ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הדר טיראן נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון

התובע:

הדר טיראן

נגד

הנתבעת :

מנורה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפנינו תביעה בסדר דין מהיר בגין נזקים נטענים בתאונת דרכים שארעה ביום 3.1.19 בסכום של 52,870 ₪ , כשהמחלוקת העיקרית נוגעת לכיסוי הביטוחי של הנתבעת כלפי התובע בהיותה המבטחת מטעמו כלפי נזקי רכבו וכן כלפי צד ג' .

תמצית טענות התובע :

לטענת התובע ביום ה-3.1.2019 היה נהג מטעמם מר רבינוביץ חגי, מעורב בתאונה עם רכב נוסף מ.ר 90-049-66. התובע הודיע לנתבעת על קרות התאונה, באמצעות סוכן הביטוח מטעמו וביקש כי הנתבעת תפצה אותו על נזקי התאונה ואת רכב צד ג' אשר פגע בו מאחור. תחילה, הנתבעת הכירה בכיסוי הביטוחי, אולם, לאחר מכן חזרה בה הנתבעת והתנערה מחובתה החוזית בטענה כי רשיון הנהיגה של הנהג מטעמו לא היה בתוקף בשל שיטת הניקוד. קרי, הנהג מטעמו ביום התאונה היה תחת שלילת רשיון ומשכך, אינה צריכה לפצות אותו כלל ועיקר.

לפי טענת התובע, טרם התאונה, לא ידע הנהג התובע דבר וחצי באשר להתליית רשיון הנהיגה ומיד לאחר קרות התאונה, כשהתברר לנהג התובע כי הנתבעת דחתה את הכיסוי הביטוחי, ולאחר מכתב הדחייה, פנה הנהג התובע למשרד הרישוי לבירור הנושא וזה ביטל במקום, באופן מיידי, את התליית רישיון הנהיגה. כמו כן, נרשם הנהג לקורס בסיסי בנהיגה נכונה ואף הוארך רשיון נהיגתו במקום עד לתאריך ה-3.9.2019. משכך, אין מקרה זה ראוי להעדר הכיסוי הביטוחי .

תמצית טענות הנתבעת :

לטענת הנתבעת יש לדחות תביעה זו על הסף. הנתבעת טוענת שבמועד קרות התאונה ה-3.1.2019 נהג מר רבינוביץ ברכב בעודו נמצא תחת שלילת רשיון שנכנס לתוקף בתאריך ה-25.11.2018.
בנסיבות אלה, טוענת הנתבעת , אין להשית עליה החבות לפצות את התובע בשל היעדר כיסוי ביטוחי עבור נהג מטעמו של התובע, בהתאם לתנאי הפוליסיה (נהג ללא רישיון נהיגה בתוקף עקב שלילה).

נוסף לכך , הנתבעת מציינת כי על אף טענתו של הנהג כי לא היה מודע להתליית רשיונו, צורף לכתב ההגנה אישור מאתר האינטרנט של דואר ישראל המראה שההתלייה נמסרה ליעדה. הנהג לא הוכיח שום נסיבה , שיכולה להיחשב כמוצדקת , לאי קבלת המכתבים המעידים על צבירת הנקודות.

ברע"א 9849/17 פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 4.6.19) נקבעה ההלכה לעניין אופן בחינת הסוגיה בדבר הכיסוי הביטוחי והשלכותיו במקרה של הפרת תנאי הפוליסה . כן יצויינו פסקי דין שהחילו את ההלכה תא"מ (שלום ת"א) 40168-12-17 (פורסם בנבו, 23.6.19), וכן תא"מ (שלום ת"א) 64533-05-18 (פורסם בנבו, 22.9.19), תא"מ (שלום חיפה) 62011-11-17 (פורסם בנבו, 30.7.19) תא"מ (שלום רמלה) 54082-03-18 (פורסם בנבו, 21.10.19) וגם תא"מ (שלום רמלה) 27662-02-18 (פורסם בנבו, 31.10.19) ות"ק (קטנות ראשל"צ) 23097-01-17 (פורסם בנבו, 21.11.17) . נדרש רף ראיות גבוה לשלילת כיסוי ביטוחי .

יובאו אף ע"א 4/05 1192 שומרה נגד עיזבון המנוחה בתיה ממו , ע"א 7602/06 , עיזבון חדגיג'י ז"ל נגד מלכה , רע"א 07 / 2605 אריה חברה ישראלית לביטוח נגד אבו , תא"מ 33646-06-16 דוד גוזלן נגד שומרה חברה לביטוח ,תא"מ 73928-01-20 קשר רנט א קאר נ' טיולי ורד הדרום בע"מ, תא"מ 6572-10-17 שלמה חש חברה לביטוח נ' מנורה מבטחים עליו הוגש ערעור אזרחי בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"א 142-05-19 שהותיר פסק הדין קמא על כנו, תא"מ 11684-03-17 בוריס שפושניק נ' מנורה מבטחים ביטוח, תא"מ 13702-09-14 מוחמד עטריה נ' מנורה מבטחים חברה לביטוח . ת"א 63182-01-14 פלוני נ' מנורה מבטחים ( מחוזי בלוד) .
מגמת בית המשפט העליון הינה הרמת רף ראייתי גבוה וצמצום של נסיבות לשלילת כיסוי ביטוחי במקרים שונים לשיקול הדעת למאפייניהם, לרבות ידיעת ההפרה שאינה בכוונת מרמה המאפשרת כיסוי ביטוחי מופחת. במקרה דנן , כפי שאבאר להלן הראיות מצביעות על העדר ידיעה כלל, בנסיבות קלות יותר, בהם הותלה רישיון של נהג שכיר של המבוטח בחוסר ידיעה מוחלט , ואין מקום לכיסוי מופחת אלא לכיסוי ביטוחי מלא . פסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב מנחה כלפי מחוז תל אביב והמגמה בה תומכת בעמדת התובע .

לאחר בחינת כתבי הטענות, העדויות והראיות, החלטתי להורות על קבלת התביעה בחלקה וקיומו של כיסוי ביטוחי באופן מלא ; להלן הנימוקים אשר הביאו אותי למסקנה כאמור:

גרסת התובע עדיפה עלי על פני גרסת הנתבעת בכל הנוגע לחוסר ידיעתו הוא והנהג מטעמו אודות התליית הרישיון של הנהג העובד מטעמו , מאחר וגרסתו הייתה עקבית והיא עולה בקנה אחד עם חומר הראיות;
גירסת העד הנהג מטעם התובע עדיפה עליי על פני גירסת הנתבעת בכל הנוגע לאי ידיעתו אודות התליית רישיונו בשום צורה שהיא וגירסה זו עולה בקנה אחד עם חומר הראיות , וכן עם מכלול התנהגות העד בסמוך להודעה אודות התלייה זו לאחר האירוע (שורות 9-7 בעמ' 2, שורות 6-5 בעמ' 5 ושורות 31-30 בעמ' 9 לפרוטוקול);
עדות התובע אודות אופיו של העד והתנהגותו הכללית תומכים בהסתברות במאזן בדין האזרחי אודות אי ידיעה מוחלטת של הנהג, ובוודאי גם התובע המבוטח אודות התליית הרישיון (שורות 11, 13 ו-18 בעמ' 7 לפרוטוקול) ;
הדרישה בפסיקה לידיעה קונסטרוקטיבית מחייבת הרבה יותר מהשערה ומהערכה או חשד .מי שמבקשת להיות פטורה מהכיסוי הביטוחי לאחר שהובהר לה כי כלל העדויות מביאות למסקנה לפיהן לא ידע הנהג בעת קרות התאונה אודות ההתליה , לא עמדה בנטל הראייתי הנדרש להוכיח ידיעה קונסטרוקטיבית . החזקה לפיה כל מי שלא שינה כתובתו כאילו קיבל המסירה כדין למענו , בכל הנוגע לכיסוי הביטוחי חייבת בחינה בכל מקרה ומקרה לגופו, שכן בסופו של יום הפסד כיסוי ביטוחי בשל התנהגות נהג בחברה , הוא עונש פיננסי כבד והמדיניות השיפוטית בכל הנוגע לכיסוי ביטוחי כשמתגלה הפרה בחוסר ידיעה רטרואקטיבית נוטה כלפי המבוטחים במיוחד כשאלו מנהלים עסק גדול התלוי בעשרות נהגים עם רכבים שבבעלות המבוטח .
לעניין הנזק , לא מצאתי לנכון להכיר ברכיבי נזק שהקשר הסיבתי רחוק או שאינו מוכר בתביעות רכוש עקב תאונות דרכים ובכלל זה , נזק לא ממוני או שהפרת החוזה בסופו של יום פועלת לרעת התובע שהרי רישיון תקף הוא מסד בהפעלת הזכות הביטוחית , אלא שאין מדובר בהעדר רישיון אלא בהתלייתו בחוסר ידיעת המבוטח או מי מטעמו הנהג .
במקרה זה גם הידיעה אותה ניסתה הנתבעת ללמוד מכוח החזקה , אינה מתאימה במקרה זה נוכח ההסתברות המצטברת כי התובע שגר במקום אחר בוודאות , לא ידע המתחולל בבית הוריו וגם שם מצוי אח נוסף בגיר . ספק אם הייתה המסירה כדין לשם, והאפשרות לתקלה עקב עשיית הקורס בסמוך יחסית לפני האירוע , לא הוסיף להבנה אלא לכל היותר לתקלה אי הידיעה .
גם ביטול ההתליה המידי ועשיית הקורס השני מלמדים רטרואקטיבית כי לו היה יודע הנהג או המבוטח אודות ההתליה הרי שבו ביום הייתה זו מוסרת לאלתר או נדחית כדי ביצוע קורס קצר ולא היה הרכב מצוי תחת איום הסרת הכיסוי והסיכון הכרוך בו . זאת ללמדך שבמקרה זה , לא צודק ולא הוגן לפגוע במבוטח בעל העסק, נוכח אי י דיעה מובהקת של הנהג שלו ידע היה מודיע לבעל העסק וזה מסדיר כל הדרוש לאלתר , ללא דקה אחת של סיכון .
עסק המושתת על נהגים ושליחים אינו נדרש בכל רגע נתון לבדוק כשירות עדכנית של רישיונות .אין מדובר בהעסקת נהג ללא רישיון אלא בסוג התלייה שעלול להתרחש ללא ידיעה לכל אדם בישראל באשר הוא, בלא ידיעתו כלל . טרם השתת הפסד ממון כבד על בעל עסק מבוטח שומר חוק המשלם תדיר דבר חודש בחודשו הפרמיה, יש לבדוק האם פשע כלפי הביטוח ביודעין, בעצימת עיניים, ברשלנות רבתי , ולא מצאתי מקרה זה נכלל בהגדרות אלה .
קיבלתי גירסת התובע כי גם הנתבעת תחילה הכירה באחריותה ובכיסוי הביטוחי . גישתה זו הייתה נכונה יותר .סכום התביעה אכן מכביד ואינו נמוך ביחס לנזקי הרכוש עקב תאונת דרכים , אך גם לא מהגבוהים שבהם .
לאור האמור הריני קובע כי תנאי הידיעה הקונסטרוקטיבית של המבוטח בעל העסק וכן של הנהג השכיר לא התקיים .התוצאה הצודקת היא תחולת הכיסוי הביטוחי . פסיקות לכאן ולכאן תמכו כל צד לשיטתו.
אין מדובר בחזקה שכן גם התיעוד אינו מספיק כדי הוכחת המסירות כדין , אלא שגם אם הייתה הריהי חזקה שהופרכה בראיות פוזיטיביות לאי ידיעה של הנהג ובוודאי של המבוטח כך אני קובע באופן מובהק לאחר העדויות ובחינת הגרסאות ומהימנות העדים שניכרת הייתה ולא נותר אלא להיאחז בחזקה ספק אף היא שיש לה על מה לסמוך היא עצמה . ההתנהגות לאחר הגילוי והצעדים בהקשרו בעדויות המבוטח והנהג הבהירו כי מדובר היה בהפתעה של ממש , ופתרונה הבהול והמהיר כאילו לא ארע דבר , לימד אופיה המינורי אם בכלל כדי הותרת הכיסוי הביטוחי על כנו .
אין מדובר בתוספת סיכון ,אלא בתקלה שהייתה פתירה , כפי שקרה בכל הנוגע לנהג שלא ידע פוזיטיבית , וגם לא היה המבוטח המשלם כדת וכדין דבר חודש בחודשו כל הדרוש, ומצפה לכיסוי ביטוחי מלא בקרות אירוע .

לעניין הנזק - היכרתי ברכיב הנזק לרכב התובע : 25,031 ₪ בהתאם לחוות דעת השמאי שלא נסתרה ושכר טרחת שמאי 1,000 ₪, וכן 16,839 ₪ נזקי רכב צד ג' בהתאם לכתב הסילוק , דרישת סוכנות הביטוח המציינת המסמכים המצורפים חוות הדעת שמאי שכ"ט שמאי, ירידת ערך, גם מצד המגעים המוקדמים והעדות בדבר קיומם ותשלומם , הגדרת עיקרה של המחלוקת, ההסכמה הדיונית, מכתב שומרה בדבר אי הגשת תביעה, סירוב הנתבעת לשלם הנזק בטענה להעדר כיסוי ביטוחי לאחר שנמלכה בדעתה , ועקרון חובת הקטנת הנזק מצד התובע בנסיבות סירוב והסיכון לתביעה והגדלת הוצאות.

לא הכרתי לתשלום רכיבי הנזק בטענת עוגמת הנפש 5,000 ₪ במסגרת צמצום פסיקות נזק לא ממוני בסוגיות חוזיות מסחריות מעין אלו, ו כן לא הכרתי ברכיב הנזק בגין הפרת חוזה: 5,000 ₪ , הן מצד היות המחלוקת לגיטימית בנסיבות, והחובה לברר היקף הידיעה במצב של התליית רישיון רכב, שבסיטואציה אחרת יכול היה להתקבל כהצדק להעדר כיסוי ביטוחי מלא או חלקי , וכן בשל העובדה שאלמלא הליך הבירור וההתליה היה משולם הכיסוי הביטוחי כפי שאף התובע מציין בתביעתו.

לא מצאתי במכלול הטענות והראיות להכיר ביותר משפסקתי .

לאור האמור , התביעה מתקבלת בחלקה :

הנתבעת תשלם לתובע סכום של 42,870 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד פסק הדין, וכן 5,000 ₪ שכ"ט עו"ד , הוצאות העד כפי שנפסקו בדיון , וכן האגרה כפי ששולמה לרבות יתרת מחציתה השנייה של האגרה .
הסכום האמור ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל .

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים .

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הדר טיראן
נתבע: מנורה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: