלות של 3,000 ₪ לשם ביצוע תיקון שהיה צפוי עובר לביצוע עבודות אלו, ובשל ביצוע לקוי על ידי הנתבע.
בנוסף, טענו התובעים כי נגרמו להם נזקים בגין עלות ביקור המהנדס, עלות "שעות עבודה אבודות בביקורי טכנאים" ו- "עלות שעות עבודה עבור ניקוי הבית בכל פעם מחדש". משלא הוצגו לפני תלושי שכר, דיווחי שעות עבודה וקבלות בגין עלויות ניקיון הבית אני קובעת כי הרכיבים המפורטים בסעיף 15 (ג) ו- (ד) לכתב התביעה ייקבעו כאן על דרך האומדנה, בשים לב לפירוט הימים והשעות שבנספח ז' לכתב התביעה, בסך כולל של 2,000 ₪ בלבד. בגין עלות ביקור המהנדס לא צורפו התובעים חשבונית, אך טענו כי שילמו סך של 936 ₪ המהווים 800 ₪ ומע"מ כדין. מדובר בסכום סביר, ולפיכך אני מקבלת את רכיב 15(א) לכתב התביעה כלשונו.
מעבר לכך ביקשו התובעים לחייב את הנתבע בגין עוגמת הנפש אשר היתה מנת חלקם ואשר נבעה, בין היתר, מכך שהמזגן שהתקין הנתבע בביתם עבד בצורה שאינה ראויה, יצר רטיבויות, הביא לפירוק תקרת הגבס והותרתה במצב זה במשך תקופה, הכל בשעה שהנתבע איננו מטפל כראוי בפניות התובעים, בשעה שהתובעת 2 מצויה היתה בהריון מתקדם ובבית חדש שאליו עברו התובעים, זוג צעיר עם ילדים קטנים. בגין רכיב זה ובשים לב לנסיבותיו של העניין אני רואה לנכון לחייב את הנתבע לשלם לתובעים פיצוי בסך של 2,500 ₪.

מכל אלו אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך כולל של 9,136 ₪ (2,200 ₪ תיקון התקנה + 1,500 ₪ תיקון גבס ותאורה + 2,500 ₪ עוגמת נפש + 2,000 ₪ הפסדי הכנסות + 936 ₪ חוות דעת ).
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (28/6/2020) ועד ליום התשלום בפועל.

בנוסף, אני מחייבת את הנתבע בהוצאות התובעים בהוצאות ההליך כאן בסכום כולל של 750 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כפיר אורגובי
נתבע: אושרי אזולאי
שופט :
עורכי דין: