ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.א. ברק שילוט ופרסום בע"מ נגד ראמי כשאן :


בפני כבוד הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקשת-החייבת

א.א. ברק שילוט ופרסום בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד סמיח לחאם

נגד

המשיב-הזוכה

ראמי כשאן
ע"י ב"כ עוה"ד ראאד ותד ו/או וסים גרה

החלטה

בפניי התנגדות לביצוע שיק על סך של 5,733 ₪, שנמשך ע"י המבקשת לפקודת המשיב לזמן פרעון 2.9.2020, וחולל באי פרעון משנתקבלה הוראת ביטול.
המבקשת הגישה התנגדות לביצוע השטר בה טענה, כי השיק נמסר למשיב במסגרת עסקה מחודש אפריל 2020, בה הזמינה המבקשת מהמשיב 13 שלטי חוצות אשר יוצבו במקומות ובאתרים מוסכמים מראש, על פי עיצוב מוסכם מראש, וזאת לקראת עיד אלפטר דאשתקד, שחל בחודש מאי 2020. לטענת המבקשת, על אף שסיכמה עם המשיב כי השלטים יוצבו החל מיום 6.5.2020 ולמשך שלושה שבועות, בפועל החל המשיב להדפיס את השלטים רק ביום 10.5.2020 והחל לתלותם רק ביום 18.5.2020, ואף זאת באופן חלקי בלבד. נטען, איפוא, להפרה יסודית של ההסכם מצדו של המשיב ולכשלון תמורה מלא ביחסים שבין הצדדים. עוד נטען לנזקים שנגרמו למבקשת כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי המשיב, שכן הלקוח שהזמין את שלטי החוצות לא שילם לה עבור ההזמנה ובנוסף נגרמו לה הפסדים כתוצאה מאובדן עבודה ולקוחות. לטענת המבקשת, יש לראות בטענות אלו משום טענות קיזוז.
להתנגדות צורפה תכתובת וואטסאפ בין הצדדים, שראשיתה ביום 10.5.2020 ואילך, בה חוזר מנהל המבקשת אדריס מואסי (להלן: מואסי) ומבקש מהמשיב לשלוח לו צילומים של שלטי החוצות שהיה עליו להדפיס ולהתקין. כן צורפה תכתובת וואטסאפ בין מואסי ובין נציגת הלקוח, קניון "מול החוף", בה היא מבקשת לדעת שוב ושוב מתי יותקנו השלטים.
בדיון שהתקיים היום עמד מואסי לחקירה על תצהירו. בעדותו מסר, כי הזמין את העבודה מהמשיב בסוף חודש אפריל 2020, ולאחר שביום 6.5.2020 אמר לו המשיב כי אינו יודע כמה שלטים עליו להתקין והיכן, שלח לו מואסי את רשימת השלטים ומיקומם. בתחילת עדותו מסר כי הזמנת העבודה נשלחה אל המשיב באמצעות הדוא"ל, אם כי לא היה בידו להציג את הדוא"ל הרלוונטי בטלפון הנייד שלו, בטענה שמדובר בתיבת דוא"ל של המשרד. בהמשך מסר כי ההזמנה בוצעה בעל פה, בעת שהמשיב הגיע אליו הביתה בסוף אפריל, אז מסר לו את עיצוב השלטים בקובץ PDF שמסר לו על גבי דיסק; הוא לא שלח לו הודעת דוא"ל שכן לא ידע אז את כתובת הדוא"ל שלו. עוד העיד מואסי, כי מתוך 13 השלטים שהתחייב המשיב להתקין הוא התקין שבעה בלבד, ששה מתוכם בעיר באקה, במקום שניים, על פי המוסכם, וגם זאת במקומות נידחים שאיש אינו מבקר בהם. בנוסף מסר כי סכום העסקה המלא היה כ - 14,000 ₪, כאשר עם תחילת העבודה שילם למשיב כמחצית, לפי בקשתו, על מנת שיוכל לקנות חומר. עוד העיד, כי למרות שנציגת הלקוח כתבה לו בשלב מסויים שיבטל את ההזמנה, אם טרם החל לבצעה, הוא המשיך לבקש מהמשיב להשלים את העבודה, וזאת על דעת עצמו.
בסיכומיו טען ב"כ המבקשת, כי הצדדים הם צדדים קרובים לעסקת היסוד ועל כן זכאית המבקשת להעלות טענות במישור דיני החוזים. טענת המבקשת להפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים על ידי המשיב לא נסתרה ולא קרסה, לטענתו, גם אם היו פה ושם סתירות בעדותו של מואסי. לפיכך, ונוכח ההלכה הפסוקה לפיה על מנת לקבל רשות להתגונן די בהגנה אפשרית, ולו דחוקה, עתר ב"כ המבקשת לקבלת ההתנגדות ללא כל תנאי.
ב"כ המשיב הצביע בסיכומיו על סתירות רבות שעלו ב חקירתו של מואסי וכן על עובדות חדשות שלא נטענו בתצהיר, והדגיש כי לכל אורך ההתכתבות בין הצדדים לא ביקש מואסי מהמשיב לבטל את ההזמנה, אלא רק ביקש שוב ושוב עדכונים לגבי מועד התקנת השלטים ומיקומם. לאור כל אלו עתר לדחיית ההתנגדות, ולחלופין - להתניית קבלתה בהפקדת ערבון.
דיון ומסקנות
הלכה פסוקה היא, כי בשלב בקשת הרשות להתגונן אין בית המשפט בוחן את כנותו של המבקש ואת האופן שבו יוכיח את טענותיו, ודי לו לבית המשפט שמדובר בטענה, אשר אם תתברר כנכונה, אזי יש בה כדי להקים למבקש הגנה טובה כנגד התובענה שלפניו (ע"א 544/81 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון, פ"ד לו(3) 518 [1982]; ע"א 64/88 פטלז'אן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ [25.11.1993]).
במקרה דנא מדובר בצדדים קרובים לעסקת היסוד, כאשר המבקשת טוענת להפרתה של העסקה על ידי המשיב בכך שלא התקין את השלטים בהתאם למוסכם. הלכה פסוקה היא, כי "בין צדדים קרובים דינו של שטר כדין חוזה" ( דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי [3.12.1998)), ומכאן שהמבקשת רשאית להעלות כנגד פרעון השיק טענות הגנה הנובעות מהיחסים החוזיים בין הצדדים.
מבחינה של טענות המבקשת עולה, כי זו לא ביססה כדבעי את טענתה לפיה ההתקשרות בין הצדדים נערכה בסוף חודש אפריל 2020. הזמנה בכתב לא הוצגה; גרסתו של מואסי באשר להזמנה שונתה תוך כדי חקירה, כאשר בתחילה טען, כאמור, כי זו נשלחה אל המשיב בדוא"ל, ולאחר מכן טען כי ההזמנה בוצעה בעל פה, בעת ביקורו של המשיב בביתו, וכי כלל לא ידע באותו מועד את כתובת הדוא"ל של המשיב. זאת ועוד, המבקשת הציגה הודעת וואטסאפ מיום 6.5.2020, בה שלח אליו הלקוח את רשימת השלטים, גודלם ומיקומם. אם קיבל מואסי את הרשימה מידי הלקוח רק ביום 6.5.2020, אין זה סביר כי התקשר עם המשיב לביצוע השלטים במועד מוקדם יותר, בשים לב לכך שהיתה זו ההתקשרות הראשונה ביניהם ולא הזמנה חוזרת. מעבר לכך שהמבקשת לא ביססה את מועד ביצוע ההזמנה מול המשיב, הרי שלא הראתה את פרטיה ותנאיה, לרבות זאת שהמשיב נדרש להתקין את השלטים לא יאוחר מיום 6.5.2021. אוסיף, כי בתצהירו של מואסי לא פורטו תנאי העסקה, קרי, מחירה הכולל, תנאי התשלום ומועדיהם וכדומה. אכן, הוא השלים פרטים אלו במסגרת חקירתו הנגדית, אולם עצם העדרותם מתצהירו מצביעה על אי קיום חובת הפירוט הנדרשת בתצהיר ההתנגדות. טענתו של מואסי, כי במעמד ההתקשרות מסר למשיב מחצית מסכום העסקה אינה מתיישבת עם סכום השיק, המגיע לכדי שליש מסכומה הכולל. טענתו כי מסר למשיב את השיק במעמד ההתקשרות על מנת שהמשיב יוכל לקנות חומרים אינה מתיישבת עם זמן פרעונו של השיק, לחודש ספטמבר 2020. לכל אלו יש להוסיף, כי על אף טענת המבקשת בהתנגדות לכשלון תמורה מלא, הרי שמעדותו של מואסי עולה כי מדובר בכשלון תמורה חלקי, שכן חלק מהשלטים כן הותקן.
עולה, איפוא, כי ישנם קשיים רבים בטענות ההגנה שבפי המבקשת; בהתאם להלכה הפסוקה המקלה בעניין, לא אסגור בפניה את שערי בית המשפט, ואאפשר לה לפרוס את טענותיה ולבררן באופן מלא; עם זאת, לאור הבעייתיות בטענות כמפורט לעיל, מצאתי לנכון להתנות את קבלת ההתנגדות בהפקדת ערבון בסך של 2,500 ₪.
אשר על כן אני קובעת, כי ההתנגדות תתקבל בכפוף להפקדת ערבון בסך של 2,500 ₪ על ידי המבקשת בקופת בית המשפט, וזאת לא יאוחר מיום 24.6.2021.
לא יופקד הערבון עד למועד זה, אורה על דחיית ההתנגדות ועל חידוש הליכי ההוצל"פ ואפסוק את הוצאות ההליך עד כה.
יופקד הערבון - ינתנו הוראות להגשת כתבי טענות מותאמים למסלול דיון מהיר ולקביעת דיון בתובענה.

ת.פ. - 24.6.2021 לבדיקת ההפקדה ולמתן הוראות להמשך.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ואלו יעבירו העתק לתיק ההוצל"פ שבכותרת.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.א. ברק שילוט ופרסום בע"מ
נתבע: ראמי כשאן
שופט :
עורכי דין: