ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל בן זכות נגד הוט - מערכות תקשורת בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובע

ישראל בן זכות

נגד

הנתבעת
הוט - מערכות תקשורת בע"מ

פסק דין

בפניי תביעה כספית בסך 10,000 ₪ לפיצוי בגין פגם במוצר ואי הגעת טכנאי בשעות שנקבע.

אין מחלוקת כי בתאריך 06.07.20 התחבר התובע לשירותי הכבלים שמספקת הנתבעת ובמסגרת זו סופק ו לו ממיר ושלט.

על פי הנטען בכתב התביעה, לאחר ההתקנה ארעו תקלות בציוד שסופק לו. בשלט רוב הלחצנים לא הגיבו ובממיר השעון מאחר בשעה, לא ניתן להקליט תכנים, לא ניתן להפעיל שירות start over, לא ניתן לצאת מאפליקציית youtube ללא כיבוי הממיר וכ ו.
התובע פנה לשירותי התמיכה הטכנית של הנתבעת. בנוגע לשלט הוצע לו לרכוש שלט חדש בעלות של 50 ₪ ולגבי הממיר בוצע איפוס מרחוק.
ביום 08.07.20 פנה התובע שוב לשירות הלקוחות של הנתבעת וב יום 10.07.20 תואמה הגעת טכנאי לביתו ליום 13.07.20 בין השעות 15:00 ל- 17:00.
ביום 13.07.20 בשעה 12:08, קיבל התובע במפתיע שיחת טלפון מהטכנאי שהודיע לו שהוא נמצא מחוץ לביתו. ה תובע הבהיר לו, כי הוא נמצא בעבודה ויוכל להגיע לאחר השעה 16:30. התובע פנה לשירות הלקוחות ונקבע , כי הטכנאי יחזור לביתו בשעה 17:00 ואולם, על אף ש התובע יצא מוקדם מעבודתו, הטכנאי לא הגיע כלל לביתו .
ביום 14.07.20 פנה התובע במכתב למחלקת פניות הציבור אולם לא התקבל כל מענה ולכן הוגשה תביעה זו ביום 30.07.20.
התובע עותר לקבלת פיצוי בשל התנהלות הנתבעת ובגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.

על פי הנטען בכתב ההגנה, ביום 08.07.20 פנה התובע אל הנתבעת בתלונה, כי השלט לא מגיב וכי פס המידע אינו תואם את שעות השידורים. בהתאם נעשה לו עדכון תוכנה מרחוק ונאמר לו, כי החלפת השלט הינה ללא עלות. ביום 09.07.20 תואמה הגעת טכנאי לתאריך 13.07.20, בין השעות 15:00 ל- 17:00. ביום 13.07.20 , בשעה 15:12 הגיע הטכנאי לבית התובע, אך זה לא נכח בביתו.
ביום 05.08.20 הוקפא חיובו של התובע בשל בקשתו להתנתק מהמינוי.
לטענת הנתבעת , על פי הוראות הסכם המינוי, התובע לא יהיה זכאי לפיצוי בגין תקלות.

דיון והכרעה
אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבעת העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי את הצדדים ועיינתי בראיה שהוצגה בדיון , שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל ב אופן חלקי.

אין מחלוקת, כי תואם ביקור טכנאי ליום 13.07.20, בין השעות 15:00 ל- 17:00, כמופיע אף במסרון שהעתקו צורף לכתב התביעה. הצדדים חלוקים בשאלה האם הטכנאי הגיע לביתו של התובע אם לאו.

איחור בהגעת טכנאי יכול לזכות בפיצוי בהתאם לסעיף 18א'(ג)-(ד) בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן – " החוק") , הקובע כך:
"(ג) (1) נדרש ביקור של טכנאי או נציג אחר מטעמו של העוסק במענו של צרכן, יתאם נותן השירות את המועד ואת שעת הביקור עם הצרכן...
(2) זמן ההמתנה לנותן שירות לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה, ואולם נותן השירות רשאי להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית כתחליף לתיאום האמור, ובלבד שזמן ההמתנה של הצרכן במענו לא יעלה על שעתיים והובהר לצרכן שהוא רשאי לסרב להצעה כאמור אם אין בה כדי להקל עליו;
...
(ד) הפר נותן השירות את הוראות סעיף קטן (ג), יהיה הצרכן זכאי, בשל אותה הפרה, לפיצוי בלא הוכחת נזק, כמפורט להלן:
(1) תואם מועד לביקור בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) וחלפו שעתיים מעבר לזמן ההמתנה כאמור בסעיף קטן (ג)(2) – פיצוי בסכום של 300 שקלים חדשים; חלפו שלוש שעות מעבר לזמן ההמתנה האמור – פיצוי בסכום של 600 שקלים חדשים ".

התובע טען, כי הטכנאי הגיע לביתו בשעה 12:08 אף שהביקור תואם בין השעות 15:00 ל- 17:00. בדיון התובע הבהיר, כי מקום עבודתו נמצא במרחק של 4 דקות מביתו, וכי בשל תיאום הביקור יצא משם בשעה 15:00 ובתמיכה לכך הציג דוח שעות עבודה, לפיו ביום זה עבד משעה 07:56 ועד השעה 15:00, כך שבשעה 15:12 הוא היה בבית ו, אולם הטכנאי לא הגיע כפי שתואם.

הנתבעת עמדה על כך שהטכנאי הגיע לביתו של התובע ביום 13.07.20 בשעה 15:12 ו בתמיכה לכך הציגה פלט רשומה ממחשביה ( ראו פרוטוקול הדיון בעמ' 2 שורות 3-5).

הצדדים לא הגישו תמלול השיחות ביניהם ביום הנטען , כך שלא ברור מה נאמר בדין ודברים בין הצדדים. מכל מקום, הנטל הוא על התובע להוכיח, כי הטכנאי לא הגיע לביתו בשעות שנקבעו. בשים לב לכך שהתובע טען בכתב תביעתו, כי הודיע לטכנאי שהתקשר אליו בשעה 12:08, כי יגיע לביתו רק לאחר השעה 16:30 ופלט תיעוד הביקור שהוצג על ידי הנתבעת לפיו טכנאי הגיע לבית התובע בשעה 15:12, מסמך שלא נסתר על ידי התובע, הרי שלא מצאתי להעדיף את גרסת התובע על פני זו של הנתבעת ולכן דין תביעתו ברכיב זה להידחות.

אין מחלוקת, כי התובע התחבר לשירותי הכבלים של הנתבעת מיום 06.07.20 ועד ליום 5.8.20, וכי אירעו מספר תקלות בשלט ובממיר, שאמנם לא מנעו ממנו את השימוש במנוי, אך בהחלט פגמו ביכולתו ל יהנות מהשירות.
התובע אף הוסיף ש"השלט רק אחד מתוך מגוון בעיות שהיו לנו. מלבד השלט גם הממיר עשה לנו בעיות. אני חושב שכל עוגמת הנפש והמלחמות שעברנו בגלל הטלוויזיה ומעבירים מאחד לשני זו חברה שמתנהגת בבזיון במיוחד ללקוח חדש" (עמ' 3, שורות 33 – 35).

בת הזוג של התובע ביקשה אף היא להוסיף, כי "אנחנו לא דנים רק בעניין השלט אלא התנהלות הנתבעת נוראה. קשה להשיג אותה בטלפון, מחכים 50 דקות, אחר כך מנתקים או מעבירים אחד לשני. כל שיחה צריכים להסביר את מהות התקלה אין סנכרון" (עמ' 4 שורות 2 – 4 ו שורות 12 – 13).

נציגת הנתבעת הודתה, כי לאחר איסוף המכשיר מהתובע הנתבעת לא בדקה את טיב התקלה בשלט ולכן אני מקבלת, כי הייתה תקלה בשלט. אשר לממיר, הבעיה נפתרה עוד בתקופה בה היה התובע מנוי על שירותיה של הנתבעת. בנסיבות אלה, התובע זכאי לפיצוי בגין הפגיעה ביכולתו ליהנות מהשירות שנתנה הנתבעת ובגין רכיב זה והטרחה שנגרמה לו בפניותיו לתיקון התקלות הוא זכאי לפיצוי.

נוכח כל האמור לעיל אני מקבלת את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 200 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך 300 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא יישאו הפרשי הצמדה וריבית עד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל בן זכות
נתבע: הוט - מערכות תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: