ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דב ברנרדו ווסנר נגד אברהם שמעון צוובנר :

23 יוני 2021
לפני: כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
נציג ציבור (עובדים), מר אלי קדוש
נציג ציבור (מעסיקים), מר יצחק אופנהיים
התובע:
דב ברנרדו ווסנר
ע"י ב"כ: עו"ד טובה פריד

-
הנתבע:

  1. אברהם שמעון צוובנר
  2. קייטרינג חן פנסי בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד פיני קלמן

החלטה

1. מונחת לפנינו בקשת הנתבע 1, מר אברהם שמעון צוובנר, לסילוק התביעה נגדו על הסף מחמת היעדר יריבות. על פי מר צוובנר כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה נגדו, ולכן דין התביעה נגדו להיות מסולקת על הסף.
התובע מתנגד לבקשה.
דיון והכרעה
2. מלכתחילה סברנו שיש להותיר את ההכרעה בבקשה לשלב הישיבה המקדמית, אולם מר צוובנר עתר בבקשה דחופה למתן החלטה, בטענה שהותרתו כנתבע בהליך גורמת לו לנזק שאינו בר תיקון במערכת BDI.
3. כאמור בפתח הדברים, לטענת מר צוובנר כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה נגדו, שכן לא התבקש בו סעד של הרמת מסך ומה גם שהתובע לא טוען כי הוא פעל באופן שיש בו להונות את נושי הנתבעת 2 , שלא למטרות הנתבעת 2, או שפעילותו הייתה נגועה בעירוב נכסים. בנסיבות אלה כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה נגדו ויש למחוק את התביעה נגדו בהיעדר עילה.
מנגד טוען התובע בתשובתו לבקשה לסילוק על הסף, כי יש לחייב את מר צוובנר יחד עם הנתבעת 2 מכוח חוזה העבודה שעליו חתמו התובע ו מר צוובנר בעצמו. לטענת התובע חוזה העבודה מחייב את מר צוובנר לקיים את כל ההתחייבויות המנויות בו. לפיכך עילת התביעה היא נגד מר צוובנר באופן אישי כמי שחתם על הסכם העבודה ויש לדחות את טענת היעדר היריבות.
על כך משיב מר צוובנר כי חתימתו על חוזה העבודה לא נועדה ליטול אחריות אישית על ביצוע החוזה ואין בה כדי להצדיק את הרמת מסך ההתאגדות של החברה.
4. לאחר עיון בכל החומר שהונח לפנינו ושקילת מכלול טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. הצדדים צירפו את חוזה העבודה שנחתם ביום 27.9.2006 ובפתחו מוצהר כי מדובר ב"הסכם עבודה שנערך בין עזרת דוד קייטרינג. מנחם קירשנבוים ואברהם צוובנר (הנתבע כאן – רב"ה) יחד המנהלים לבין דב ווסנר (התובע כאן – רב"ה)". בהסכם נקבע עוד כי מנחם קירשנבוים ו מר צוובנר מעוניינים להעסיק את התובע. בשולי ההסכם מתנוססות חתימותיהם של התובע ושל מר צוובנר, ללא כל חותמת של חברה. למעשה, הנתבעת 2 כלל אינה מוזכרת בהסכם העבודה.
אמנם עיון בכתב התביעה (קצר המילין) עצמו מעלה כי התובע לא טוען בו להתנהלות לא תקינה של מר צוובנר ואינו מבקש סעד של הרמת מסך. עם זאת בסעיפים שונים בכתב התביעה התובע טוען טענות שונות כלפי מר צוובנר יחד עם הנתבעת 2. כך למשל , בסעיף 5 התובע טוען כי הוא השתלב בעסקי הנתבעים והיה נתון למרותם ולפיקוחם; בסעיף 7 התובע טוען כי הנתבעים העסיקו אותו בהיקף של 6 ימים בשבוע; ובסעיפים 20-9 התובע טוען להפרת חובות שונ ות הקשור ות בקיום שימוע על ידי שני הנתבעים. בנסיבות אלה ובשלב זה לא מן הנמנע כי כוונת התובע היא להעסקה משותפת.
ובכל אופן, דומה ששאלת זהות המעסיק של התובע , האם רק הנתבעת 2 או ששני הנתבעים במשותף, היא שאלה שדורשת ליבון עובדתי ועל כן אין מקומה להתברר כאן. מבלי לקבוע מסמרות בעניין, נ וסיף שעיון בתלושי השכר שהונחו לפנינו מעלה, לכאורה , כי מועד תחילת עבודתו של מר צוובנר בנתבעת 2 הוא ביום 1.1.2007 ולא במועד חתימת ההסכם עם מר צוובנר, כך שאין לשלול את הטענה שמר צוובנר העסיק את התובע לכל הפחות בראשית תקופת העבודה הנטענת . וגם מטעם זה אין לסלק את התביעה כנגדו על הסף, ואין לומר שהתביעה אינה מגלה עילת תביעה נגד מר צוובנר.
5. טרם חתימה נעיר כי בתשובתו לבקשה לסילוק על הסף הוסיף התובע וטען לשם הזהירות כי אם בית הדין יקבע שהנתבעת 2 היא הגורם החייב כלפי התובע, יש להוסיף עילות תביעה בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה, וביקש סעד של הרמת מסך בשל הפרת חובת תום הלב והפרת חוקי עבודה שונים. מדובר בהרחבה של יריעת המחלוקת ובטענות שלא בא זכרן בכתב התביעה. משכך וכל עוד כתב התביעה נותר במתכונתו הנוכחית עילות אלה אינן באות בגדר המחלוקת בהליך זה.
6. סוף דבר - על יסוד כל האמור, הבקשה נדחית. תשומת לב הצדדים לישיבת הפישור הקבועה ליום 20.7.2021 וכן לאמור בזימון לדיון שנשלח בכל הנוגע לחובה להשלים את הליכי הגילוי והעיון במסמכים.
לא בלי היסוס הרינו מורים, כי הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בעת פסיקת ההוצאות בתום ההליך העיקרי.
ניתנה היום, י"ג תמוז תשפ"א, (23 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בית הדין, לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה.

נציג ציבור עובדים מר אלי קדוש

רחל בר"ג-הירשברג, שופטת

נציג ציבור מעסיקים מר יצחק אופנהיים


מעורבים
תובע: דב ברנרדו ווסנר
נתבע: אברהם שמעון צוובנר
שופט :
עורכי דין: