ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר מאור דנינו נגד י.א. אלון בניה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אלעד טל

תובעים

  1. מאיר מאור דנינו
  2. בת אל דנינו

נגד

נתבעת
י.א. אלון בניה בע"מ

החלטה

לפני בקשת הנתבעת לאפשר לה לבצע את התיקונים הנדרשים בהתאם לחוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט (להלן: " המומחה").

1. עניינינו בתביעה כספית/חוזית/ליקויי בניה. על פי הנטען בכתב התביעה, התובעים רכשו מהנתבעת, קבלן בניין, דירה בבניין שבנתה ברח' לח"י 11/93 בטירת הכרמל. לאחר מסירת הדירה, התברר כי ישנם בדירה ליקויים רבים, זאת הניגוד לחוזה בין הצדדים, וכאשר כל פניותיהם אל הנתבעת לתיקון הליקויים, לא נענו. בהתאם לחוו"ד מומחה מטעמם, עלות התיקונים הינה בסך 125,354 ₪ .

2. בכתב ההגנה, ביקשה הנתבעת כי תינתן לה האפשרות לתקן את הליקויים בעצמה . לטענתה, ביום 22.6.20, לאחר שבוצעו תיקונים לבקשת התובעים, הם חתמו על מסמך המאשר כי התיקונים בוצעו לשביעות רצונם המלאה, בהתאם לפרוטוקול מסירה סופי ודוח הבודק, ומאז לא פנו בתלונות נוספות. הנתבעת צירפה חוו"ד מומחה מטעמה לפיה עלות תיקון הליקויים בדירה הינה בסך 13,052 ₪.

3. המומחה , המהנדס משה גולני, קבע בחוות הדעת כי עלויות התיקונים הינה בסך 34,079 ₪. בהתייחס לבקשת הנתבעת לתקן את הליקויים, קבע המומחה בהתבסס על פסיקה, כי לנתבעת אין זכות מוקנה לבצע את התיקונים, לאחר שהוגשה התביעה, ואי הסכמת התובעים לאפשר לה לתקן את הליקויים, אינה שוללת מהתובעים את זכאותם לפיצויים.

4. בבקשה שלפני שבה הנתבעת על בקשתה לאפשר לה לתקן את הליקויים שציין המומחה בחוו"ד. לטענתה, עת נתנה הסכמתה למינוי המומחה ציינה כי אינה מתנגדת למינויו ובלבד שיתאפשר לה לתקן את הליקויים, ככל שימצאו כאלה, וזאת בהתאם להסכם המכר ולאור העובדה שהתביעה הוגשה לפני סיום שנת הבדק. הנתבעת אף הפנתה לעלות התיקונים שקבע המומחה, שקרוב לחוו"ד המומחה מטעמה ורחוק מאוד מהסכום שנקבע בחוו"ד מטעם התובעים.

5. התובעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, לנתבעת ניתנו הזדמנויות רבות לתקן את הליקויים עובר להגשת התביעה, והיא אף הכחישה את קיומם של הליקויים, בכתב ההגנה. משכך, כיום אין לה זכות מוקנית בשלב זה לבצע תיקונים בדירה.

דיון והכרעה
6. אין חולק כי בדירת התובעים נתגלו ליקויי בנייה, כפי שהועלו הממצאים במסגרת חוות דעת מומחה בית משפט. המחלוקת בין הצדדים הינה בסוגיה האם לנתבעת עומדת "זכות התיקון " של הליקויים, או שזכות זו מוצתה, והתובעים זכאים לפיצוי כספי.

7. כבר עתה אומר, כי לאחר שעיינתי בכל אשר הובא לפני הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להדחות.

8. סעיף 4 ב' ל חוק המכר קובע :

"(א) התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה או קונה המשנה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר."

(ב) חזרה והתגלתה אי-ההתאמה או אי-ההתאמה היסודית לאחר שהמוכר תיקן אותה פעם אחת או יותר... או שתיקונה של אי-ההתאמה או אי-ההתאמה היסודית דחוף והמוכר לא תיקן אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת הקונה... רשאי הקונה או קונה המשנה לתקנה והמוכר יישא בהוצאות התיקון."

9. בהתאם לפסיקה , "לפי סעיף 4ב לחוק המכר דירות, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה ועל המוכר לעשות כן תוך זמן סביר. אף שהדבר לא רשום בסעיף, מקובל שהרוכש לא יהיה זכאי לפיצויים עבור הליקויים, אם לא איפשר למוכר לממש את זכותו הנזכרת. עם זאת, משניתנה הזדמנות לתיקון וזו לא מומשה כראוי ותוך זמן סביר, אין חל עוד על הקונה הנטל לאפשר למוכר את ביצוע התיקונים בעין, ולמוכר כבר אין את הזכות להתנות בכך את יתר התרופות" (ת"א (מחוזי י-ם) 978/95 מילון נ' שיכון עובדים בע"מ (פורסם ביום 24.4.01)).

10. בנוסף נקבע, כי זכות התיקון איננה מוחלטת ותלויה היא בנסיבות העניין ויש לתת לקבלן זכות לתקן מקום שהוא מודה בליקויים ונכונותו לתקן רצינית ( ע"א 472/95 זלוצין נ' דיור לעולה, פ"ד נ(2) 858 (1996). בספרו של פרופ' אייל זמיר " חוק המכר [דירות] " הביע המחבר דעתו, כי הקונה אינו חייב לאפשר למוכר לתקן את אי ההתאמה . דעה זו אומצה ע"י ביהמ"ש העליון בע"א 656/99 ד"ר בר שירה נ' מעונות ובנין בע"מ, פ"ד נז(5) 1, 14 (2003), שם נפסק: "המלומד איל זמיר עמד לאחרונה בהרחבה על סוגיית תיקון אי-ההתאמה במכר דירות ובסוגיית הנטל לאפשר למוכר לתקן את אי-ההתאמה... לדעת המחבר, אם לפני הגשת התביעה נתן הקונה למוכר הזדמנות נאותה לתיקון אי-ההתאמה, אין לדרוש ממנו מתן הזדמנות נוספת במסגרת ההליך השיפוטי. דברים אלה מקובלים עליי" ; ובע"א 656/99 חיים אביצור ואח' נ' חפציבה ( פורסם ביום 2.9.03) , נפסק כי "כאשר ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, והוא ביצע זאת באופן חלקי תוך סחבת בלתי סבירה או באיכות שאינה נאותה, אין מקום לכפות על רוכש הדירה ליתן לקבלן הזדמנויות חוזרות ונשנות לבצע תיקונים שכבר ניתנה לו הזדמנות לבצעם")).

11. מחומר הראיות שצורף לכתבי הטענות עולה, כי ניתנו לנתבעת הזדמנויות לתיקון הליקויים עוד בטרם הוגשה התביעה, והתיקונים שב יצעה לא פתרו את הליקויים מושא התביעה. כמו כן, חלק מהליקויים דנן הוכחשו על ידי הנתבעת. אשר על כן, נחה דעתי כי הנתבעת מיצתה את זכות התיקון. בנוסף, בהתחשב כי עסקינן בתביעה כספית, לא מצאתי לחייב את התובעים לאפשר לנתבעת לבצע את התיקונים.

12. לאור כל האמור, הבקשה נדחית.
הנתבעת תישא בהוצאות התובעים בגין בקשה זו בסך של 750 ₪.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר מאור דנינו
נתבע: י.א. אלון בניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: