ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנא מסעוד ראשד נגד רביע בסול :


בפני כבוד ה שופט דניאל קירס

המבקשים (התובעים)

  1. חנא מסעוד ראשד
  2. מסעוד חנא אברהים ראשד

באמצעות ב"כ עוה"ד שכיב קובטי

נגד

המשיבים
רביע בסול (הנתבע 1)
באמצעות ב"כ עוה"ד נאיף זידאן

עאמר ראשד (הנתבע 18)
באמצעות ב"כ עוה"ד סאמר בסול

אחמד בסול (הנתבע 2)
סאלח בסול (הנתבע 4)
עבד אלגני בסול (נתבע 5)
באמצעות ב"כ עוה"ד סאמר בסול

החלטה

הבקשה

1. בפני בקשת התובעים לפסול את חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, שהיא (כיום) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.

2. לטענת התובעים, המומחה לא מילא את תפקידו כראוי, נהג בזלזול בהליך המשפטי וגרם לסרבול ולעיכוב בלתי סביר בביצוע תפקידו. נטען, כי המומחה התרשל עד כדי כך בביצוע תפקידו שהוא לא מילא אותו כלל. נטען כי עלה בחקירת המומחה שמדובר בחוות דעת בלתי קבילה, רשלנית ביותר, שאינה משקפת את נתוני השטח האמתיים, נעדרת בסיס מדעי, מבוססת על עובדות לא נכונות הנחות וספקולציות, אינה ישימה ולכן דינה להיפסל.

3. התובעים טוענים עוד כי המומחה ציין בחוות דעתו שלא ק יים הסכם חלוקה בין הבעלים בחלקה אף ש"הסכם החלקי המאושר ע"י הועדה המקומית נספח ג' של כתב התביעה מתייחס למגרשים 30/2/1 + 30/2/2" הועבר א ליו כבר ביום 16.8.2019. לטענת התובעים המומחה העיד שיכול להיות שהוא ראה תכנית זו. נטען כי המומחה הכין תשריט חלוקה מבלי להתחשב בחלוקה חלקית ומאושרת, פגם מהותי המחייב את פסילת חוות הדעת.

4. עוד נטען בידי התובעים כי תשריט המומחה משקף נטילת שטח של 1045 מ"ר מיתר השותפים בחלקה, לטובת חלקה 30/1.

5. לטענת התובעים, המומחה אישר כי התשריט שהוא הכין אינו תואם את זכויות של השותפים.

6. התובעים מוחים על כך שהמומחה לקח על עצמו שלא להכין את התשריט שלו בהתאם לתב"ע התקפה, כ י לדעת המומחה התב"ע הזו אינה ישימה. עוד טוענים התובעים כי המומחה אישר בחקירתו שאין לו אינדיקציה כלשהי מה יהיו ההפקעות הצפויות ועל כן שאינו יודע כיצד יש פיעו על התשריט שהוא הכין. לטענת התובעים, המומחה לא סיפק כל נתון בענין התב"ע הצפויה, ועל כן לתשריט לא יהיה שום ערך אם וכאשר תאושר התב"ע החדשה.

7. התובעים טוענים בנוסף כי התשריט של המומחה מחלק את החלקה מושא התביעה לקבוצות של בעלים ולא לכל בעלים בנפרד, דבר שאינו ישים ללא הסכמה (סעיף 41(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969).

8. עוד נטען בידי התובעים כי מצד אחד מגרש 30/1 בתשריט לא נלקח בחשבון לענין הפקעות מושא התב"ע הקיימת, אולם מצד שני המומחה אישר שהוא אינו יודע אם יש אפשרות תכנונית שממגרש זה יופרש אותו אחוז לצרכי ציבור כמו בשאר החלקה.

9. בנוסף טוענים התובעים כי המומחה מציע בתשריט לספח למגרש 30/2 שטח ממגרש 30/3, אך זאת תוך פגיעה ב"זכויות הקניין של מגרש 30/3" והותרתו כך שלא ניתן לנצל אותו לבניה.

10. עוד טוענים התובעים כי בתשריט מוצעת דרך גישה לגביה אישר המומחה שהוא לא בדק את הפרש הגובה, ושמדובר בהפרש גובה גדול מאד; וכי המומחה עוד אישר שדרך הגישה תפגע בזכויות הבנין במגרש 30/4 , וייתכן ותאיין אותן כליל.

11. אחרון, טענו התובעים כי המומחה לא ידע בחקירתו מהו גודל השטח המינימלי למגרש, וכי הוא אישר שלא בדק זאת, אלא כל הצעתו מבוססת על הנחה שתוכן תב"ע נקודתית.

12. התובעים מבקשים בנוסף לפסילת חוות הדעת, החזרת שכר הטרחה שגבה המומחה מהצדדים.

תשובת הנתבעים 1 ו-20 לבקשה

13. ב"כ הנתבע 1 המהווה משיב בבקשה, השיב גם בשם הנתבע 20. לטענת נתבעים אלה, בקשה זו אינה אלא נדבך נוסף בסחבת בתיק, אותה הפכו התובעים לשגרה לכל אורך התיק. נטען כי בין היתר בקשה זו כל כולה מנוגדת להסכמות אליהן הגיעו הצדדים יחד עם המומחה. נטען, כי ב"כ התובעים יחד עם ב"כ הנתבעים 2, 4 ו-5 נפגשו עם המומחה במשרד ב"כ הנתבעים 1 ו-20, וכי באותה ישיבה הגיעו הצדדים להסכמות שעל בסיסן ניתנה חוות דעתו של המומחה. נטען כי ב"כ התובעים נתן את הסכמתו להסכמות אלה בנוכחות באי כוח הצדדים והמומחה, וכי המומחה פעל לפיהן. נטען כי חקירת המומחה היתה ניצול ההסכמות בין הצדדים כדי להכשיל הן את המומחה, הן כל ניסיון להגיע לסיום המחלוקת בין הצדדים.

תשובת הנתבעים 2, 4 ו-5 לבקשה

14. אף נתבעים אלה טוענים כי הבקשה, כמו גם אופן חקירת המומחה, מנוגדים להסכמות שהושגו בין הצדדים בישיבה הנטענת, וכי המומחה הכין את חוות דעתו בהתאם להסכמות אלה. זאת, במיוחד לענין מגרשם של הנתבעים 2, 3 ו-5, שכן "מגרש זה מאושר בתכנית חלוקה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא העמקים" כאשר התובע 1 חתום על התשריט. נטען כי סוכם מפורשות כי אותו מגרש יישאר כפי שהוא.

דיון

15. באי כוחם של אותם נתבעים אשר השיבו לבקשה לא צירפו תצהירים לתשובותיהם לבקשה. יש ובית המשפט מקבל טענה עובדתית של עורך דין מייצג שלא בתצהיר, בבחינת officer of the court. אולם למול טענות התובעים לפיהן התשריט של המומחה מטעם בית המשפט אינו מתיישב עם דרישות הדין – לרבות טענו ת לפיהן התשריט אינו משקף נכונה את חלוקת זכויות הקניין בין הבעלים וטענה לפיה אין מדובר בתשריט לפירוק השיתוף באופן סופי אלא בקיבוץ מספר בעלים יחד כך שיישאר במצב של שותפות – ונוכח עדותו של המומחה מטעם בית המשפט לפיה הוא פעל בהתאם להסכמות באי כוח הצדדים דכאן – ניתן היה לצפות שיצרפו תצהיר לביסוס הטענה שב"כ התובעים הסכים מפורשות למה שנקבע בתשריט המומחה.

16. עם זאת, קריאת פרוטוקול החקירה של של המומחה מטעם בית המשפט מעלה כי עוברת בעדותו כחוט השני עדות לפיה ב"כ התובעים הסכים בישיבה למה שנקבע בתשריט , וכי המומחה מתפלא משאלות ב"כ התובעים התוקפות דברים שהוא עצמו הסכים להם. ואף-על-פי-כן ב"כ התובעים לא ראה לנכון בבקשה להתייחס ולו במילה לעדות זו של המומחה לפיה הראשון הסכים לתוכן התשריט. שתיקה זו מוסיפה לתמיהה. התובעים ביקשו רשות להגיש תגובה-לתשובה לבקשה , אולם לאור האמור לעיל, ובוודאי בהעדר זכות מוקנית כיום להגיש תגובה-לתשובה, היה מקום שהתובעים יתייחסו כבר בבקשה עצמה ל"פיל שבחדר" בחקירת המומחה, קרי – עדותו החוזרת והנשנית של המומחה לפיה ב"כ התובעים הסכים לתוכן התשריט.

17. בסופו של דבר איני רואה צורך או מקום להכריע כאן בשאלה אם ב"כ התובעים הסכים הסכמה מחייבת לאמור בתשריט המומחה מטעם בית המשפט. שכן, אף אם אניח שמדובר בתשריט מוסכם (ממנו מנסים התובעים כעת להתנער), עלה בחקירת המומחה שה תשריט אינו תואם את ההפקעות בתכנית מתאר (ע' 13 ש' 24-19), וכי ההנחה בבסיס התכנית היא הצורך בתב"ע נקודתי (ע' 20 ש' 8) . כאשר מדובר בתשריט שאינו תואם את המצב התכנוני הנוכחי, ספק אם יש מקום להותיר תביעה לפירוק שיתוף "על המדף" במשך זמן רב או אף במשך שנים לצורך השלמת מהלכים תכנוניים ברשויות התכנון. ראו למשל , ובשינויים המחויבים (כי עסקינן כאן בהסכמות נטענות ולא במצב שבו כבר ידוע שאין כל דרך לפרק את השיתוף לפי המצב התכנוני החל), דברים אלה של כבוד השופט נ' שטרנליכט ב-ת"א (פ"ת) 5048/06 ציטרון נ' כהן (18.8.2015):

"...פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין, ככל שהוא אפשרי בכלל, טעון שינויים תכנוניים והגשת תכנית מתאר נקודתית חדשה. המדובר בהליך ארוך ומורכב, שלא ניתן לצפות מראש את תוצאותיו. גם אם בסופו של תהליך ארוך זה תאושר תכנית נקודתית חלופית, דבר שכלל אינו ברור לנוכח מבנה המגרש וצורתו, יהיה הדבר כרוך בהליך ארוך ומורכב, שיערים על הצדדים קשיים רבים, שהינם בלתי סבירים בנסיבות העניין.
בנסיבות העניין, אני מורה כי פירוק השיתוף בענייננו יהיה על דרך של מכירה....".

18. מכאן שאף בהנחה שהתובעים הסכימו לתוכן התשריט של המומחה מטעם בית המשפט, ספק רב אם יש מקום להתבסס עליו בתביעה זו לפירוק שיתוף במקרקעין. מה שנדרש הוא חוות דעת מודד המציעה חלוקה בעין אשר תואמת את המצב התכנוני החל ( או חוות דעת הקובעת שאין אפשרות כזו). ואם כך – ו נוכח העדר האמון המשתקף בין הצדדים ובין התובעים והמומחה בשאלה אם התובעים הסכימו לתוכן התשריט שהכין המומחה, ועל מנת לחסוך טענות שעשויות להיטען אם אטיל את המשך המלאכה על המומחה הנוכחי מטעם בית המשפט – אני רואה לנכון, מבלי שיש בכך כל קביעה שלילית בענין מקצועיותו או יושרתו של המומחה – לבטל את חוות דעתו ולמנות מומחה נוסף.

19. אני ער לטענה לפיה התובעים גוררים הליך זה. אולם כאן אזכיר (ומבלי לקבוע מסמרות) שהתובעים הם אלה אשר עתרו לפירוק שיתוף, ואין בפני תביעה נוספת של מי מהנתבעים לפירוק שיתוף, כל שכן תביעה כזו של מי מהנתבעים אשר מתעכבת עקב התנהלות התובעים.

20. נוכח העדר האמון ההדדי בין הצדדים למצער בשלב זה, אקבע בכתב המינוי של המומחה החדש מטעם בית המשפט כי הוא יכין את חוות דעתו על סמך המסמכים בתיק וללא פגישות או מגע עם הצדדים, ושיכין אותה על סמך המצב התכנוני ולא על בסיס איזשהן הסכמות בין הצדדים.

21. צד הסבור שיש לו עילה לדרוש את שכר טרחת המומחה הנוכחי בחזרה, ייעשה כן בהליך משפטי נפרד ומתאים. הצדדים יהיו רשאים, לצורך שאלת פסיקת ההוצאות בתיק זה, לטעון בסוף ההליך בשאלה אם ב"כ התובעים הסכים באופן מחייב לעקרונות שמצאו ביטוי בתשרי ט של המודד הנוכחי מטעם בי המשפט.

22. כתב המינוי למומחה החדש מטעם בית המשפט יוצא בנפרד.

23. לאור האמור לעיל לא מצאתי מקום לפסוק הוצאות בבקשה.

ניתנה היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

דניאל קֵירֹס, שופט


מעורבים
תובע: חנא מסעוד ראשד
נתבע: רביע בסול
שופט :
עורכי דין: