ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשות מקרקעי ישראל נגד הייל אלנעמי :


בפני כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

מבקשת (תובעת)

רשות מקרקעי ישראל - מחוז דרום

נגד

משיבים (נתבעים)

  1. הייל אלנעמי
  2. םתחי אלנעמי
  3. מונא אלנעמי
  4. זהור אלנעמי

החלטה

ביום 03.05.21 ניתן תוקף של פס"ד להסדר גישור שהוגש לביהמ"ש ע"י מגשר המהו"ת עליו חתומים המגשר וב"כ הצדדים.
ביום 09.05.21 הגיש ב"כ התובעת בקשה למתן הוראות בקשר לתשלום שכר טרחת הגישור שדרש המגשר עבור שעת גישור אחת , העומד על סך של 400 ₪ בתוספת מע"מ.
לבקשה הוגשה תגובת המגשר ולאחר מכן הוגשה תשובה לתגובה ו לאחר עיון בכל מה שהוגש הגעתי לכלל מסקנה שעל התובעת לשלם למגשר את שכר טרחת הגישור שנתבקש הימנה.
לטענת התובעת, מגשר המהו"ת אינו נמנה על ספקיה. בנוסף, היא לא חתמה על הסכם כניסה לגישור, ולבסוף, בא כוחה לא היה בעל סמכות לאשר את הסדר הגישור וההסכמות שהתגבשו בפגישה אצל המגשר נחתמו רק לאחר שנוסחם אושר (לאחר ביצוע שינויים) ע"י הגורמים המוסמכים אצל התובעת. לטענתה "לא התקיים כל גישור המצדיק תשלום שכר למגשר המהו"ת מעבר לשכר האמור להיות משולם לו על ידי הנהלת בתי המשפט בגין עבודתו הראויה לשבח".
המגשר ציין כי פגישת המהו"ת בתיק הייתה קצרה וכי בהמשך לה החל הליך גישור. זאת לאחר שהוסבר לצדדים "ברחל ביתך הקטנה" כי פגישת המהו"ת הסתיימה והחל הליך גישור. אמנם הסכם כניסה לגישור לא נחתם, אך זאת בשל כך שבנסיבותיו של תיק זה לא ראה המגשר צורך בכך ו הוא נסמך על כך שעפ"י תקנה 3(ו) לתקנות בתי המשפט (גישור) תשנ"ג-1993, בהעדר חתימה על הסכם כניסה לגישור , חל על ההליך ההסכם המצוי, בנוסחו שבתוספת לתקנות הנ"ל.
מגשר המהו"ת מונה ע"י ביהמ"ש בהתאם לתקנות שנקבעו בפרק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט -2018. שכר טרחת מגשרי המהו"ת בהליכי גישור המתקיימים בעקבות פגישת מהו"ת הינו קבוע ועומד על סך של 400 ₪ לשעה בתוספת מע"מ לשעה, לכל צד, והוא מפורט בס' 6 להזמנה לפגישת מהו"ת הנשלחת לצדדים מביהמ"ש (בתיק זה – בהזמנה לפגישת מהו"ת מיום 08.04.21).
בסופה של הפגישה שהתקיימה אצל המגשר נחתם הסדר גישור. חזקה היא שאם נחתם הסדר גישור, התקיים לפניו הליך גישור, שאם לא תאמר כן, אין לפניך הסדר גישור. אם ב"כ התובעת לא היה מצויד ב כל הסמכויות לנהל הליך גישור ולהגיע להסכמות, היה עליו להודיע על כך למגשר ובמקרה זה לא היה המגשר מקיים הליך גישור. בפי ב"כ התובעת אין טענה שהתריע על כך לפני המגשר, אלא רק טענה שהיה עליו להביא את ההסכמות שהושגו בהליך זה לאישור הגורמים המוסמכים בתובעת. צודק המגשר בטענתו שאמנם לא נחתם הסכם כניסה לגישור (וכי על מנת למנוע מחלוקות מעין אלו, הוא לוקח על עצמו להקפיד על כך בעתיד), אך בכך אין על מנת לאיין את הליך הגישור שנוהל, כאשר הוא הסביר לצדדים באופן ברור כי הם נכנסים להליך גישור, וכאשר ניתן להחיל על הליך הגישור שנוהל את ההסכם המצוי הקבוע בתוספת לתקנות הגישור . כאמור, אם הושג הסדר גישור, וכאשר אין לתובעת כל טענה כנגד הסדר זה, חזקה היא שנוהל הליך גישור ואין זה ראוי לטעון כי לא מגיע למגשר שכר טרחת גישור.
לקראת סיום יובהר שמגשרי המהו"ת אינם מקבלים את שכרם משום גורם אחר פרט לצדדים המשתתפים בהליך הגישור. בהתחשב במורכבות של תיק זה ובהסדר שהושג בהליך הגישור לשביעות רצון הצדדים, דרישת מגשר המהו"ת לקבל שכר טרחת גישור בגין שעת גישור אחת בלבד, לא רק שהיא סבירה אלא שהיא אפילו מינימלית.
לאור כל האמור לעיל, אני מורה למדינה לשלם את שכר טרחת המגשר בתוך 30 יום. לנוכח בקשת המדינה לבצע את התשלום דרך בית המשפט, תפתח המזכירות שורת פיקדון של 400 ₪ בצירוף מע"מ ולאחר שהתשלום יבוצע – יועבר הסכום למגשר.
ההחלטה תועבר לצדדים ולמגשר.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רשות מקרקעי ישראל
נתבע: הייל אלנעמי
שופט :
עורכי דין: