ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גל אילוז גלוק נגד ארטמיסיה כנסים ואירועים בע"מ :

בפני כבוד ה רשם הבכיר אהרן אורנשטיין

תובעים

  1. גל אילוז גלוק
  2. חי אילוז

נגד

נתבעת
ארטמיסיה כנסים ואירועים בע"מ

פסק דין

לפי הסכם עליו חתמו הצדדים ביום 15/10/19, חתונתם של התובעים נועדה להיערך ביום 3/6/20 באולם האירועים המופעל ע"י הנתבעת. בחתונה היו אמורים להשתתף 350 מוזמנים. ביום 14/5/20 סוכם בכתב בין הצדדים כי עקב נגיף הקורונה החתונה תידחה ליום 5/8/20. אלא שגם אז עדיין לא ניתן היה לקיים את החתונה אצל הנתבעת מאותה סיבה . התובעים ערכו באותו יום חתונה מצומצמת בת 30 משתתפים במקום אחר וכעת הם דורשים מהנתבעת להשיב להם את מלוא המקדמה ששילמו בסך 9,000 ₪.

הנתבעת דורשת להותיר בידיה סך של 3,000 ₪ מתוך המקדמה לפי סעיף 2(ד) לחוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020 (להלן-"החוק").

מאידך, בהסתמך על סעיף 7 לחוק, התובעים דורשים לקבל חזרה לידיהם את מלוא המקדמה. סעיף 7 קובע: "על אף האמור בסעיף 4, הסכימו הצדדים לחוזה לפני יום התחילה על מועד אחר לעריכת האירוע והאירוע בוטל בשל הגבלות נגיף הקורונה, ישיב מפעיל אולם האירועים למזמין האירוע את המקדמה ששילם בתוך חודש מיום התחילה; המפעיל אינו רשאי להפחית סכום כלשהו מהמקדמה שישיב, למעט הוצאות מיוחדות".

לפי סעיף 6 לחוק, יום התחילה הינו 1/1/21. בענייננו הסיכום בדבר דחיית החתונה ליום 5/8/20 אכן נעשה לפני יום התחילה.

בבג"ץ 129/21 התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל נ' כנסת ישראל ואח' (21/2/21) הבהיר בית המשפט העליון כי אין בהוראות סעיף 7 "כדי לגרוע מן ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים (מזמיני אירועים ובעלי האולמות וגני האירועים), לפי סעיף 4(ב) לחוק".

סעיף 4(ב) לחוק קובע כי "הוראות חוק זה לא יחולו אם האירוע במועד המקורי בוטל... והצדדים לחוזה הגיעו להסכמה אחרת ביניהם לעניין החזר מקדמה לאחר יום ט"ז באדר תש"פ (12/3/20) ובלבד שההסכמה כאמור הייתה מפורשת, בכתב ובנפרד מכל הסכמה אחרת בין אותם צדדים".

בעניין דנן, לא הושגה בין הצדדים הסכמה בדבר החזר המקדמה ולכן אין תחולה לסעיף 4(ב) לחוק. אשר על כן, ומשלא הוכחו ע"י הנתבעת "הוצאות מיוחדות" כמשמען בחוק, על הנתבעת להשיב לתובעים את המקדמה במלואה לפי סעיף 7 לחוק .

סוף דבר: הנתבעת תשיב לתובעת בתוך 30 יום את המקדמה (9,000 ₪) במלואה. בנסיבות העניין לא ראיתי מקום לחייב את הנתבעת בהוצאות משפט.

ניתן היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גל אילוז גלוק
נתבע: ארטמיסיה כנסים ואירועים בע"מ
שופט :
עורכי דין: