ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי עופר נגד חוב"ב :

בפני כבוד ה שופט שרון דניאלי

תובעים

יוסי עופר

נגד

נתבעים
חוב"ב - מרכז קהילתי לפעילות הפנאי (ע"ר)

פסק דין

לפניי תביעה כספית על סך של 335,475 ₪, שביסודה טענה להפרת חוזה בין הצדדים על רקע הפעלת חוגי כדורגל לבני נוער ועריכת מחנות כדורגל לבני נוער במהלך חופשות החגים והקיץ.

לאחר דיון שהתקיים לפניי ביום 18.3.21, הצעתי לצדדים מתווה דיוני להכרעה בתיק, וביקשתי את התייחסות הצדדים בכתב למתווה שהוצע.

הצדדים הסכימו למתווה בשינויים מסוימים, וביום 5.4.21 ניתנה החלטתי בה קבעתי, בהתאם להודעות הצדדים, כי פסק הדין בתיק יינתן מכוח סמכותו של בית המשפט לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, וללא הנמקה, בטווח מוסכם שבין 10,000 ₪ ועד 90,000 ₪.
כן הובהר והוסכם כי שכ"ט עו"ד שייפסק לטובת ב"כ התובע, יובחן מסכום התשלום שייפסק לטובת התובע במסגרת הטווח האמור.

בפן המהותי, הוסכם כי טיעוני הצדדים יתייחסו אך ורק להפרה החוזית הנטענת ביחס להפעלת חוגי הכדורגל.

הסוגיות העיקריות שבמחלוקת נסבו בעיקר סביב שאלת מימושה של האופציה להארכת הסכם ההתקשרות בין הצדדים, מספר התלמידים שלמדו בחוג ומכאן הסכום הכולל שהיה אמור להיות משולם לתובע בגין הפעלת החוג וסוגיית השיהוי.

ביום 27.4.21 הגיש התובע את סיכומיו בכתב, וביום 12.5.21 הגישה הנתבעת את סיכומיה בכתב.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחיהם, וכמובן בסיכומי הצדדים, אני קובע כי על הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל בסך של 42,000 ש"ח , ולסכום זה יתווסף שכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ש"ח, בתוספת מע"מ.

הסכום בסך של 42,000 ₪ ישולם ב-14 תשלומים חודשיים רצופים ושווים, על סך 3,000 ₪ כל אחד, החל מיום 1.6.21.

שכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ (5,850 ₪ בסך הכל), ישולם בשני תשלומים חודשיים רצופים שווים החל מיום 15.6.21.

הנתבעת תמציא את ההמחאות לתשלום לב"כ התובע עד ליום 27.5.21.

זכות ערעור כדין.

ניתן היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי עופר
נתבע: חוב"ב
שופט :
עורכי דין: