ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי הררי נגד Google LLC :

לפני כבוד ה שופטת לימור ביבי

המבקשים

  1. יוסי הררי
  2. הראל שדי
  3. איתי סמל
  4. יהב בן עזרא

נגד

המשיבה

Google LLC

החלטה

נקבעת ישיבת קדם משפט ליום 25/11/21 בשעה 8:30 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.
המשיבה תגיש תשובתה תוך 90 יום מיום שתומצא לה הבקשה. לתיק בית המשפט יוגש עותק כרוך ומדוגל של כתב הטענות.
המבקשים יגיש ו תגובת ם לתשובת המשיבה תוך 30 יום מיום שתומצא ל הם תשובתה. לתיק בית המשפט יוגש עותק כרוך ומדוגל של כתב הטענות.
תשומת לב הצדדים לתקנה 2(ז) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010 (להלן: "התקנות") הקובעת כי בקשה לאישור והתשובה לבקשה לאישור לא יעלו בהיקפן על שלושים עמודים; התצהירים המצורפים לא יעלו בהיקפם על עשרים וחמישה עמודים; תשובת המבקש לא תעלה בהיקפה על חמישה עמודים; התצהיר המצורף לה לא יעלה בהיקפו על שלושה עמודים.
כמו כן, לא יוגשו בקשות כלשהן במועד שלאחר הגשת כתב התשובה האחרון או לאחר שחלף המועד האחרון להגשתו, לפי המוקדם, עד מועד ישיבת קדם המשפט הראשונה או עד 45 ימים לאחר הגשת כתב התשובה האחרון, לפי המאוחר מביניהם, זולת הבקשות המפורטות בתקנה 2א לתקנות.
בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך; וככל שמבוצעת הגשה מרחוק - יש בנוסף להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.
בקשות לשינוי מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראות הנוהל המתאים הנוהג בטיפול בבקשות מסוג זה.
כן תשומת לב הצדדים לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 שנכנסו לתוקפן ביום 1/1/21, לרבות לעניין המועדים להגשת בקשות ורשימת בקשות, רשימת עדים, וכיו"ב.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי הררי
נתבע: Google LLC
שופט :
עורכי דין: