ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סברי שריף יונס נגד פסק דין :

לפני כבוד השופט יניב הלר

התובעים/הנתבעים שכנגד

.1 אנס מוהנא ת.ז. XXXXXX181
.2 כארם יונס ת.ז. XXXXXX846
3. סברי שריף יונס ת.ז. XXXX455
4. מוחמד סברי יונס ת.ז. XXXXX031

נגד

הנתבעים/התובעים שכנגד
.1 עומר אבו הלאל ת.ז. XXXXXX848
.2 ח'דר אבו הלאל ת.ז. XXXXXX460
.3 זהיר אבו הלאל ת.ז. XXXXXX450
.4 מוחמד עווד הבו זרקה ת.ז. XXXXXX609
.5 זוהר רוך ת.ז. XXXXXX929

פסק דין

התובעים והנתבעים שכנגד לא הגישו תצהירי עדות ראשית במועדים שנקבעו, לרבות במועדים המוארכים אשר ביקשו, ולא קיימו החלטת בית המשפט מיום 11.4.2021.

נוכח האמור, על יסוד פרשת ה תביעה שכנגד ונספחיה שלא נסתרו, על יסוד חוות דעתו מיום 16.5.19 של מומחה בית המשפ ט המהנדס מר מועתז כילאני אשר מונה בהסכמה כמומחה מכריע (חוות הדעת צורפה כנספח א לבקשה למתן פסק דין, ותהווה חלק מפסק דין זה, להלן: "חוות דעתו של המומחה"), אני מקבל תביעת התובעים שכנגד ומורה כדלקמן:

אני מחייב את התובעים 1-2 נתבעים שכנגד 1-2 לשלם, ביחד ולחוד, לתובעים שכנגד, בגין הנזקים אשר גרמו בגין המעשים והעילה כמפורט בסעיף 21 לתביעה שכנגד, סך כולל של 150,000 ₪ בתוספת ריבית והצמדה החל מיום הגשת התביעה ביום 26.3.18 ועד התשלום המלא בפועל.

אני מחייב את הנתבעים שכנגד 3-4 לשלם ביחד ולחוד לנתבע 1 והתובע שכנגד 1, בגין הסגת גבול ושימוש והשתלטות על חלקו הפרטי על ידי השותפים בחלקה 12, מר סברי שריף יונס ת.ז. XXXX455 ובנו מחמד סברי יונס נתבעים שכנגד 3-4, בניית מחסן ומרפסת, דמי שימוש ראויים כדלקמן: 1,000 ₪ בחודש X 12 חודש X 7 שנים = 84,000 ₪ בתוספת ריב ית והצמדה החל מיום הגשת התביעה 26.3.18 ועד התשלום המלא בפועל. נוכח העובדה שהתביעה הוגשה על סך כולל של 150,000 ₪ והתקבלה לעניין הנתבעים שכנגד 1-2 (כאמור בסעיף 1 לעיל), הרי שבחלק זה של החיוב ישאו הנתבעים שכנגד 1-2 והנתבעים שכנגד 3-4 יחד ולחוד.

כן אני מקבל את תביעת הנתבעים והתובעים שכנגד למתן צווי מניעה קבועים וצווי עשה להסרת כל המכשולים והחסמים לתוואי דרך מס' 1 4 המאושרת וחלקו הפרטי של נתבע 1 והתובע שכנגד 1 בהתאם לחוות דעתו של המומחה כדלקמן:

אני מחייב את התובע 1 והנתבע שכנגד 1 להסיר ולפנות כל התשתיות של קו החשמל, הביוב והמים מתוך חלקו הפרטי של נתבע 1 המסומן בצהוב (נספח 2-3 לחוות דעתו של המומחה ) וכן להחזיר המצב לקדמותו בשטח המסומן בצהוב בחוות דעתו של המומחה, לרבות הריסת ופינוי הגדר בתוואי דרך 62 אשר חוסמת סלילתו לכלל הציבור.
אני מחייב את התובע 2 ו הנתבע שכנגד 2 להסיר החסימה בצומת מהכביש הראשי, להרוס ולהסיר את הגדר והעצים הנמצאים בתוואי הדרך המאושרת מס' 14 ובכך למנוע החסימה וההפרעה בצומת הדרך לפי חוות דעתו של המומחה.
אני מחייב הנתבעים שכנגד 3-4 להרוס את המחסן והמרפסת ולפנותם מחלקו הפרטי של הנתבע 1 המסומן בצהוב (נספח 2-3 ל חוות דעתו של המומחה) ומתוואי דרך 14 המאושרת.
אני מחייב הנתבעים שכנגד להימנע מלהפריע או לחסום הדרכים והתוואי של הדרכים מס' 14 ומס' 62 בכל דרך שהיא.

אני מחייב הנתבעים שכנגד לשלם, ביחד ולחוד, לתובעים שכנגד:
הוצאות משפט, לרבות אגרות ששולמו והוצאות מסירה, בסך כולל של 2,000 ₪.
החזר הוצאות מומחה מכריע מטעם בית המשפט בסך 3,510 ₪.

בנוסף, אני מחייב את התובעים ו הנתבעים שכנגד לשלם ביחד ולחוד לנתבעים והתובעים שכנגד שכר טרחת עורך דין בסך של 15,000 ₪.

הפיקדון אשר הופקד על ידי הנתבעים שכנגד 1 ו-4 בסך 10,000 ₪ בתיק יחולט לאלתר ויועבר לטובת התובע שכנגד 1 באמצעות באי כוחם עו"ד חמדאן האלה ועו"ד נדים מסרי, על חשבון החיובים הכספיים בפסק דין זה.

צווי המניעה הזמניים שניתנו במסגרת ההליך לטובת התובעים והנתבעים שכנגד מבוטלים.

הסכומים שנפסקו ישולמו והפעולות הנדרשות לביצוע יבוצעו בתוך 30 יום מהיום.

המזכירות תפעל בהתאם להוראות לעיל, לרבות לעניין שי חרור הפיקדון, ותסגור את התיק .

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סברי שריף יונס
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: