ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.א.א. שיווק ירקות וזיתים בע"מ נגד אשרי ויצמן :

בפני כבוד ה שופטת אפרת רבהון

התובעים

  1. ר.א.א. שיווק ירקות וזיתים בע"מ
  2. רוני אבו חנין

נגד

הנתבע
אשרי ויצמן

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים מיום 12.5.21, אני מורה על מינויו של השמאי מר אייל שפירא כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 7 ימים מהיום האם הוא מקבל על עצמו את המינוי וכן יצהיר האם יש לו קשרים מקצועיים או אישיים קרובים עם מי מבעלי הדין או באי כוחם בהתאם לנוסח טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי התשע''ט – 2018.

המומחה יכריע במחלוקת בין הצדדים כפי שעולה מכתבי הטענות ומחוות הדעת אשר צורפו מטעם בעלי הדין.

בכפוף להסכמת המומחה כאמור לעיל, הצדדים ימציאו למומחה, תוך 14 ימים מהיום, עותק מכל המסמכים הרלוונטיים הנמצאים ברשותם והנוגעים לתובענה, לרבות כתבי הטענות וחוות הדעת על נספחיהן, ויגישו הודעה בדבר המצאת המסמכים לבית המשפט.

המומחה יקבע את שכרו, לאחר קבלת המסמכים, ויודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים מיום קבלת המסמכים, וזאת בטרם יחל בביצוע מלאכתו.

תשלום שכ"ט המומחה יחול על הצדדים ובשלב זה, יחולק ביניהם שווה בשווה ויהווה תנאי לעריכת חוות הדעת וביקור המומחה בנכס.

ב"כ הצדדים ימציאו לבית המשפט תוך 35 יום מהיום אסמכתא בדבר ביצוע התשלום למומחה.

המומחה יבקר בנכס/במקום המפגע, תוך 15 יום ממועד התשלום בגין חוות הדעת ולאחר תיאום מראש עם ב"כ הצדדים.

לכשתתקבל חוות הדעת מטעם המומחה, יהיו רשאים ב"כ הצדדים תוך 14 יום מהמצאת חוות הדעת לפנות לבית המשפט בבקשה להעביר למומחה שאלות הבהרה. המומחה ישיב על התשובות תוך 30 יום ממועד החלטת בית המשפט בעניין.

חוות דעת סופית תוגש ע"י המומחה תוך 75 ימים.

המזכירות תעביר לצדדים העתק מהחלטה זו. העתק נוסף של החלטה זו, יועבר למומחה לכתובת: רח' מרדכי מקלף 23, חיפה; טל': 04-XXXX733; כתובת המייל: [email protected]

הנחיות למזכירות היוזמת:
המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר.א.א. שיווק ירקות וזיתים בע"מ
נתבע: אשרי ויצמן
שופט :
עורכי דין: