ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מימון ישיר הנפקות בע"מ נגד אברהם מישייב :


בפני כבוד ה שופטת מירב קלמפנר נבון

מבקשת

מימון ישיר הנפקות (סדרה 4) בע"מ (נושה), חברות 515631026

נגד

משיבים

  1. אברהם מישייב
  2. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  3. עו"ד ראובן שרגיל (נאמן)

החלטה

לפניי בקשה להורות על המשך הליכי מימוש משכון רכב לפי סעיפים 247 ו-248 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

חברת מימון ישיר הנפקות (סדרה 4) בע"מ, הנושה המובטח, עתרה בבקשה לאשר את המשך הליכי מימוש שעבוד רכבו של היחיד מסוג פולקסווגן, מ.ר. 41-069-12 ש.י. 2013 (להלן: "ה רכב") המשועבד לטובתה בגין חוב בסך 26,100.74 ₪, לא כולל הוצאות כינוס, מעודכן ליום 8/4/21.
לטענתה, בין היחיד לבין מימון ישיר, נחתם הסכם לפיו הלוותה מימון ישיר ליחיד סך של 70,000 ₪ בהלוואה אשר אמורה הייתה להיפרע ב-60 תשלומים חודשיים רצופים בתוספת ריבית בשיעור 7.5%. ביום 3/8/17 נרשם משכון ספציפי על הרכב לטובת הנושה המובטח מדרגה ראשונה, שאין קודם או שווה לו בזמן, וזאת לצורך הבטח ת כל התחייבויות היחיד בהתאם להסכם. כמו כן, בהתאם לפלט משרד התחבורה מיום 28/7/17, הרכב בבעלות היחיד ומשועבד לטובת הנושה המובטח.
לטענת הנושה המובטח, היחיד לא עמד בתנאי ההלוואה ולא שילם את התשלומים החודשיים כסדרם. הוצאות הפיגורים והריבית עומדים ע"ס 1,494.66 ₪. נכון ליום 1/4/21, יתרת חובות של החייב כלפי הזוכה בגין ההלוואה עומד על סך 26,100.74 ₪.
ביום 8/4/21 נפתח תיק הוצל"פ והוגשה בקשה למימוש משכון. נטען כי היחיד אינו עומד בתשלומי ההלוואה והחליט מרצונו להחזיר את הרכב למגרש האח סנה של הנושה המובטח לצורך מכירתו וכיסוי ההלוואה. נטען כי תגובת הנאמן הוגשה בטעות לתיק זה, ובה התנגד למימוש הרכב שעה שהרכב משמש את היחיד בהסעת בנו הנכה.
בהתאם להחלטתי מיום 5/5/21 היה על היחיד, הנאמן והממונה להגיש תגובתם. היחיד אף נדרש להבהיר את האמור בסעיף 6 לבקשתו להותרת כלי רכב מסוג יונדאי ל.ז. 178-48-701 ולאפשר לו להמשיך לעשות בו שימוש ולשאת ביתרת התשלומים ל טובת המלווה – חברת מימון ישיר, בה הדגיש כי אין בידי היחיד רכבים נוספים.
בתגובתו, טען היחיד כי הרכב נושא בקשה זו "נלקח מהחייב" למגרש החברה לצורך המשך הליכי כינוס וכי הוא אינו מסרב להמשך הליכי מימוש הרכב בהתאם לבקשת הנושה המובטח.
הנאמן לא התנגד לבקשה לאור עמדת היחיד. הממונה לא הגיש תגוב ה לבקשה זו.
יצוין, כי ביום 20/5/21 הוגשה בקשה דחופה למתן החלטה אך משלא חלף המועד שנקבע בהחלטתי להגשת מלוא התגובות, הבקשה נדחתה והובהר כי החלטה תינתן במועד הקבוע לתזכורת פנימית .
לאחר שעיינתי בבקשה, על נספחיה, ובשים לב לעמדות היחיד והנאמן, אשר לא התנגדו למימוש משכון הרכב לפי סעיפים 247 ו-248 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – אני נעתרת לבקשה.
הליכי מימוש הרכב, מסוג פולקסווגן, מ.ר. 41-069-12 ש.י. 2013, יבוצעו כמבוקש בידי הנושה המובטח- המבקשת .
ככל שתיוותר יתרה לאחר מימוש הרכב ולאחר תשלום הוצאות הכינוס, היא תועבר לקופת הנשייה.

ניתנה הי ום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מימון ישיר הנפקות בע"מ
נתבע: אברהם מישייב
שופט :
עורכי דין: