ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בדר עאסלה נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופט גיל קרזבום, סגן נשיא

מבקש

בדר עאסלה
באמצעות באת כוחו עו"ד רבאיעה נהלה

נגד

משיבה

מדינת ישראל

החלטה

הבקשה וטענות הצדדים
לפני בקשה להארכת מועד להישפט בגין דו"ח שעניינו עבירת מהירות שצולמה במערכת אכיפה מסוג א/3. לטענת המבקש הוא מעולם לא קיבל את הדו"ח , ובהתאם נבצר ממנו להגיש בקשה להישפט במועד. לגופו של עניין כפר בביצוע העבירה וטען כי הרכב בו בוצעה העבירה משמש גם בני משפחה נוספים, וזהותו של הנהג עדיין לא ידועה לו. בהתאם, טען כי ייגריוות דין ככל שבקשתו תדחה.

המשיבה מתנגדת לבקשה מהטעם שהבקשה להארכת מועד להישפט לא הוגשה במסגרת התקופה שנקבעה בחוק. עוד הדגישה את העובדה שהוגש תצהיר מטעם המבקש למפנ"א בבקשה להסב את הדו"ח על שמו, פעולה אשר אינ ה מתיישבת עם טענת ו הנוכחית לפיה לא ידע על קיומו של הדו"ח.
דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את הבקשה וטענות הצדדים אני מחליט לדחותה.

בכל הקשור לטענת המבקש לפיה לא ידע על קיום הדו"ח, הרי שזו אינה מתיישבת עם הצהרתו ובקשתו של המבקש מתאריך 10.06.18 להסבת הדו"ח על שמו.

גם לגופו של עניין לא עומדת למבקש כל טענת הגנה . המבקש אמנם כפר בביצוע העבירה וטען כי הרכב בו בוצ עה העבירה משמש את יתר בני משפחתו. אך לא די בכפירה כללית כדי להצדיק את קבלת הבקשה. ראה בהקשר זה רע"פ 2474/18 ‏ ‏ יואל גולדברג עו"ד נ' מדינת ישראל שם נקבע כי : "בקשה לביטול פסק-דין שניתן בהיעדר, בטענה לעיוות דין, צריכה להיות מלווה בתשתית ראייתית בעלת משקל המצביעה על פוטנציאל ממשי לשינוי התוצאה". כאמור, המבקש הגיש תצהיר ובקשה למשטרת ישראל להסב את הדו"ח על שמו, עובדה שאינה מתיישבת עם טענתו לפיה אדם אחר נהג ברכבו. בנוסף, המבקש לא הצביע על זהותו של הנהג.

הרבה מעבר לנדרש, יצוין כי הבקשה הוגשה יותר משלוש שנים ממועד ביצוע העבירה. מדובר בשיהוי כבד ובלתי מוסבר שדי בו כדי לדחות את הבקשה. המבקש ידע על קיומו של הדו"ח כבר בת אריך 10.06.18 ( ר' דבריו במסגרת פניית ו למרכ ז לפניות נהגים), ובכל זאת המתין כשלוש שנים עד להגשת הבקשה .

לאור כל האמור לעיל, לא שוכנעתי כי ייגרם למבקש עיוות דין אם בקשתו תדחה. הבקשה נדחית.

בשולי הדברים אציין, כי שקלתי אם להטיל על המבקש הוצאות של ממש בגין בקשה זו אשר עומדת בסתירה להצהרתו משנת 2018 , אך לפנים משורת הדין החלטתי שלא לעשות כן.

להודיע לצדדים.

ניתנה היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בדר עאסלה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: