ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדן גבסו נגד אהרון ברוכים :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:

  1. עדן גבסו
  2. ליאור גבסו

נגד

הנתבעים:

  1. "אביגור" יזמות ופיתוח נדל"ן בע"מ
  2. אהרון ברוכים

החלטה

בפניי בקשה לדחיית התביעה על הסף בשני נימוקים עיקריים, האחד העדר יריבות בין הנתבע 2 לתובעים, והשני קיומו של סעיף בוררות בהסכם המכר שבין הצדדים. התובעים כופרים בטענות אלו ומבקשים להמשיך את ההליכים בבית המשפט.

באופן עקרוני בית המשפט ידחה תביעה על הסף רק במקרים יוצאי דופן ויעדיף לברר את התביעה לגופה במטרה לתת לתובעים לממש את זכות הפנייה לערכאות. יחד עם זאת ישנן טענות המצדיקות בחינה מקדמית על מנת למנוע ניהול הליכי סרק, המונעים שימוש מרבי ונכון במשאב הזמן של בית המשפט עבור כלל הציבור. הטענות המועלות בבקשה שבפניי הן מן הטענות שקיים טעם לבררן לפני הדיון לגופו של עניין.

טענת העדר היריבות בין התובעים לנתבע 2:
טוען הנתבע שהוא איננו חתום על הסכם המכר ולכן אין יריבות חוזית בין הצדדים. אכן הנתבע 2 לא חתום על הסכם המכר, אך התביעה כנגדו היא בעילה של אחריות אישית כבעל תפקיד בנתבעת. בנסיבות אלו קיימת עילת תביעה , אך על התובעים יהיה לעמוד בנטל ההוכחה, כשעצם היותו מנהל או בעל מניות איננה טענה מספיקה. ככל והתובעים לא יעמדו בנטל ההוכחה, העובדה שהוגשה בקשה לדחייה על הסף כבר בשלב הראשון, תילקח בחשבון בפסיקת ההוצאות.

תנאי הבוררות:
סעיף 10.13 להסכם המכר שבין התובעים לנתבעת (נספח ב' לכתב התביעה) קובע כי במחלוקות הנוגעות לליקויי בנייה תימסר ההכרעה למהנדס כבורר. אין מחלוקת בין הצדדים לגבי סעיף זה. המחלוקת מתייחסת לשאלה לאיזו תקופה מתייחס סעיף זה. בעוד הנתבעים טוענים שהסעיף מתייחס לכלל המחלוקות בין הצדדים, הרי שהתובעים טוענים שהסעיף מתייחס רק לתקופת הבדק, וזו אף הכותרת של הסעיף. לטענתם פניותיהן לנתבעת בתקופת הבדק לא נענו ולכן נאלצו להגיש תביעה לבית המשפט.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים ובכתבי בית הדין בתיק מצאתי כי למרות שכותרת הסעיף כולו היא תקופת הבדק, כוונת הצדדים הייתה שלגבי ליקויי בנייה יכריע בורר מהנדס. יש היגיון בתנאי זה, שכן מדובר בבורר מומחה . למעשם מה שבסופו של דבר קורה גם בבית המשפט הממנה במקרים כאלה מומחה מהנדס.

לאור האמור לעיל אני קובעת כי לעניין הליקויים יש למנות מומחה מהנדס אשר ישמש כבורר לעניין הליקויים. הצדדים יודיעו לבית המשפט תוך 14 יום אם הגיעו להסכמה לגבי מומחה בורר, מהנדס במקצועו, אשר יקבל את המינוי.

סוף דבר:
אינני דוחה את התביעה על הסף, בעניין היריבות המטעמים שפורטו לעיל. לגבי הליקויים ימונה מומחה מהנדס כבורר ובכך יכובד תנאי הבוררות. עילות התביעה הנוספות כמו נושא החניה אינן חלק מתנאי הבוררות ולגביהן יש להמשיך ולקיים את ההליכים בתיק כסדרם.

אני קובעת את התיק לת.פ. ליום 10.6.21 לקבלת עמדת הצדדים לגבי מהנדס בורר ובמועד זה אקבע את המשך ההליכים בתיק.

לא מצאתי בשלב זה הצדקה להטיל הוצאות, אך כפי שציינתי אתייחס לכך במסגרת פסק הדין.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדן גבסו
נתבע: אהרון ברוכים
שופט :
עורכי דין: