ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ס.ד. סרור בע"מ נגד דיין חגולי :

בפני כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשת

י.ס.ד. סרור בע"מ

נגד

משיב
דיין חגולי

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט בית משפט השלום בראשון לציון מיום 22.4.21 (כבוד השופטת כ' בן אליעזר, שניתנה בתא"מ 17997-12-15) ולפיה נדחתה הבקשה למתן פסק דין כנגד המשיב, תוך חיוב המבקשת בהוצאות בסך 1,800 ₪.

2. בקצרה יפורט כי בין הצדדים מתנהלים מספר הליכים משפטיים, אשר הדיון בהם אוחד, ועניינ ם בחוב כספי נטען של המ שיב (שהוא הנתבע בהליך קמא) ביחד עם נתבעים נוספים, כלפי המב קשת (היא התובעת בהליכים קמא) בגין עשרות שיקים אשר נמסרו לה במסגרת עסקאות ניכיון/הלוואה. טענתו המרכזית של המש יב (ושל נתבעים נוספים) היתה כי השיקים נמסרו למב קשת על מנת לשמש בטוחה לחוב של חברת סופר שוק אבי יפו בע"מ (להלן "חברת סופר שוק") כלפי המבקשת, כשבפועל אין חוב כזה. כן נטען, ביחס לארבעה שיקים מתוך כלל השיקים, כי חתימת המשיב על גביהם, זוייפה. מונתה מומחית מטעם בית המשפט לבחינת טענה זו ומסקנתה היתה כי החתימות על ארבעת השיקים אכן זוייפו. בהחלטה מיום 30.8.20 נקבע, בין היתר, המתווה הדיוני שלפיו יתבררו ההליכים שאוחדו והצדדים נדרשו לפעול על פי מתווה זה. המשיב הגיש בקשה לתיקון כתב הגנתו, כך שיתאפשר לו לטעון, בין היתר, טענת זיוף כנגד שיקים נוספים; בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום 29.3.21 ובקשת רשות ערעור שהוגשה ביחס להחלטה זו נדחתה אף היא (רע"א 16341-04-21) .

המבקשת הגישה לבימ"ש קמא בקשה למתן פסק דין לפיו המשיב יחוייב בתשלום 22 שיקים ע"ס 50,000 ₪ כל אחד, המשוכים ע"ש חברת סופר שוק לפקודת המשיב, והוא אף חתום עליהם כערב, וזאת מן הטעם כי המשיב בבקשה לתיקון כתב הגנה חזר בו מטענתו היחידה שהעלה ביחס לשיקים אלו, ולמעשה- כך לטענתה- אין למשיב כל התנגדות קונקרטית לחייבו בתשלום השיקים נשוא ההליכים המשפטיים. לאחר שהוגשו התגובות לבקשה ניתנה ההחלטה נשוא הליך זה לפיה הבקשה, כאמור, נדחתה. נקבע כי המבקשת העלתה טענה זו במסגרת תגובתה לבקשה לתיקון כתב הגנה וטענתה לא התקבלה, וממילא לא התקבל שינוי הגירסה של המשיב ותיקון כתבי טענותיו ו על כן יש לפעול בהתאם למתווה הדיוני.

3. לטענת המבקשת, בתמצית, שגה בימ"ש קמא עת דחה את בקשתה: המשיב חזר בו מטענת הגנתו היחידה לפיה השיקים נמסרו כבטוחה לפירעון החוב של חברת סופר שוק כלפי המבקשת; המשיב הודה כי השיקים נמסרו לניכיון ונוכו בפועל; אין למשיב כל טענות הגנה כנגד חיובו בתשלום השיקים; אין מקום לאפשר למשיב להמשיך להתגונן כנגד השיקים; טענתה המבקשת לא נדונה בעבר ע"י ביהמ"ש.

4. דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בקבלת עמדת הצד שכנגד.

המדובר בהחלטה דיונית המסורה לשיקול דעתה הרחב של הערכאה קמא, וערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות מסוג זה.
לא מצאתי כי נפלה שגגה בהחלטה קמא המצדיקה התערבות ערכאת הערעור במסגרת ההליך שבכותרת, ובוודאי שלא מצאתי כי ההחלטה חורגת מתחום שיקול הדעת הנכון והסביר או כי נגרם עיוות דין למבקשת. ודוק, בית משפט קמא מכיר היטב את הצדדים , הליך קמא מתנהל בפניו משנת 2015, התקיימו ש שה דיונים, ניתנו למעלה מ-150 החלטות, ניתן אף פסק דין חלקי (ביום 30.8.20), הוגשו תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחה בשאלת זיוף חלק מהחתימות המופיעות ע"ג השיקים. כך גם נקבע מתווה דיוני לבחינת המשך בירור ההליך קמא ומונתה מומחית לבחינת הטענה בדבר קיומו (או העדרו) של חוב נטען מטעם חברת סופר שוק כלפי המבקשת, אשר השיקים- כך נטען בכתבי ההגנה- שימשו כבטוחה לו . בנסיבות אלו, כאשר בית משפט (המכיר, כאמור, היטב את הצדדים וטענותיהם, ואף התרשם מהם באופן בלתי אמצעי) סבור כי אין מקום בשלב זה ליתן פסק דין לבקשת התובעת אלא יש להמתין לקבלת חוות הדעת המו מחית בהתאם למתווה הדיוני שנקבע בהחלטה מיום 30.8.20, לא מצאתי כי יש להתערב בקביעה זו ובשיקול דעתו הרחב .

כך, גם המשיב טען בבימ"ש קמא (במסגרת תגובתו לבקשה למתן פסק הדין) כי בכתב ההגנה הועלו טענות עובדתיות ומשפטיות נוספות אשהכריע בהן במסגרת ההליך קמא, והוא דחה את טענת המבקשת לפיה אין לו טענות הגנה כנגד התביעה. בנסיבות אלו, ונוכח המחלוקות הקוטביות בין הצדדים, נראה כי אין מנוס מבירור ההליך בהתאם למתווה הדיוני שנקבע ע"י בימ"ש קמא. ככל שבסופו של יום, ובמסגרת פסק הדין הסופי, התביעה תתקבל וייקבע כי למשיב לא היתה כל טענת הגנה מוצדקת- ניתן יהיה לחייבו בתשלום הוצאות משמעותי , אך אין מקום בשלב זה לחסום את המשיב מבירור טענותיו (בהתאם להוראות המתווה הדיוני).

ועוד מצאתי להעיר כי בקשת רשות הערעור אינה נדחית משום שמדובר בטענות סרק מצידה של המבקשת, יתכן אף שיש בהן ממש. עם זאת, כאמור, אינני סבורה כי בשלב זה וטרם קבלת חוות הדעת של המומחית, יש להתערב ב שיקול דעתו של בית משפט קמא.
טענות הצדדים שמורות להם להליך קמא.
עוד מצאתי להעיר כי בהתאם לסע' 1(7) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור) תשס"ט- 2009, נקבע כי לא תינתן רשות ערעור על החלטה המורה על ביטול פסק דין. דומני כי הדברים הינם בבחינת קל וחומר: אם על החלטה המורה על ביטול פסק דין לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, קל וחומר שלא תינתן רשות ערעור על החלטה שלא לתת פסק דין לפני סיום שלב שמיעת ראיות.

5. לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.

משלא התבקשה עמדת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.

העירבון שהופקד יוחזר למבקשת באמצעות ב"כ.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ס.ד. סרור בע"מ
נתבע: דיין חגולי
שופט :
עורכי דין: