ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.ב. נגד עיריית באר שבע :


בפני כבוד ה שופט קובי אסולין

מבקשת
ר.ב.

נגד

משיבות

  1. עיריית באר שבע
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 6.4.21 ולנוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים, מצאתי כי קיים צורך במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.
2. אני מורה על מינויו של ד"ר אלון קובו כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובע ת.
3. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
4. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 21.9.2015 המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובעת היום, לבין התאונה, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע ת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שיש כאלה.
ג. האם תהיה התובעת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצב התובעת.
6. אני מעמיד את שכרו של המומחה בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים.
7. התובעת תעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה ותעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
9. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
10. הצדדים יגישו תחשיבי נזק, בהם יתייחסו הן לשאלת החבות והן לשאלת הנזק, במועדים כדלקמן: התובעת - בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. הנתבע ות - בתוך 30 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. ימי הפגרה במניין הימים. לתחשיב התובעת יצורף תצהיר נסיבות על פי הודעת המזכירות שניתנה, או הפניה לתצהיר אם הוגש כבר.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
11. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו, ככל שטרם נעשה כן. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
12. התיק יובא לעיוני ביום 1.9.21 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 14.11.21 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר.ב.
נתבע: עיריית באר שבע
שופט :
עורכי דין: