ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בר מלאני לב ארי נגד זאן מוסיקה בע"מ :

לפני כבוד השופט טל חבקין

התובעת:

בר מלאני לב ארי

נגד

הנתבעת:
זאן מוסיקה בע"מ, ח"פ 514130889

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה בתביעה קטנה על סך של 160 ש"ח .

עיון במערכת השאילתות של "נט המשפט" מעלה כי כתב התביעה והזמנה לדין הומצאו כדין לנתבעת עם אישור מסירה ביום 17.2.2021. אף על פי כן, משחלפו 30 יום שנקצבו בתקנה 4(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 (להלן – "התקנות") ולא הוגש כתב הגנה, עתרה התובע ת, ביום 11.5.2021 למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

לאחר שעיינתי בכתב התביעה על צרופותיו, ובהתחשב בסכום התביעה ונושאה, ראיתי לעשות שימוש בסמכותי לפי תקנה 10 לתקנות ולתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד. החלטתי לקבל את התביעה בחלקה, ולקבוע כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של 160 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (9.12.2020) ועד ליום פסק הדין. כמו כן ת שלם הנתבעת לתובע ת הוצאות משפט בסך של 400 ש"ח. סכומים אלה ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, אפשר להגיש בקשה לביטולו לבית משפט זה תוך 30 ימים ממועד המצאתו לידי הנתבעת.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, י"ב בסיוון התשפ"א, 23 במאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בר מלאני לב ארי
נתבע: זאן מוסיקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: