ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון ישראליאן נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובע

שמעון ישראליאן

נגד

הנתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

נוכח בקשת הצדדים בדיון מיום 22.4.21 למינוי מומחה מטעם בית המשפט ובהמשך להחלטתי מיום 25.4.21, אני ממנה כמומחה את מר דרומר דורון מרח' הרצל 53 בנתניה, טלפון: 09-XXXX724, 09-XXXX132, 053-XXXX900, פקס 09-XXXX970, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות דעת במחלוקת בין הצדדים, כפי שהיא עולה מכתבי הטענות וחוות דעת השמאים מטעמם .

עם קבלת החלטה זו, ובטרם תיאום מועד לפגישה עם הצדדים, יודיע המומחה לצדדים ולבית המשפט מהי עלות חוות הדעת.

בשלב זה יישאו הצדדים בחלקים שווים (כל אחד מחצית) בשכר טרחתו של המומחה. הוצאה זו תהווה חלק מהוצאות המשפט, ובפסק הדין ייקבע מי יישא בסופו של דבר, בשכר טרחת המומחה - בהתאם לתוצאות ההליך.

עם קבלת החלטה זו והמסמכים מבית המשפט, יודיע המומחה לצדדים ולבית המשפט את גובה שכר טרחתו והצדדים. סכום זה אינו כולל שאלות הבהרה וחקירה בבית המשפט. ככל שיישלחו שאלות הבהרה, או יתבקש לזמן את המומחה לחקירה, תינתן החלטה נפרדת לעניין השכר המתחייב בשל אלה.

המומחה לא יתחיל בבדיקה לפני שקיבל את שכר טרחתו. שכר הטרחה ישולם תוך 14 יום מעת משלוח אישור המומחה על קבלת המינוי.
המומחה ייפגש עם הצדדים פגישה אחת, ישמע את טענות הצדדים, ויקבל מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו בפגישה, לרבות נספחי כתבי הטענות שהוגשו בתיק זה וחוות דעת המומחים מטעמם . הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה.
מספר הטלפון הנייד ליצירת קשר עם התובע: 054-XXXX760.
מספר הטלפון ליצירת קשר עם הנתבעת: 08-XXXX766.

המומחה ימציא לתיק בית המשפט את חוות הדעת, עם עותק לצדדים, תוך 45 יום מיום קבלת שכרו.

ככל שיש צורך, רשאי המומחה לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות.

הצדדים יהיו רשאים להגיש תגובה לחוות דעת המומחה בתוך 15 ימים מהמועד בו יתקבל לרשותם, ובאם לא יגישו תגובה בתוך המועד שנקבע, יהיה בכך ויתור על זכותם להגיב לחוות הדעת.

המומחה יודיע לבית המשפט אם הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, אם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים ו/או המומחים מטעמם, ואם הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שנקבע דלעיל, וזאת עד ליום 20.6.21 .

המזכירות תעביר העתק החלטתי זו לידי המומחה (באמצעות הפקס) ולידי הצדדים.

המזכירות תצרף להחלטה הנשלחת למומחה העתק מכתבי הטענות (ללא נספחים).

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמעון ישראליאן
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: