ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סרי ניר נגד רונן בלכר :

לפני כבוד השופטת טל פישמן לוי

התובעים:

  1. סרי ניר
  2. משה בר

נגד

הנתבעים:

  1. רונן בלכר
  2. ירון יהודה פרץ
  3. ג'קי זברו
  4. ג.א.י 2018 יזמות בע"מ
  5. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

החלטה

בהמשך להחלטתי בפרוטוקול הדיון מיום 25.3.2021, אני ממנה בזה את המהנדס והשמאי, מר אייל שנהב, מרח' חולדה הנביאה 6/12, בית שמש, טל': 02-XXXX953, כמומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

2. המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלות השנויות במחלוקת.

3. בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, שני הצדדים בחלקים שווים.

4. כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

5. המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

6. המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש -במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי -עם הצדדים, על מנת לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

7. המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים בטעם הצדדים.

8. לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה, וכן ייקבע מועד לקיום קדם משפט.

9. המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סרי ניר
נתבע: רונן בלכר
שופט :
עורכי דין: