ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדר השרון יעוץ וליווי פרויקטים בע"מ נגד גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

מבקשת
אדר השרון יעוץ וליווי פרויקטים בע"מ

נגד

משיבה
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לשינוי סדר הבאת הראיות, באופן שהמשיבה (הנתבעת) תגיש ראשונה תצהירי עדותה והמבקשת (התובעת) תגיש תצהיריה לאחר מכן, וכן בקשה למחיקת כתב טענותיה של המשיבה על הסף.

טענות הצדדים (בתמצית):
לטענת המבקשת, משעה שהטענה הבלעדית של המשיבה היא טענת "הודאה והדחה" מסוג של טענת קיזוז, יש להורות על שינוי בסדר הבאת הראיות.

לטענת המשיבה, אכן טענת קיזוז שלעצמה מהווה טענה של הודאה והדחה, אלא שאין זה המקרה שלפנינו. המבקשת השיבה להודעת הקיזוז במסגרת מכתב מיום 6/9/20 המהווה הודאת בעל דין הן ביחס לקיומו של החוב כלפי המשיבה והן ביחס לצורך לבצע ביניהן "התחשבנות". הודאת המבקשת בחוב כלפי המשיבה היא טענת הודאה והדחה בפני עצמה. במצב דברים זה יש להתיר את סדר הבאת הראיות כפי שקבע בית המשפט.
טענת המבקשת לפיה טרם הגיעו המועד לפירעון החוב אינה נכונה.

אשר לבקשה למחיקת התביעה על הסף, הרי שבניגוד לטענת המבקשת- לא ניתן כל צו הקפאה/חילוט. ההסכמות שהושגו בין המבקשת ובין משטרת ישראל להן ניתן תוקף של החלטה, אינן יכולת ל שמש לרעת המשיבה ואין מכוחן כדי לשלול זכויות מהותית של המשיבה מכוח הדין.

המבקשת הגישה כתב תשובה במסגרתו הוסיפה וטענה, כי טענת הודאה והדחה יכולה להיטען כנגד נתבע ולא כנגד התובע, קרי המבקשת. כך גם טענות המשיבה לעניין המכתב מיום 6/9/20 ופרשנותו, יהפכו לרלוונטיים לאחר שמיעת ראיות וסיכומים .

דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים נחה דעתי כי דין הבקשות להידחות, ויובהר:

בענייננו, טענות הצדדים כפי שאלה הובאו בפני, מעוררות שאלות שונות המצויות במחלוקת עובדתית בין הצדדים, כך למשל - לעניין המועד בו בוצע הקיזוז ; לעניין פרשנות האמור במכתב שיצא תחת ידה של המבקשת הנושא את התאריך 6/9/20; וכן לעניין גובה החוב שהמבקשת חבה כלפי המשיבה . כך למשל, הצדדים חלוקים בשאלה האם סך של 46,800 ₪ שולם למשיבה כבר שנת 2017, אם לאו.

עצם טענת הקיזוז במקרה שלפנינו אינה מהווה טענת "הודאה הדחה", משעה שהמשיבה לא מודה בכל הטענות העובדתיות הנטענות ע"י המבקשת (ראו: ע"א 537/63 נשרי נ' לופינסקי פ"ד יח (2) 221, 224 (1964).
כך גם, הכרעה בשאלות אלה מצריכה בירור עובדתי ומשפטי . בהתאם, לא מצאתי בשלב מקדמי זו בו אנו מצויים, לקבוע מסמרות , בטרם הובאו לפני מלוא ראיות הצדדים. גם הסעד של מחיקת כתב הטענות על הסף, שמשמעותו הכרעה בתביעה כבר בשלב זה, מהווה סעד קיצוני ומרחיק לכת, שבית המשפט נוקט בו רק במקרים נדירים בלבד (ראו: בר"ע 59/81 ארדיטי ואח' נ/ ארדיטי, פ"ד לה(2), 811, 1981). המקרה שלפניי, אינו נמנה על מקרים נדירים אלה.

לאור האמור לעיל, דין הבקשות להידחות.
סדר הבאת הראיות נותר כפי שנקבע במסגרת החלטה מיום 21/4/21, אשר מניין הימים בכל הקשור להוראותיה חל ממועד מתן החלטה זו.

לאור התוצאה אליה הגעתי, ובהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018, אני מורה על חיוב המבקשת בהוצאות המשיבה בסך של 1,000 ₪ , אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום, ללא קשר לתוצ אות ההליך הסופי.

התיק יובא לעיוני ביום 19/8/21.
ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדר השרון יעוץ וליווי פרויקטים בע"מ
נתבע: גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: