ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סילבן אדאמס נגד רן בן בסט :

לפני כבוד השופט הבכיר (עמית) יהודה פרגו

תובעים

סילבן אדאמס
ע"י ב"כ עו"ד: אלי כהן

נגד

נתבעים

1.רן בן בסט
2.רן בן בסט ישומים בבניה בע"מ
3.קבוצת רני בן בסט השקעות בע"מ
4.רן בן בסט יזמות בע"מ
כולם ע"י ב"כ עו"ד: רם ז'אן

החלטה

מבוא.

בפניי תביעה כספית שעניינה, בין השאר, החזר תשלומים ששולמו ביתר עבור עבודות שיפוץ שבוצעו בביתו של התובע.

בפניי עתה, בקשה לתיקון כתב תביעה שבמהותה הוספת נתבעים נוספים – ספקים – אשר לטענת התובע היו מעורבים בחלק מהעוולות הנטענות וגרם הנזק שנגרם לו.

בקשה ראשונה לתיקון כתב התביעה הוגשה ביום 3/2/2021.

בבקשה נטען בין השאר:

"6. בסמוך להגשת התביעה דנא, פנה התובע למי ששימש בא-כוחו בזמנים הרלבנטיים, נאמן שלו, ואיש אמונו בארץ – עו"ד שי כרמל. עו"ד כרמל ייצג את התובע בין היתר, בתהליך רכישת הדירה מצד ג' (המו"מ ועריכת ההסכם), ולאחר מכן המשיך להעניק לו שירותים משפטיים כבא כוחו גם בקשר להסכם עם הנתבעים או מי מטעמם, ושימש גם כנאמן של התובע בחשבון בנק ממנו שולמו על ידי עו"ד כרמל הכספים לנתבעים.

7. פנייתו של התובע לעו"ד כרמל נבעה בין היתר, מרשלנותו בקשר עם ההסכם ומערכת היחסים עם הנתבעים, אך גם בעקבות חשד שעלה (והתממש) כי עו"ד כרמל גם דרש (וגבה) ממוכרי הדירה כספים (עמלה) במידה שתיסגר עסקת הרכישה, ובכך הכניס עצמו לניגוד עניינים בלתי נתפס, והכל מאחורי גבו של התובע.
...
9. פניית התובע לעיל, בוצעה ע"י ב"כ התובע בהתאם לכללי האתיקה וההוראות המחייבות מכוחם, ובמסגרתה הם שטחו בפני עו"ד כרמל את טענות התובע ואפשרו לו להגיע עם התובע להסדר, אשר ימנע נקיטת ההליכים כנגדו. אלא שלדאבון הלב, עו"ד כרמל לא נאות לנצל את ההזדמנות שניתנה לו להסדיר את העניינים, דחה את טענות התובע ביחס לנושא הנתבעים, ולגבי הטענה כי הכניס לכיסו כספים כ"עמלה" שקיבל בין היתר ממוכרי הדירה, שמר על זכות השתיקה ולא השיב לה כלל. ללמדך גם מכך, שהיא נכונה.

העתק חלופת תכתובות עם עו"ד כרמל המדבר בעד עצמה, מצ"ב בהתאמה, כנספחים 4-2 לבקשה זו.

10. ביום 26.5.2020 התקיים דיון בבקשת העיקולים, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של החלטה, אשר משמעותן קבלן מסמכי הפרויקט הן מהנתבעים והן מהספקים בפרויקט, וזאת מבלי שבן בסט מתנגד לשיתוף הפעולה מצד הספקים כאמור. במקביל, פנו הצדדים להליך של גישור.

העתק הסכמת הצדדים והחלטת בית המשפט הנכבד מיום 26.5.2020 מצ"ב כ נספח 5 לבקשה זו.

11. בהמשך, בן בסט אף הגיש כתבי טענות מטעמו, אליהם הוא צרף חלק ממסמכי הפרויקט (מדובר בלמעלה מ-1300 עמודים, חלקם חתוכים וערוכים, כפי שבית המשפט הנכבד מוזמן להתרשם בעצמו – ראו נספח 10 לכתב ההגנה מטעם הנתבעים).

12. במקביל ובהתאם להחלטה מיום 26.5.2020, התובע פנה (באמצעות המומחה מטעמו) לספקים בפרויקט על מנת לקבל מהם את מסמכי הפרויקט, ובהמשך ולאחרונה פנה גם לעשרות ספקים נוספים, שזהותם מעורבותם לא הייתה ידועה לתובע קודם לכן, והתגלתה רק אגב מסירת המסמכים על ידי בן בסט.

13. רובם המוחלט של הספקים שיתפו פעולה בצורה כזו או אחרת, כמתחייב.

14. דא עקא, מספר קטן של ספקים נמנעו ו/או סירבו לשתף פעולה עם התובע חרף צו בית המשפט שהוצג להם, חרף הצהרתו של בן בסט כי אינו מתנגד לכאורה לכך שהם ישתפו פעולה עם התובע, חרף התראות התובע טרם נקיטת הליכים, וחרף העובדה כי מדובר במסמכים הקשורים לפרויקט בניית ביתו של התובע.

העתק מכתבים כפי שנשלחו לספקים השונים ולא נענו או לא נענו כדבעי, מצ"ב כנספחים 13-6 לבקשה זו.

15. חלק מהספקים אף התחייבו תחילה לשתף פעולה ולהעבירה את המסמכים, אך לבסוף נמנעו מלעשות כן.

16. בנסיבות אלו, בין אם אותם ספקים סירבו מטעמים עניינים, ובין אם כתוצאה מהשפעה שלילית ופסולה מצד בן בסט ו/או מי מטעמו, סירוב זה מעורר תהיות וחשדות, ומחזק את החשש שהללו נטלו יד או סייעו לנתבעים במעשיהם הפסולים כלפי התובע, תוך פגיעה לכאורה בהליך המשפטי ושיבושו, באופן המעורר ספקות ותמיהות גם ביחס לכספים שהללו קיבלו ובקשר למוצרים והשירותים שסיפקו בקשר עם הפרויקט.

17. אשר על כן, במסגרת התיקון המבוקש של כתב התביעה, מתעתד התובע לצרף את אותם הספקים כנתבעים".

בהמשך מפנה ב"כ התובע לחיוניות התיקון המבוקש, לשלב המקדמי בו הוגשה הבקשה, לתקנות ולהלכות המשפטיות המצדיקות לטעמו תיקון זה.

הבקשה נדונה בקדם המשפט שהתקיים ביום 7/2/2021.

ב"כ הנתבעים התנגד לבקשה.

לאחר דיון שהתקיים ניתנה החלטת ביהמ"ש בה נאמר בין השאר כדלקמן:

"החלטה

מונחת היום בפני בקשה לתיקון כתב תביעה.

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ולאחר שהצדדים הגיעו להסכמה למסירת מסמכים על ידי הקבלנים הקשורים לעסקה הנדונה, ולאחר שב"כ התובע הודיע כי במידה ויתקבלו המסמכים המבוקשים הוא ישקול את צירופם של הנתבעים 10-17 לבקשה לתיקון כתב-התביעה, אני מחליט שלא לסיים היום את הדיון בבקשה לתיקון כתב-התביעה, ובמידת הצורך תהא לנתבעים הזכות לחקור את התובע על תצהירו.

בהחלטה שניתנה ביום 26.5.2020 על ידי כבוד הרשמת השופטת רחל ערקובי, עת אישרה את הסכמת הצדדים, נאמר בין השאר, כדלקמן:

"ה. מר ניר אנגל מטעם המבקש יהיה רשאי, החל מהיום, לפנות לספקים בקשר לפרוייקט על מנת לברר איתם את התשלומים ששולמו להם על ידי מי מהמשיבים בגין הפרוייקט, ולקבל אסמכתאות בגין תשלומים אלה. מר בן בסט לא מתנגד לפניה למי מהספקים לקבלת מידע בנוגע לבירור האמור. כל זה ייעשה מתוך שמירת כבודם של המשיבים או מי מהם".

מחוות-הדעת של המהנדס ניר אנגל ומדבריו של עו"ד צור עולה, כי פנייתו של המהנדס ניר אנגל אל הנתבעים 10-17 בבקשה לתיקון כתב תביעה, לא נענו לפנייה זו.

אם אכן כך הם פני הדברים, צר לי מאוד על כך.

כשיש צו של בית המשפט המורה לעשות כן, יש לנהוג בהתאם לצו זה.

מכל מקום, סבורני כי יש ליתן אפשרות נוספת לספקים אלו להציג את המסמכים הדרושים כפי שאפרט בהמשך.

למותר לציין, כי היענות מלאה לצו זה רק תועיל לספקים.

המדובר בתביעה בסכום של כ-37 מיליון ₪. ב"כ התובע אמר בביהמ"ש כי אם תהא היענות מלאה למסירת המסמכים והמידע המבוקש, הוא ישקול את מחיקתם של מהבקשה לתיקון כתב תביעה, וינהג כלפיהם מנהג דומה לשאר הספקים אשר שיתפו פעולה והם אינם תלויים בבקשה לתיקון כתב תביעה.

לעניין זה מוצא אני לנכון לומר, שאי היענות מלאה לצו זה, לא תסייע לספקים אלו. שכן, בהעדר שיתוף פעולה כזה, הם יצורפו כנתבעים לכתב התביעה, ואז, במסגרת צו לגילוי מסמכים, יהיה עליהם לגלות בכל מקרה מסמכים אלו.

קרי, היענות מלאה לצו שכבר ניתן בזמנו על ידי כבוד השופטת ר. ערקובי ולצו שיינתן עתה על ידי בית המשפט, תחסוך מהם את הדבר ואולי גם את היותם נתבעים בתביעה זו.

אשר על כן, ניתן בזאת צו לספקים – שוקולד חברה לתאורה בע"מ, רנבי השקעות בע"מ , איתי דרור, עוזי מסיקה בע"מ, יוסי ששון יישומים בגבס, שלו מערכות אבטחה בע"מ, חזי מזרחי בע"מ, בלג'ו חיים בע"מ – להציג ולמסור לעיון את המסמכים הבאים המתייחסים לפרויקט העבודה בדירה של התובע – סילבן אדמס – מרח' הרברט סמואל 10 ת"א, וזאת תוך 21 יום מקבלת הפניה אליהם:

הצעות מחיר, הזמנות עבודה, קבלות, חשבוניות, וכרטסת הנה"ח לקוח + ספק. לעניין זה, הדף הרלוונטי בכרטסת יושחר ויופיע בו רק הפרויקט נשוא הדיון. שאר הפרטים יישארו חסויים.

כמו כן, ככל שהיה מכרז ויש מסמכי מכרז, הם יוצגו תוך שמירת טענות הצדדים.

העתקי המסמכים שהוצגו יימסרו לב"כ הנתבעים.

לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם יגיש התובע בקשה חדשה לתיקון כתב התביעה בו יכלול את הנתבעים אותם הוא מבקש להוסיף, וכן יעשה כיכולתו לפרט את המעשים ועילות התביעה המתייחסות לכל אחד מהנתבעים בנפרד או ביחד, וכן את סכום התביעה שהוא מייחס לכל אחד מהנתבעים.
עם הגשת הבקשה המתוקנת יהיו רשאים הנתבעים המקוריים בתביעה העיקרית להשיב לה".

ביום 14/4/2021 הגיש התובע בקשה חדשה לתיקון כתב התביעה התואמת את החלטת בית המשפט מיום 7/2/2021.

בבקשה נטען והוסבר כדלקמן:

"10. ביום 26.5.2020 התקיים דיון בבקשת העיקולים, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של החלטה, אשר משמעותן קבלת מסמכי הפרויקט הן מהנתבעים והן מהספקים בפרויקט, וזאת מבלי שבן בסט מתנגד לשיתוף הפעולה מצד הספקים, כאמור. במקביל, פנו הצדדי ם לה ליך של גישור.
העתק הסכמת הצדדים והחלטת בית המשפט הנכבד מיום 26.5.2020, מצ"ב כנספח 5 לבקשה זו.
...
11. בהמשך, בן בסט אף הגיש כתבי טענות מטעמו, אליהם הוא צרף חלק ממסמכי הפרויקט (מדובר בלמעלה מ-1,300 עמודים, חלקם חתוכים וערוכים, כפי שבית המשפט הנכבד מוזמן להתרשם בעצמו – ראו נספח 10 לכתב ההגנה מטעם הנתבעים).

12. במקביל ובהתאם להחלטה מיום 26.5.2020, התובע פנה (באמצעות המומחה מטעמו) לספקים בפרויקט על מנת לקבל מהם את מסמכי הפרויקט, ובהמשך ולאחרונה פנה גם לעשרות ספקים נוספים, שזהותם ומעורבותם לא הייתה ידועה לתובע קודם לכן, והתגלתה רק אגב מסירת המסמכים על ידי בן בסט.

13. רובם המוחלט של הספקים שיתפו פעולה בצורה כזו או אחרת, כמתחייב. דא עקא, מספר קטן של ספקים נמנעו ו/או סירבו לשתף פעולה עם התובע חרף צו בית המשפט שהוצג להם, חרף הצהרתו של בן בסט כי אינו מתנגד לכאורה לכך שהם ישתפו פעולה עם התובע, חרף התראות התובע טרם נקיטת הליכים, וחרף העובדה כי מדובר במסמכים הקשורים לפרויקט בניית ביתו של התובע.

14. בנסיבות אלו הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה. ביום 7.2.2021 התקיים דיון, במסגרתו ניתן צו מפורש של בית המשפט הנכבד המופנה לאותם ספקים בודדים שלא שיתפו פעולה כאמור, אשר הורה להם לשתף פעולה ולמסור את המסמכים (ובכלל כך, הצעות המחיר, הזמנות העבודה, הקבלות, החשבוניות, כרטסת הנהלת החשבונות (לקוח וספק) ומסמכי המכרז ככל שהיו), שאם לא כן, יצורפו כנתבעים בתביעה (ראו עמ' 11, שו' 13-8 לפרוטוקול הדיון מיום 7.2.2021). התובע (באמצעות ב"כ) פנה לספקים בהתאם.

העתק פניות התובע אל הספקים בצירוף צו בית המשפט מיום 7.2.2021, מצ"ב כנספחים 8-6 לבקשה זו.
15. ודוק. בסופו של יום, שלושה ספקים בחרו להתעלם ולא לשתף פעולה עם התובע, כמו גם להפר את צו בית המשפט הנכבד. מדובר בשוקולד חברה לתאורה בע"מ, יוסי ששון יישומים בגבס ובלג'ו חיים בע"מ (להלן: "הספקים").

16. בנסיבות אלו, תהא הסיבה להפרת הצווים השיפוטיים על ידי הספקים אשר תהא, בין אם הדבר נובע כתוצאה מהשפעה שלילית ופסולה מצד בן בסט ו/או מי מטעמו ובין אם לאו, התנהלות זו מעוררת תהיות וחשדות, ומחזקת את החשש שהספקים הללו נטלו יד או סייעו לנתבעים במעשיהם ו/או במחדליהם הפסולים כלפי התובע, תוך פגיעה לכאורה בהליך המשפטי ושיבושו, באופן המעורר ספקות ותמיהות גם ביחס לכספים שהללו קיבלו, ובקשר למוצרים והשירותים שסיפקו בקשר עם הפרויקט. לפיכך לא נותרה לתובע הברירה אלא לבקש להתיר לו לתקן את תביעתו, ולצרף את הספקים הנ"ל כנתבעים.

17. אשר על כן, במסגרת התיקון המבוקש של כתב התביעה, מתעתד התובע לצרף את אותם הספקים כנתבעים".

בהמשך מפרט התובע נימוקים נוספים להצדקת תיקון כתב התביעה, בין השאר:

"23. מן המפורסמות היא, כי בתי המשפט נוטים לנקוט בגישה ליברלית ביותר ביחס לבקשות לתיקון כתב תביעה, אשר מטרתן להציב להכרעה את השאלות "האמיתיות" שבמחלוקת בין הצדדים.

27. התובע טוען כי תיקון כתב התביעה מתחייב בנסיבות העניין, וכי הוא עומד בכל התנאים לפי דין כדי לאפשר את התיקון.

28. ראשית, תיקון כתב התביעה על דרך הוספת הנתבעים דרוש, בין היתר, כדי שכלל בעלי הדין הרלוונטיים כפי שהם ידועים לתובע כיום יהיו חלק מן ההליך, ובכך תידון התמונה המלאה לפני בית המשפט הנכבד, והדבר ימנע ריבוי הליכים כנגד נתבעים שונים (ראו בהקשר זה גם הוראות תקנה 40(א) לתקנות החדשות).

29. שנית, תיקון כתב התביעה בתיק יחדד את הטענות, העובדות והשאלות השנויות במחלוקות בין הצדדים.
...
30. שלישית, תיקון כתב התביעה בתיק מתבקש גם על רקע עובדות חדשות שנודעו ו/או התבהרו לתובע...
...
32. חמישית, ההליך מצוי בשלב מקדמי ביותר, טרם תחילת קיום הליכים מקדמיים בין הצדדים, כאשר הליך גישור בין הצדדים כשל לאחרונה ממש, והתיקון ביחס לספקים הנ"ל בלתי נמנע בשים לב להתעלמותם מצו בית המשפט הנכבד, חרף הקביעה במסגרתו כי חוסר שיתוף פעולה מצדם יביא לצירופם כנתבעים.

33. שישית, אם לא יאושר התיקון המבוקש, ייגרם לתובע נזק רב שעה שתימנע ממנו האפשרות להביא את כל ומלוא התמונה לפני בית המשפט בגדרי הליך אחד כולל, בעוד שלנתבעים לא ייגרם כל נזק ממשי, כאמור.

34. עוד יושם אל לב, כי במסגרת כתב התביעה הובהר כי התובע שומר על זכותו לתקנו, בין היתר, לאחר גילוי עובדות נוספות ופרטים בקשר לפעולותיהם הנפסדות של הנתבעים ובשים לב למעשי ההסתרה שלהם (ר' סעיפים 111 ו-115 לכתב התביעה).

ביום 28/4/2021 הגישו הנתבעים 1-4 את התנגדותם לבקשה, בין השאר מהנימוקים הבאים:

"ב. שיהוי חמור בהגשת הבקשה וליקויים בכתב התביעה המתוקן שצורף לה

6. מלוא הנתונים על בסיסם הוגשה הבקשה, היו ידועים לתובע כבר חודשים רבים ואף קודם להגשת כתב התביעה המקורי.
...
14. מדובר בחוסר תום לב דיוני, אשר מצדיק כשלעצמו את חיוב התובע בהוצאות כבדות".

בסעיפים נוספים נאמרים דברים להגנתם של הנתבעים הנוספים שצירופם מתבקש, הגם שב"כ הנתבעים 4-1, לעת הזו, אינו מייצג אותם.

יחד עם זאת, בהמשך הטיעונים כותב ב"כ הנתבעים:

"ג. ככל שתתקבל הבקשה, יש לפסוק הוצאות כבדות לחובת אדאמס

23. כאמור, הבקשה לוקה בשיהוי ופגמים קשים. יחד עם זאת, הנתבעים מודעים להלכות בתי המשפט הנכבדים בנוגע לתיקון כתבי טענות וכן לשלב המוקדם בו מצוי ההליך ועל כן, משאירים את שאלת התיקון, בהינתן הפגמים הנ"ל, לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד. אולם יודגש, כי ככל שתתקבל הבקשה, בית המשפט הנכבד מתבקש להשית על התובע הוצאות משמעותיות וזאת בהתאם לסמכותו של בית המשפט הנכבד לפי תקנה 53 לתקנות החדשות על פיה "בתום הדיון בכל בקשה יפסוק בית המשפט את הוצאות הבקשה ועל מי הן חלות, בלא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור".
...
26. כמו כן, בשים לב לכך שבשלב זה הוגשו כבר כתבי טענות מטעם הנתבעים על בסיס כתב התביעה המקורי, יתבקש בית המשפט הנכבד להתיר לנתבעים הגשת כתבי טענות מתוקנים מטעמם לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן, ככל שיחפצו בכך וזאת על פי הוראות תקנה 47(א) לתקנות החדשות".

בדיון שהתקיים ביום 6/5/2021 חזר ב"כ הנתבעים 4-1 על התנגדותו לתיקון כתב התביעה ועמד על חקירת התובע על תצהירו.

הגיעה העת למתן ההחלטה.

דיון

לאחר שעיינתי בבקשה ובכתב התביעה המתוקן אשר צורף אליה, אני מתיר לתקן את כתב התביעה.

יש לזכור לעניין זה שעל פי הנטען, התובע לא ניהל בעצמו את פרוייקט רכישת הדירה ושיפוצה. מי שניהל עבורו זאת היו: עו"ד שי כרמל (הנתבע 5 שצירופו מתבקש עתה), והנתבעים 1, 2, קרי, לכאורה, כל המידע על הספקים וקבלני המשנה, פעולותיהם והסכומים ששולמו להם, היו בידיעת נתבעים אלו ולא בידיעתו של התובע, בוודאי לא באופן מלא.

אין ספק שעובדות ונתונים אלו חשובים ביותר לצורך בירור תביעתו של התובע.

התובע טוען שהוא – באמצעות ב"כ ובעזרת המהנדס ניר אנגל – עש ו כיכולתם לקבל מידע זה. חלק מהספקים נענו לפנייתם, אחרים לא. טענה זו, בשלב זה , לא נסתרה גם לאחר חקירת התובע על תצהירו.

לטענת התובע, צווים שניתנו ע"י בית המשפט - לא נענו על ידי ספקים שאת צירופם כנתבעים הוא מבקש עתה.

איני מקבל את הטענה שהבקשה הוגשה בשיהוי.

יש לזכור לעניין זה, שלאחר הגשת התביעה ניהלו הצדדים הליך של גישור אשר לא צלח.

הודעת הנתבעים על כ ישלון הליך הגישור הוגשה לבית המשפט ביום 15/12/2020.

הבקשה הראשונה לתיקון כתב התביעה הוגשה ביום 3/2/2021 לאחר שלא צלחו ניסיונות התובע לקבל מהספקים – באמצעות המהנדס ניר אנגל – את הפרטים המופיעים בהחלטת כבוד השופטת רחל ערקובי בהחלטתה מיום 26/5/2020.

הבקשה השנייה לתיקון כתב התביעה הוגשה ביום 14/4/2021, מצומצמת יותר ותואמת את החלטת בית המשפט בדיון שהתקיים ביום 7/2/2021.

סבור אני שבמקרה הנדון, לאור כל המפורט לעיל, יש לאפשר לתובע לתקן את כתב התביעה ולאפשר לו להביא בפני בית המשפט את כל העובדות ו את כל הנתבעים אשר לטענתו יש לו עילות תביעה כלפיהם. "עקרונות היסוד" המפורטים בתקנות 5-1 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט 2018, מחייבים שכך יעשה. בוודאי , בנסיבות הבקשה דנן ונימוקיה ועת הוגשה הבקשה הראשונה לפני קיום קדם המשפט והבקשה השנייה תואמת את החלטת בית המשפט שניתנה בקדם המשפט ביום 7/2/2021, על אחת כמה וכמה, כאשר צווי בית משפט שניתנו לא נענו, כטענת התובע.

אשר על כן, אני מחליט לאפשר את תיקון כתב התביעה.

כתב התביעה המתוקן שצורף לבקשה מיום 14/4/2021 הוא כתב התביעה המתוקן אשר יומצא לנתבעים ע"י התובע.

למותר לציין שהנתבעים 4-1 היו רשאים להגיש כתב תביעה מתוקן כקבוע בתקנות.

עם הגשת כתב ההגנה המתוקן אדון ואשקול בעניין הוצאות בקשה זו, בהתחשב בין השאר, מחד גיסא, בצורך של הנתבעים 4-1 בהגשת כתב הגנה מתוקן ומאידך גיסא בהתנגדות הנתבעים לתיקון כתב התביעה, התנגדות שנדחתה.

עם הגשת כתב התביעה המתוקן יתייחסו הנתבעים 4-1 לעניין ההוצאות.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סילבן אדאמס
נתבע: רן בן בסט
שופט :
עורכי דין: