ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורטל כהן קדוש נגד אליס פנקס :


בפני כבוד הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקשת-הנתבעת/התובעת-שכנגד

אורטל כהן קדוש
ע"י ב"כ עוה"ד דוברת (אלמקייס) אוחיון

נגד

המשיבה-התובעת/הנתבעת-שכנגד

אליס פנקס
ע"י ב"כ עוה"ד רעות אזוז

החלטה

בקשה להורות למשיבה להציג את הסרטונים בפני המבקשת :

שקלתי את טענות הצדדים בעניין זה בכתב ובעל-פה.
ראש וראשון, הסרטונים נשוא התביעה מוגנים מכח סעיפים 1 ו - 2 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (ל הלן: חוק הגנת הפרטיות), בהיותם תיעוד של עובדי הפעוטון והפעוטות עצמם ברשות היחיד.
מעיון בהוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018 (להלן: חוק המצלמות) עולה, כי בחוק זה נתן המחוקק עדיפות לעקרון ההגנה על הפרטיות על פני זכות הצפיה בסרטונים. סעיף 7(א) לחוק המצלמות קובע כי - "לא יצפה אדם בצילומים לפי חוק זה, לא יעתיקם, לא יעבירם לאחר ולא יעשה בהם או במידע שהתגלה לו מהם כל שימוש, אלא לפי צו של בית משפט." משטרת ישראל ורשו יות התביעה הם לבדם מוחרגים מהוראת חוק זו , וזאת לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או לשם ניהול הליך פלילי בלבד ( סעיף 7(ב)(1) לחוק המצלמות). סמכותה של המשטרה להציג את הסרטונים בפני הורי הפעוט מוגבלת למקרה הספציפי בו הסרטונים מתעדים פגיעה בפעוט, וזאת ככל שאין בכך כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט (סעיף 7(ב)(4) לחוק המצלמות). במילים אחרות, הזכות לצפות בסרטונים תגבר על זכותם לפרטיות של הפעוטות ושל עובדי ובאי המעון רק במקרים המיוחדים המוגדרים בחוק, קרי, לצורך מניעת עבירה, חקירתה או ניהול ההליך הפלילי בעניינה.
אכן, במועדים הרלוונטים להליך דנא טרם נכנס לתוקפו חוק המצלמות; ואולם, דווקא לאור העובדה כי בחוק זה, שנחקק כדי להגן על שלומם של הפעוטות השוהים במעונות באמצעות התקנת מצלמות, מצא המחוקק לנכון לצמצם את הפגיעה בפרטיות למקרים הספציפיים כאמור לעיל, אזי יש לקבוע, בבחינת קל וחומר, כי גם טרם חקיקתו היה המצב המשפטי כזה בו ניתנת עדיפות לעקרון ההגנה על הפרטיות, וזאת מכח הדין הכללי והוראות חוק הגנת הפרטיות.
בנסיבות אלו אינני מוצאת כי המבקשת ביססה טעם והצדקה משפטיים להורות על מסירת הסרטונים לעיונה.
אוסיף ואבהיר, כפי שהבהרתי בדיון מיום 26.4.2021, כי לאחר שצפיתי בקפידה בסרטונים שהוגשו לעיוני, לרבות בסרטון מיום 14.7.2019, מצאתי כי אין בהם כדי לתמוך בטענותיה של המבקשת . מכאן שאין באי-צפייה בהם כדי לפגוע בהגנתה של המבקשת במישור העובדתי.
אשר על כן, הבקשה להתיר למבקשת לצפות בסרטוני המשיבה נדחית.
בית המשפט שב ומציע לצדדים להסכים למתן פסק דין על דרך סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. לשם החסכון בהוצאותיהם ובזמנם של הצדדים, ניתן להגיע להסכמה לפיה יינתן פסק הדין בדרך האמורה גם ללא צורך בהגשת כתב הגנה-שכנגד על ידי המשיבה , על יסוד הכחשתה הכללית את טענות התביעה-שכנגד וטענותיה בתביעה העיקרית.
בשים לב לכך שהמשיבה נתנה כבר את הסכמתה למתן פסק דין בדרך האמורה בדיון מיום 26.4.2021, תמסור המבקשת את עמדתה הסופית בעניין בתוך 15 יום מהיום.
ת.פ. ליום 7.6.2021.
המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורטל כהן קדוש
נתבע: אליס פנקס
שופט :
עורכי דין: