ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד שלום גולדבלט נגד ג'רר מאיר ברנס :


בפני כבוד ה שופטת מרי יפעתי

מבקש / תובע

עו"ד שלום גולדבלט
נאמן בהקפאת הליכים לאוקיינוס איסלנד נתניה בע"מ

נגד

משיבים / נתבעים

  1. ג'רר מאיר ברנס
  2. דוד ברנס

החלטה

לפני בקשת התובע (המבקש) להתיר לו לצרף לסיכומיו מסמכים מתוך תיק פר"ק 64485-12-15 (להלן: " הליך הפירוק"), הליך בו הנתבעים (המשיבים) היו ועודם בעלי דין.

המבקש עותר להתיר לו לצרף המסמכים הבאים; תצהיר שניתן על ידי הנתבע 1 במסגרת הליך הפירוק, בקשת התובע שהוגשה בתיק הפירוק לסילוק יד של 33 בעלי יחידות דיור נופש בבית המלון, פרוטוקול והחלטת בית המשפט בהליך הפירוק, מיום 3.11.2016 ומיום 6.11.2016, וכן בקשת התובע למינוי חברת KSR שהוגשה בתיק הפירוק.

לטענת המבקש, צירופם של המסמכים נדרש בשלב זה לאחר שעדת הנתבעים, הגב' מוניק ברנס אשת הנתבע 1, בחקירתה נשאלה אודות הליך הפירוק והשיבה כי אינה מכירה את ההליך ואת ההחלטות שניתנו במסגרתו, הגם שהנתבעים הינם בעלי דין בהליך הפירוק.

לטענתו, מסמכים אלו רלבנטיים שכן יש בהם כדי להוכיח הטענה כי הנתבעים מיאנו לפנות את הדירה ולהעמידה לרשות המאגר המלונאי.

עוד טוען המבקש כי אין במסמכים שצירופם מבוקש כעת כדי להפתיע את הנתבעים אשר הינם צד ל הליך הפירוק. כמו כן, מסמכי תיק הפירוק אוזכרו הן בתצהיר גילוי המסמכים מטעם התובע והן בתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעים.

המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם המסמכים לא גולו כנדרש והבקשה להתיר את הגשתם כעת, בשלב הסיכומים, אינה עומדת במבחני הפסיקה. המשיבים מוסיפים וטוענים כי אי הגשת המסמכים במהלך דיון ההוכחות מנעה מהם אפשרות להתייחס אליהם ולהביא עדויות נוספות לשם הבנת תוכנם ובירור הרקע ליצירתם. ממילא, לטענתם, אין באותם מסמכים כדי להועיל להוכחת התביעה.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים החלטתי ל קבל הבקשה. להלן נימוקיי.

אמנם, ביהמ"ש יטה שלא להתיר הגשת ראיות נוספות לאחר סיום שלב ההוכחות , אלא אם מדובר בראיות רלוונטיות, בעלות משקל לכאורי של ממש, וכאשר בפי בעל הדין המבקש להגיש את הראיה הסבר העשוי להניח את הדעת, באשר לאי הגשת הראיה בשלב ההוכחות.

המבחנים שנקבעו בפסיקה להתרת הגשת ראיה שלא הובאה במועדה על פי סדרי הדין, הינם: תרומת הראיה שמבוקש לצרף לחקר האמת ולמתן הכרעה צודקת, עוצמת הנזק הראיתי והדיוני שיגרם לבעל הדין עקב הגשת ראיה לאחר שטען את טענותיו והביא את ראיותיו [בש"א (מח' ירושלים) 7984/09 רוזן נ' ארזי הבירה בע"מ (9.7.2009)], הנסיבות בגינן לא הוגשה הראיה במועד הקבוע על פי דין, מידת אחריותו של בעל הדין לאיחור בהגשת הראיה ותום ליבו של בעל הדין המבקש לצרף הראיה הנוספת [ע"א 226/85 שאשא חברה לניירות ערך והשקעות בע"מ נ' בנק "אדנים" למשכנתאות והלואות בע"מ פ"ד מב(1) 14, 18 (1988)], עוצמת הפגיעה בניהולו התקין של ההליך וההכבדה על בעל הדין שכנגד.

בענייננו, סבורני כי יש ממש בטענת ב"כ הנתבעים לפיה היה מקום לצרף את המסמכים בשלב הבאת הראיות, ואין די בכך שהמסמכים אוזכרו באופן כללי בתצהיר גילוי המסמכים מטעם המבקש.
עם זאת, בחינת הבקשה בנסיבות העניין שבפני ובראי הפסיקה, מובילה למסקנה כי יש להתיר את צירופם של המסמכים.

באשר לתצהיר הנתבע 1 אשר הוגש במסגרת תיק הפירוק (נספח 3 לבקשה), מדובר בראיה רלבנטית להליך ולסוגיה שעמדה במחלוקת בין הצדדים, קרי השימוש שנעשה על ידי הנתבעים ביחידה.
מדובר בתצהיר של הנתבע 1 שניתן במסגרת הליך הפר"ק. ברי כי אין מדובר בראיה שיש בה כדי להפתיע את הצד שכנגד. מעבר לכך, הנתבע 1 לא העיד בהליך זה אלא אשתו שאינה בעלת דין בתביעה. אשת הנתבע 1 הופנתה בחקירתה לתצהיר זה ונשאלה אודותיו.

באשר ליתר המסמכים מתיק הפר"ק שצירופם מבוקש; בקשת המבקש לסילוק ידיהם של בעלי יחידות הדיור, הפרוטוקול וההחלטה בתיק הפר"ק, לא ניתן לומר כי אין רלבנטיות למסמכים אלו למחלוקת בין הצדדים הנוגעת, בין היתר, ל תקופה בה החזיקו המשיבים ביחידה והמועד בו נדרשו להשיבה לפול המלונאי.
מעבר לכך, החלטת כבוד הנשיא אורנשטיין מיום 6.11.2016 (שניתנה, כך נראה, בהמשך לפרוטוקול מיום 3.11.2016) כבר צורפה כנספח לכתב התביעה (נספח 3). פרוטוקול הדיון מיום 3.11.2016 , ש צירופו מבוקש כעת, הינ ו פרוטוקול הדיון שקדם ל אותה החלטה. כך גם הבקשה לסילוק יד שהגיש התובע בתיק הפירוק קשורה לדיון שהתקיים ביום 3.11.2016 ולהחלטה שניתנה בעקבותיו.
בנסיבות אלה, נוכח העובדה שתכלית הצגתו של פרוטוקול הדיון והבקשה הינה מתן תמונה כוללת לגבי ההתנהלות בהליך הפירוק והבסיס למתן אותה החלטה, ובשים לב לכך שהנתבעים הינם בעלי דין בהליך הפירוק ולכך כי העדה מטעם הנתבעים בהליך זה טענה כי אין לה כל ידיעה על ההליכים בתיק הפירוק, אינני רואה כל מניעה להתיר הגשתם.

באשר לבקשת המבקש שהוגשה לתיק הפירוק למינוי חברת KSR, והחלטת כבוד הנשיא אורנשטיין שקיבלה את הבקשה, אף שלא מצאתי כיצד ראייה זו עשויה לתרום לבירור התובענה, הרי שנראה כי מדובר בראיה טכנית כאשר עובדת מינויה של החברה במסגרת תיק הפירוק הוצהר במפורש בסעיף 2 לתצהירו של מר קמינסקי.

לאור האמור לעיל, אני מתירה את צירוף המסמכים כראיה בהליך זה.

אינני סבורה כי יש בצירוף המסמכים המבוקשים כדי לגרום למשיבים נזק ראייתי ודיוני בל יתוקן. סיכומי הנתבעים טרם הוגשו , וברי כי הנתבעים יוכלו להתייחס בסיכומיהם למסמכים שצורפו.
מעבר לכך, ככל שיחפצו המשיבים להגיש ראיות מפריכות או כל ראייה נוספת, יגישו בקשה מ נומקת מתאימה בתוך 14 יום מהיום.

ככל ולא תוגש בקשה כאמור לעיל , יוגשו סיכומי הנתבעים עד ליום 25.8.2021.

הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון במסגרת פסק הדין.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ג תמוז תשפ"א, 23 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד שלום גולדבלט
נתבע: ג'רר מאיר ברנס
שופט :
עורכי דין: