ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין עזריה נגד אל על נתיבי אויר לישראל בעמ :

לפני כבוד השופטת מיה רויזמן-אלדור

תובעים

  1. בנימין עזריה
  2. עודד באשא

נגד

נתבעים

אל על נתיבי אויר לישראל בעמ

החלטה

התיק קבוע לדיון לפני ליום 22.7.21 בשעה 12:00.
במערכת נט המשפט אין אינדיקציה לכך שכתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבעת.
בהתחשב במועד הדיון אני מורה כדלקמן:
התובעים יבדקו באתר רשם החברות מהי כתובתה העדכנית של הנתבעת ויוציא ו תדפיס של כתובתה העדכנית של הנתבעת.
בהמשך, על התובעים לגשת למזכירות בית המשפט ולקבל עותק מכתב התביעה, ההזמנה לדיון שקבעתי והעתק מהחלטתי זו לצורך ביצוע מסירה אישית לנתבעת.
בשלב הבא, ייגשו התובע ים לכתובת הרשומה בתדפיס רשם החברות, ויבד קו אם הנתבעת נמצאת בכתובת זו.
אם התשובה חיובית – ימסרו התובע ים את כתב התביעה ואת הזימון לדין לנציג הנתבעת. אם התשובה היא שלילית – ידביק ו התובע ים את כתב התביעה ואת הזימון לדין בכתובת האמורה ויתעד ו את ההדבקה בתצלום. ניתן לבצע את המסירה ואת ההדבקה באמצעות אדם אחר (אין הכרח ש התובעים או מי מהם יעש ו זאת בעצמ ם). התובעים יבצע ו את המסירה לא יאוחר מיום 1.6.21.
כתב ההגנה מטעם הנתבעת יוגש לא יאוחר מיום 1.7.21 ויומצא במישרין לתובע ים.
לאחר ביצוע המסירה או ההדבקה ימתינו התובעים 33 ימים ויתקשר ו למרכז המידע של בית המשפט כדי לברר אם הוגש כתב הגנה. אם התשובה חיובית – יש להתייצב לדיון; אם התשובה שלילית (כלומר, לא הוגש כתב הגנה), יגיש ו התובע ים בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, ובקשתם תישקל.
יש לפעול לפי הוראות אלה במדויק, שכן לא בקלות יידחה מועד הדיון. אם התובעים יגיעו ל דיון מבלי שביצעו את כל אלה – אשקול למחוק התביעה מחוסר מעש.
התובעים יגיש ו הודעה מעדכנת לתיק על ביצוע מסירה ישירה לנתבעת של כתב התביעה, ההזמנה לדין והחלטה זו, עד ליום 3.6.21.
המזכירות תודיע לתובעים על דבר החלטה זו באמצאות מספר י הטלפון המצוינים בכתב התביעה ותשלח אותו אלי הם בדואר או בדוא"ל - בהתאם להנחיית התובע ים.
תז"פ 4.6.21 לבדיקת הודעה מעדכנת.
תז"פ 2.7.21 לבדיקת כתב הגנה בתיק .

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנימין עזריה
נתבע: אל על נתיבי אויר לישראל בעמ
שופט :
עורכי דין: