ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י. ס. נגד שלמה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת הבכירה – אירית מני- גור

מבקש

י. ס.

נגד

משיבים
שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 22.12.16, וה וא עתר למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, בתחום ה נוירולוגיה ובתחום אף-אוזן-גרון . הנתבעת התנגד ה למינוי המומחים ולחלופין ביקשה כי כל ימונו מומחים על התובע לשאת בשכ"ט .

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחים אני סבורה שקיימת ראשית ראיה ורצף טיפולי למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, שיחווה דעה על הצורך במינוי נוירולוג ומינוי מומחה בתחום א.א.ג..

לאחר התאונה התלונן התובע על סחרחורות, לחץ באוזניים רעשים באוזן שמאל, כאבי ראש ודקירות באזור האוזניים והעיניים, רגישות בבוהן שמאל וחוסר תנועה. בהמשך תועדו תלונות על כאבים בעמ"ש מותני עם הקרנה לרגליים. בדיקת CT עמ"ש מותני הדגימה בלט אחורי עם לחץ על השק הדורלי בחוליות L2-3, בלט מרכזי שמאלי עם לחץ קל על השק הדורלי ושורש עצב L5 השמאלי, ובלט מרכזי קטן הנושק לשק הדורלי ושורש עצב S1 לשמאל. תיעוד זה מהווה ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה.

התובע התלונן על כאבי ראש, ובדיקותיו היו תקינות, כמו כן, CT מוח היה תקין. בדיקת EMG הדגימה רדיקולופטיה בחוליות L4-5. אולם, יתכן שיש חפיפה בין הפגיעה האורתופדית לפגיעה הנוירולוגית בע"ש מותני. לפיכך, המומחה בתחום האורתופדיה מתבקש לחוות דעתו על הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, כי יתכן שקיימת חפיפה בין הנכות האורתופדית לנכות הנוירולוגית.

בתחום א.א.ג – לאחר התאונה החל התובע להתלונן על לחץ ורעשים באוזן שמאל. התובע הופנה לבדיקת שמיעה ונמצא באוזן ימין ליקוי קל עד חמור מסוג סנסורי ניורלי ובאוזן שמאל נמצאה החמרה משמעותית (כאמור בתיעוד מיום 19.2.17 נספח 57 לכתב התביעה). לא נעלם מעיניי, כי בהערות במסמך זה "צויינו תגובות ב- PURE TONE קצת לא עקביות במהלך הבדיקה?", אולם המומחה בתחום א.א.ג יידרש לכך ממילא במסגרת כתב המינוי. תיעוד זה מהווה ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום א.א.ג.

באשר לטענת הנתבעת, כי התאונה הינה תאונת עבודה ועל התובע לפנות למל"ל למיצוי זכויותי ו, נקבע בפסיקה, כי אין למנוע מניזוק את מימוש זכותו לכך שבימ"ש ימנה לו מומחה רפואי רק בשל העובדה שפתוחה בפניו הדרך לפנות למל"ל לקביעת דרגת נכות (רע"א 1619/93 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' טטרו יאיר, פ"ד מז (4) 89; רע"א 1588/10 חן מיכאל נ' ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ).

אני ממנה בזאת את ד"ר אלישע אופירם כמומחה בתחום האורתופדיה ו את פרופ' איתן יניב כמומחה בתחום אף-אוזן-גרון בתיק זה.

בהתאם לתקנה 89 לתקנות סדר-הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: "תקנות סד"א") ולצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהירו המומחים מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחלו תפקידם על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית-המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית-משפט ולבעלי-הדין בתוך 7 ימים מקבלת כתב המינוי. מינוי המומחים יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית-המשפט ובכפוף לכל החלטה אחרת. ב"כ התובע ימציא את טופס 6 למומחים יחד עם כתב המינוי מיד עם קבלתו.

על מינויו המומחים כאמור בצו זה, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986).

ב"כ הצדדים יעבירו למומחים, טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, תוך 30 יום מהיום. בטרם יועבר החומר הרפואי שבידי ב"כ הצדדים לידי המומחים, בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות-דרכים (מומחים), התשמ"ז – 1986, ידאגו ב"כ הצדדים שניהם להעביר האחד למשנהו את כל החומר הרפואי שבכוונתם להעביר לידי המומחים, 7 ימים בטרם יוגש למומחים, על מנת לאפשר התנגדות להעברת החומר באמצעות הגשת בקשה מתאימה לצד שכנגד ולביהמ"ש במידת הצורך. עם קביעת מועד הבדיקה על-ידי המומחים, יודיע על כך ב"כ התובע לצדדים שכנגד. על המומחים לציין בחוות דעתם אלו מסמכים רפואיים עמדו בפניהם בטרם מתן חוות הדעת.

המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדקו את התובע ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 22.12.16 ובמיוחד יקבעו:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשם לב לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחים יתייחסו, בין השאר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
המומחה בתחום האורתופדיה יחווה דעתו בשאלה האם יש מקום למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה בנסיבות המקרה דנן.

המומחים יקבעו תור לבדיקת התובע בתוך 45 יום מקבלת כתב המינוי. המומחים מתבקשים לשלוח את חוות דעתם לב"כ הצדדים וכן לתיק ביהמ"ש 30 יום לאחר בדיקת התובע ולאחר ששכרם הוסדר במלואו.

בהתאם לתקנה 91 (ב) לתקנות סד"א המומחים יצרפו לחווה"ד את רשימת האסמכתאות שהם הסתמכו עליהם בחוות דעתו; אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.

בהתאם לתקנה 91 (ג) לתקנות סד"א בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט רשות לשלוח למי מהמומחים שאלות הבהרה בנוגע לחוות דעתו, לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת חוות הדעת; המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בתוך שלושים ימים ממועד קבלת החלטת בית המשפט ויראו את תשובותיו כחלק בלתי נפרד מחוות דעתו.

בשכר טרחת כל אחד מהמומחים תישא הנתבעת ישירות בשלב זה, על פי חשבונית שתומצא לה ע"י המומחים, ואולם אם יקבעו מי מהמומחים כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע. אני קובעת את שכ"ט כל אחד מהמומחים בסך 5,000+מע"מ.

לאחר קבלת חווה"ד, יגישו באי כח הצדדים תחשיבי נזק כל צד בתוך 30 יום בהתאמה.

הואיל והבקשה התקבלה בחלקה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י. ס.
נתבע: שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: