ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה אקרמן נגד פסיה ערבליך :

לפני כבוד ה שופטת עידית ברקוביץ

תובעים

  1. שלמה אקרמן
  2. מרים ליברמן

נגד

נתבעת

פסיה ערבליך

החלטה

נקבע לקדם משפט ליום 9.1.2022 שעה 11:30.

על תובענה זו חלות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות החדשות"), ולפיכך הנני מורה כדלקמן:

(א) בתוך 30 ימים מהיום על באי כוח הצדדים להחליף ביניהם תצהירי גילוי מסמכים לפי המתכונת הקבועה תקנה 57 לתקנות החדשות.

(ב) בתוך 30 ימים לאחר שבאי כוח הצדדים יחליפו ביניהם תצהירי גילוי מסמכים, ישלימו באי כוח הצדדים את הליכי העיון במסמכים לפי תקנה 58 לתקנות החדשות.

הצדדים יפעלו בהתאם להוראות תקנות 34-36 לתקנות, לעניין קיום דיון מקדמי בין הצדדים.

לקראת קדם המשפט מופנית תשומת הלב לתקנות, ובכלל כך להוראות הבאות:

(א) על באי כוח הצדדים להגיש רשימת בקשות לא יאוחר מ- 20 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט, וזאת במתכונת הקבועה בתקנה 49 לתקנות החדשות.

(ב) בעלי הדין לא יהיו רשאים לכלול ברשימת הבקשות בקשות, אלא אם כן פנו קודם לכן לבעל הדין שכנגד שבעה ימים מראש לפחות, והודיעו על הכוונה להגיש בקשה בעניין.

(ג) בעל הדין שקיבל רשימת בקשות מבעל הדין שכנגד, יהיה רשאי להשיב בכתב לרשימת הבקשות בתוך ארבעה עשר ימים מיום שהומצאה לו רשימת הבקשות, וזאת במתכונת הקבועה בתקנה 49(ה) לתקנות החדשות.

(ד) עד 20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט הראשונה יגיש בא כוח התובעים את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, במתכונת הקבועה בתקנה 62 לתקנות החדשות.

(ה) עד 14 ימים לאחר קבלת רשימת העדים מטעם התובע, יגיש בא כוח הנתבע את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, במתכונת הקבועה בתקנה 62 לתקנות החדשות.

למען הסר ספק, בעלי הדין חייבים בכל החובות החלות מכוח התקנות החדשות, גם אם לא נזכרו במפורש לעיל.

על הצדדים לוודא הגשת העתקים של כתבי הטענות כרוכים ומדוגלנים, לצורך תיוקם בתיק הנייר.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה אקרמן
נתבע: פסיה ערבליך
שופט :
עורכי דין: