ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידו בן זקן נגד דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ :

בפני כבוד השופט אבישי זבולון

תובעים

1.עידו בן זקן
2.עדי בן זקן

נגד

נתבעת

דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 12/5/21 הנני ממנה את מר יעקב קליגסברג כמומחה מטעם בית המשפט.

המזכירות תשלח הודעה למומחה בדבר מינויו.

בתוך 15 יום מקבלת הודעת המינוי, יאשר המומחה כי אינו מצוי בקשר מסחרי עם מי מהצדדים לתובענה ויפרט את שכר טרחתו. הודעת המומחה תומצא לבית המשפט וכן לבאי כח הצדדים במקביל.

המומחה יתבקש לחוות דעתו בנשוא המחלוקת בתובענה לאור כתבי הטענות וכן חוות הדעת מטעם הצדדים.

הצדדים ימציאו למומחה, בתוך 30 ימים מהיום את כל המסמכים הרלוונטיים לרבות כתבי טענות על נספחיהם, וכן כל מסמך שיידרש על-ידי המומחה.

בתוך פרק הזמן האמור יפנו בעלי הדין למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכס נשוא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, פרקליטיהם ומומחים מטעמם, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה.
היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל, יקבע מועד הדיון על ידו ובלבד ותינתן לבאי כח הצדדים הודעה מוקדמת שלא תפחת מ-10 ימים, עובר למועד שנקבע.

אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.

שכרו של המומחה יעמוד על 6,500 ש"ח בתוספת מע"מ והנתבעת תשא בשכר הטרחה.

להבטחת תשלום שכרו של המומחה, תעביר הנתבעת את שכר הטרחה למומחה, על פי דרישה.

באי כח הצדדים יהיו רשאים להפנות שאלות הבהרה למומחה, תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

צד המגיש מסמך כלשהו לבית המשפט או למומחה ימסור עותק ממנו במקביל ובאותו מועד לצדדים האחרים.

אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט.
למען הסר ספק מובהר בזה שגם תשלום שכרו של המומחה, ותאום ביקורים עימו ביוזמת בעלי הדין, הם חלק מהוראות החלטה זו, כמו גם הגשתה במועד של כל הודעה הנדרשת לפי החלטה זו.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לבאי כח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עידו בן זקן
נתבע: דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: