ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר ליוויה יוסף אהרון נגד פ.ל.מ. :

9
בפני כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקשים

  1. ד"ר ליוויה יוסף אהרון
  2. ד"ר ארנולד אהרון
  3. מרכז לרפואת שיניים אסטטית

נגד

משיבים

  1. פ.ל.מ. - פריים לוקיישן מנג'מנט בע"מ
  2. אביב מזרחי
  3. מירב מאיה השקעות בע"מ
  4. אהרון פרץ
  5. עדה מילר
  6. עמיקם מילר

החלטה

זו החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות, לאחר שהתובענה נמחקה לפי בקשת המבקשים.

1. בתובענה שהוגשה בתיק זה ביקשו המבקשים מתן צו הצהרתי לפיו מבקשים 1 ו- 2 זכאים לרישום משכנתא ראשונה, לזכותם, על זכויותיה של משיבה 1 (להלן: "פ.ל.מ") זאת, על אף שבתאריכים מוקדמים יותר, נרשמו הערות אזהרה בנוגע להתחייבות לרישום שתי משכנתאות שונות (להלן: " המשכנתאות הקודמות").

2. אין צורך להידרש, כאן, לכל פרטי הפרטים ודי אם אומר, כי בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 20.4.21 (לאחר שהמבקשים החליפו ייצוג) הסכים ב"כ המבקשים, לכל הטענות המשפטיות שטענו המשיבים בכתבי התשובה שהוגשו על ידם ובכלל זאת - לטענתם העיקרית, לפיה זכויותיהם קודמות לזכויות המבקשים.

עם זאת, המשיך ב"כ המבקשים וטען טענות שונות, שלא נטענו בכתב התובענה, בין היתר בנוגע ליתרות חוב בגין המשכנתאות הקודמות, על אף שזו תובענה שונה לחלוטין וזאת - אף מבלי שפנה קודם לכן למי מהמשיבים על מנת לקבל אינפורמציה.

3. הבהרתי לב"כ המבקשים כי התנהלות זו איננה תקינה וכי היא גרמה להשחתת זמני וזמנם של המשיבים ובאי כוחם, אשר טרחו, הכינו כתבי תשובה והתייצבו לדיון. הצעתי לב"כ המבקשים כי יחזור בו מהתובענה , יפנה למשיבים לשם בירור כל הצריך בירור וככל ש יעלה הצורך, יגיש תובענה חדשה.

4. ב"כ המבקשים ביקש לתקן את כתב התביעה. המשיבים התנגדו ועמדו על כך שלא ניתן להמשיך בהליך , כפי שהוגש , תוך שלא שללו את זכותו להגיש תביעה אחרת, ככל שהוא חושב שיש לעשות כן. עוד צויין, כי קיים פסק דין שניתן ע"י כבוד השופט א' השו' בולוס, בבית משפט זה (בתיק ה"פ 41990-08-20) , אשר הפנה את הצדדים להליך בוררות וקבע כי שאלת רישום המשכנתא תידון, ככל האפשר, בתחילת הבוררות.

5. לאחר שנשמעו, באריכות, טיעונים שונים מטעם הצדדים, נרשמה הצעתי לב"כ המבקשים, כדלקמן: "ככל שעו"ד אבני יעמוד על בקשתו לתיקון התובענה אאפשר לו להגיש בקשה (תוך שמובהר שאין בכך כדי לומר שהבקשה תתקבל) אולם נראה לי שאולי עדיף דווקא למחוק את התובענה הזאת ולהגיש תובענה חדשה, שכן ממילא גם אם תינתן רשות לתקן את התובענה הדבר יהיה כרוך בחיוב בהוצאות. לעניין זה יכול להיות הבדל לאור כניסת התקנות החדשות לתוקף".

עו"ד אבני ביקש שהות לשקול אם ברצונו לבקש למחוק את התובענה, ולהגיש תובענה חדשה או להגיש בקשה לתיקון תובענה זו וני תנה לו שהות להודיע עמדתו, עד ליום 20.5.21.

6. ביום 13.5.21 הודיע עו"ד אבני שהוא מבקש למחוק את התובענה ולאפשר לו להגיש תובענה חדשה. ל פיכך, הוריתי לצדדים לטעון, בכתב, לעניין ההוצאות.

7. משיב 4 הודיע שהוא מוותר על הוצאותיו, בשל קרבה משפחתית בינו לבין המבקשים. משיבים 3-1 עמדו על הוצאותיהם.

8. משיבים 3-1 טענו, בין היתר, כי נוכח התנהלות המבקשים, תביעת הסרק שהגישו ודיון הסרק שקיימו, כמו גם העלמת עובדות בכתב התביעה, יש לחייבם במלוא ההוצאות שהוציאו, עד כה , לשם ניהול ההליך.

משיבים 2-1 צירפו לטיעוניהם קבלה על תשלום שכר טרחת עורך דין בסך 22,815 ₪ (כולל מע"מ). משיבה 3 צירפה לטיעוניה קבלה על תשלום שכר טרחת עורך דין בסך 18,778.50 ₪ (כולל מע"מ) וביקשה להתנות פתיחת הליך חדש נגדה, בתשלום ההוצאות בפועל.

9. המבקשים טענו, בתגובתם לטיעוני המשיבים, כי יש לפסוק הוצאות על הצד הנמוך, בפרט נוכח השלב המקדמי בו מצוי התיק והוסיפו וטענו, בין היתר, כי אין מדובר בתביע ת סרק וכי ניתן היה, על פי תביעה זו להורות על רישום משכנתא לזכותם, בדרגה שניה.

10. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים סבורה אני שיש לחייב את המבקשים בתשלום הוצאות ריאליות למשיבים וזאת, כמובן, בשים לב לשלב אליו הגיעה התובענה בטרם נמחקה.

אומר, בקצרה, כי מלכתחילה לא היה כל מקום להגיש את התובענה, כפי שהוגשה, בפרט כאשר העובדות הרלבנטיות, עולות בבירור מהמסמכים שצורפו אליה ובפרט - מנסח הטאבו וכאשר, למעשה, לא הייתה בין הצדדים כל מחלוקת על כך שהמבקשים לא היו זכאים לסעדים אשר התבקשו על ידם בתובענה.

בנוסף התברר, כי התובענה הציגה מסכת עובדתית חלקית ולכך משמעות מיוחדת שעה שמדובר בהמרצת פתיחה, בה מבוקש סעד מן היושר ו אף התברר, כי הצדדים הופנו, בפסק דין, לבוררות, הכוללת גם את נושא רישום המשכנתא.

זאת ועוד - גם לאחר החלפת הייצ וג ולאחר שבא כוחם החדש של המבקשים הבין את האמור לעיל, הוא לא הגיש בקשה למחיקת התובענה, או לתיקונה ולא ביקש לבטל את הדיון המיותר, כך שהצדדים התייצבו לדיון סרק.

בנסיבות אלה, אין כל הצדקה שהמשיבים יישאו בהוצאותיהם בגין ההליך.

11. עם זאת, המשיבים לא הוכיחו, להנחת דעתי, כי ההוצאות הרשומות בקבלות שצירפו לטיעוניהם, אכן משקפות הוצאות של ההליך דנן, עד לשלב אליו הוא הגיע.

12. המשיבים אמנם הגישו קבלות על תשלום הוצאות, אך לא הגישו את הסכמי שכר הטרחה.

משיבים 2-1 צירפו לטיעוניהם תצהיר בו הובהר כי אותו משרד עוה"ד מטפל גם בעניין אחר של משיבים אלו ונערכה בו הפרדה בין שכר הטרחה אשר שולם עבור תיק זה ובין העניין האחר. עם זאת, לא הוברר אם שכר הטרחה שולם עבור ניהול כל התיק, או רק עבור השלב אליו התיק הגיע. בהעדר הסכם שכר טרחה אין לי אלא לקבוע כי לא הוכח שכל ההוצאות ששולמו עבור הליך זה, שולמו רשלב אליו הוא הגיע.

מפירוט ההוצאות שהוגש על ידי משיבה 3 עולה כי חלק מההוצאות הוצא בקשר להליך האחר, שהתנהל בפני כבוד השופט בולוס. לגבי רוב ההוצאות לא ניתן לדעת אילו מהן משויך להליך דנן ואילו מהן משויך להליך האחר ולהליך הבוררות . תצהיר בעניין זה לא הוגש ובהעדר תצהיר והסכם שכר הטרחה, אין לי אלא לקבוע כי לא הוכח שכל ההוצאות שולמו עבור הליך זה, עד השלב אליו הוא הגיע.

13. בנסיבות אלה ולאחר שהבאתי בחשבון את כל השיקולים האמורים בתקנה 151 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ט-2018, אני מחייבת את המבקשים לשלם למשיבים 2-1 וכן למשיב 3 שכ"ט עו"ד בסך 11,700 ₪, לכל אחד מהם (יחדיו - סך כולל של 23,400 ₪).

הגשת הליך נוסף לבית משפט, בגין המשכנתאות, תותנה בתשלום ההוצאות בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד"ר ליוויה יוסף אהרון
נתבע: פ.ל.מ.
שופט :
עורכי דין: