ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלברייט די.איי בע"מ נגד כונס הנכסים הרשמי :

לפני השופט יעקב שפסר , סגן הנשיאה

המבקשת:

סלברייט די.איי בע"מ

נגד

המשיב:
כונס הנכסים הרשמי - מחלקת תאגידים

פסק דין

המבקשת – חברה פרטית, הגישה בקשה למתן היתר חלוקה לפי סעיף 303 (א) לחוק החברות התשנ"ט- 1999 ובהתאם לתקנות החברות (אישור חלוקה) תשס"א -2011, לבצע חלוקה בסך כולל של עד 78.7 מליון דולר ארה"ב, מתוך יתרת המזומנים של החברה.

בגוף הבקשה הוצהר, כי החברה היא חברה רווחית ביותר, כשאף לאחר חלוקת הרווחים הראויים לחלוקה (בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ובהסתמך על דוחות דצמבר 2020), יוותרו בקופתה סך של 216 מליון דולר ארה"ב, מעל לדרוש לפעילותה השוטפת.

כן ציינה המבקשת כי חתמה לאחרונה על עסקת מיזוג משולש הפכי, והחלוקה המבוקשת נחוצה לצורך השלמת העסקה שבמסגרתה יוזרמו לקופתה מאות מליוני דולרים נוספים.

המבקשת מצהירה כי בהתחשב הן בתוצאות הפעילות הנוכחית והצפויה, הן במצבת הנכסים וההתחייבויות של החברה, אין בחלוקה כדי לעורר חשש שאין ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, מה גם שלאחר החלוקה ובטרם המיזוג, תיוותר החברה עם "כרית בטחון" של כ-131 מליון ₪. לבקשה צורפו הדוחות הכספיים והסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה, וכן חוו"ד כלכלית חיצונית.

הבקשה פורסמה בהתאם להוראות תקנות החברות (אישור חלוקה) התשס"א – 2001 ובהודעה נוספת שהודיעה המבקשת היום, הוברר כי לא התקבלה כל התנגדות מצד כלשהו לרבות לא מצד נושי החברה.
בחוו"ד מטעם הממונה על הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי שהוגשה לתיק ביום 21.4.21 הודיע הממונה כי אינו מתנגד לאישור בקשת החלוקה.
כן הומצאה הבקשה גם לרשם החברות שאישר את קבלת הבקשה ולא מסר כל התנגדות לה.

בהנתן כל האמור, ניתן בזאת היתר למבקשת לבצע חלוקה בסך כולל של עד 78.7 מליון דולר ארה"ב, מתוך יתרת המזומנים של החברה, ובלבד שהחלוקה תתבצע בתוך 6 חדשים מהיום.

ניתן היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סלברייט די.איי בע"מ
נתבע: כונס הנכסים הרשמי
שופט :
עורכי דין: