ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הלה סנטר מגורים בע"מ נגד בנפשי תעשיות אלומיניום בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשות

  1. הלה סנטר מגורים בע"מ
  2. מי - אגם בנין והשקעות בע"מ

נגד

משיבה
בנפשי תעשיות אלומיניום בע"מ

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת הנתבעות (מיום 2/4/21) להורות על ביטול הליך המהו"ת ודיון הקד"מ (הקבוע ליום 6/7/21) לאור הסכמת הצדדים על העברת הדיון לבוררות.

ברקע הבקשה, תביעת התובעת לתשלום יתרת תמורה נטענת בסך 164,307 ₪ שמקורה בעבודות אלומיניום שביצעה עבור הנתבעות בשני פרויקטים בהרצליה. כן, יצוין כי בהסכם נשוא הפרויקט האחד (ברח' סוקולוב 71), שנכרת בין התובעת לנתבעת 1 נקבעה בסעיף 15 תניית בוררות. באשר לפרויקט השני (ברח' סוקולוב 85), נקבעה בסעיף 22 להסכם שנכרת בין התובעת לנתבעת 2, תניית שיפוט לפיה מחלוקות בין הצדדים יתבררו בבית משפט במחוז מרכז.

ההליך נפתח בבית משפט השלום בהרצליה, ובמסגרת החלטתו של המותב הקודם בתיק, כבוד השופט א' ויצנבליט מיום 31/1/21, הוּצע לתובעת על רקע קיומן של התניות האמורות כדלקמן: "ראשית, להסכים שהתביעה כולה תעבור לדיון בבית משפט במחוז מרכז, כך שהוא יהיה בעל הסמכות להכריע בנושאי בוררות אם יתעוררו גם לגבי הפרויקט ברח' סוקולוב 71; ושנית, ובנוסף, להסכים שגם הפרויקט ברח' סוקולוב 85 ידון במסגרת הבוררות."

במסגרת עמדת התובעת להחלטה האמורה (הוגשה לתיק ביום 10/2/21) צוין, בין היתר: "... מסכים בא כוח התובעת שהתביעה כולה תעבור לדיון בבית משפט במחוז מרכז, כך שהוא יהיה בעל הסמכות להכריע בנושאי בוררות אם יתעוררו גם לגבי הפרוייקט ברחוב סוקולוב 71 ושגם הפרוייקט ברחוב סוקולוב 85 יידון במסגרת הבוררות".

בהמשך להחלטתו המשלימה של כבוד השופט ויצנבליט מיום 23/2/21, הועברה התובענה למחוז מרכז ובהמשך להחלטתה של הנשיאה, כבוד השופטת ע' רון מיום 23/2/21 והחלטתה של סגנית הנשיאה, כ' השופטת ש' קמיר-וייס מיום 24/2/21, נותב התיק לטיפולי.

במסגרת הבקשה נשוא החלטה זו, עותרת התובעת להורות על ביטול ישיבת הקד"מ וביטול הפניית התיק למהו"ת, וזאת על רקע הסכמת הצדדים על העברת המחלוקת בתיק זה לבירור בבוררות.

לאחר שעיינתי בבקשת התובעת, בתגובה, בתשובה לה וכן ביתר מסמכי התיק שראיתי רלוונטיים, להלן הכרעתי והוראותיי:

העברת הדיון לבוררות; משעה שקיימת הסכמה מצד שני הצדדים להצעת בית המשפט מיום 31/1/21 (ר' בעניין זה כאמור את עמדת התובעת מיום 10/2/21 ועמדת הנתבעות מיום 21/2/21), הרי שיש להורות על העברת ההליך לבוררות. אעיר בעניין זה כי חרף השימוש במינוח "התנגדות נמרצת" בכותרת תגובת הנתבעות מיום 14/4/21 (לבקשה דנן), בגוף התגובה האמורה לא נכללה כל חזרה מהסכמתה של האחרונה על העברת ההליך לבוררות (כי אם הובאו טענות אודות אי התייצבות הנתבעות לישיבת מהו"ת אליהן אתייחס בהמשך).

לאור האמור לעיל, הנני מורה על עיכוב ההליכים בתובענה בהתאם להוראות סעיף 5(א) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

פועל יוצא של האמור הינו ביטול ישיבת הקד"מ הקבוע ליום 6/7/21 (ומטבע הדברים גם התייתרות המשך קיומו של הליך המהו"ת).

הצדדים יגישו בתוך 14 יום הודעה משותפת אודות הסכמה על זהות הבורר. בהעדר הגשת הודעה או הסכמה, ימונה בורר על פי שיקול דעתו של בית המשפט.

הטענות לעניין אי קיום ישיבת המהו"ת שנקבעה בהמשך להודעת המזכירות מיום 9/3/21; באשר למחלוקת בין הצדדים אודות אי התקיימותה של ישיבת המהו"ת שנקבעה ליום 5/4/21 (מחלוקת שמצאה ביטויה בטענות התובעת בתגובתה לבקשה דנן מיום 14/4/21 ובתשובת הנתבעות לאותה תגובה מיום 28/4/21), מובהר כי טענות אלה ובכלל זה עתירת התובעת להוצאות בגין הטענה לאי התייצבות הנתבעות לישיבה זו תוך 'שעשו דין לעצמם', צריכות להיות מובאות בפני הגורם השיפוטי הממונה על פרויקט המהו"ת במחוז מרכז. ככל שברצון התובעת למצות טענותיה בנדון תוגש על ידי האחרונה בקשה נפרדת ועצמאית לעניין זה בלבד ושתנותב לגורם השיפוטי האמור.

חרף אופי תגובת התובעת לבקשה, אין צו להוצאות, כשבמסגרת זו הנני מצטרפת לנימוקי כבוד השופט א' ויצנבליט כפי שמצאו ביטויים בסעיף 3 להחלטתו מיום 23/2/21.

ייקבע לת.פ. ליום 30/5/21.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הלה סנטר מגורים בע"מ
נתבע: בנפשי תעשיות אלומיניום בע"מ
שופט :
עורכי דין: