ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד משה קירשנר :


בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

המשיב
משה קירשנר

החלטה

בפניי בקשת המשיב לזימונם של עדים מטעמו במסגרת דיון בבקשת המבקשת למתן צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 236 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.

ב"כ המשיב עתר לזימונים של ארבעה עדים (בקשה מיום 4.5.21 ומיום 6.5.21) ו ב"כ המבקשת התנגדה לבקשה.

לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים, דין הבקשה להתקבל חלקית.

סעיף 106(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982 קובע "בית המשפט יזמין, לבקשת בעל דין, כל אדם להעיד במשפט, זולת אם היה סבור שאין בהזמנת אותו אדם להועיל לבירור שאלה הנוגעת למשפט, וכן רשאי בית המשפט להזמין עד מטעמו".

ב"כ המשיב ביקש את זימונם של העדים הבאים:
האדריכלית הגב' אורנה אנג'ל להעיד "על יעוץ והדרכה שנתנה למשיב במהלך השנים לגבי הפעילות המותרת על פי התוכניות החלות על המקרקעין נשוא הבקשה".
מר ירון בלחסן, יו"ר ארגון מגדלי הפירות בישראל שיעיד, כי מכירת יבול במקרקעין חקלאי מקובל כחלק מפעילותו החקלאית של המגדל.
מר שי פולק, מנכ"ל התאחדות האיכרים שיעיד כי אין מניעה תכנונית וחוקית שאיכר ימכור את גידולי שדותיו בסמוך למקום גידולם, בין אם במחסן חקלאי ובין אם בשטח פתוח.
מר אורי אריאל, שר החקלאות לשעבר, שמכיר היטב משפחת קירשנר ויעיד על כך שמכירת יבול בשדה או במחסן של המגדל הם חלק אינטגרלי מפעילותו של החקלאי במדינת ישראל.

מקובלת עלי עמדת ב"כ המבקשת, כי פרשנות העדים לחוק ולפסיקה אינה רלוונטית, למעט בנוגע לעדותה של האדריכלית. אין בעדותם של שלושת העדים האח רים לסייע לבירור השאלות שבמחלוקת בתיק זה או לסייע למשיב לסתור ראיות המבקשת או לסייע לו לביסוס קו הגנתו או טענה מטענותיו.
לא נעלמה מעיני טענת ב"כ המבקשת אף בנוגע לייעוץ והדרכה שניתנו למשיב על ידי האדריכלית , זאת בשים לב לכך שעמדתו נדחתה בעת"מ 68954-05-19 ביום 26.2.20 והוא אף חזר בו מהערעור שהוגש לבית המשפט העליון בעע"מ 2006/20 מיום 5.5.21, אך אין באלה לשלול, כי המשיב קיבל יעוץ אף במהלך הליכים אלה ופעל על פיהם. אמנם מבחינת המועדים יש ספק ברלוונטיות עדות זו, אך לא מצאתי לסגור בפני המשיב האפשרות להוכיח, כי חרף קיומם של הליכים משפטיים הוא פעל בהתאם ליעוץ מקצועי שקיבל ומהו. אין באמירה זו לקבוע, כי מתן יעוץ כזה או אחר מהווה הגנה למשיב.

נוכח כל המפורט לעיל הבקשה לזימון העדים מתקבלת באופן חלקי לגבי העדתה של האדריכלית הגב' אורנה אנג'ל ונדחית לגבי יתר העדים . ב"כ המשיב ידאג להתייצבות העדה למועד הדיון הבא . בהתאם לאמור בהודעת ב"כ המשיב אני קוצבת חצי שעה לשמיעת העדות.
נקבע לדיון ביום 24.5.21 משעה 11:30 עד השעה 13:30.

המזכירות תעביר ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: משה קירשנר
שופט :
עורכי דין: