ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרכז עוצמה מסחר ושיווק בע"מ נגד כרומגן :


בפני כבוד ה שופט נועם רף

מבקשים

  1. מרכז עוצמה מסחר ושיווק בע"מ
  2. ליאור שמואל דדון

נגד

משיבה
כרומגן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

החלטה

1. בפני בקשת המבקשים לסילוק כתב התביעה על הסף והשלמת כתב הגנה.

2. בפתח הדברים אציין שכבר בהחלטה מיום 19.2.21 צמצם בית המשפט את היקף המחלוקת בקשר לבקשה דנא, כאשר הבהיר למבקשים שאינו מהווה ערכאת ערעור על החלטותיו.
לפיכך, אין כל מקום לדון בטענות המבקשים בנוגע להוצאות והחזר כספים שהופקדו.
זאת ועוד, הבקשה ל"השלמת כתב הגנה" כלל אינה ברורה.
בהחלטה מיום 22.1.21 התיר בית המשפט לנתבעות להגיש כתב הגנה מתוקן בהתאם להוראות תקנה 47 (א) לתקנות סד"א.
מטעמים שאינם ברורים הנתבעים טרם עשו כן ובמקום הגישו ביום 15.2.21 את הבקשה דנא.
לא הוגשה כל בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה מתוקן.

3. ולגופם של דברים, לטענת המבקשים אין ראיה המצביעה על חוב המבקשים למשיבה, הכרטסת עליה נתמכת המשיבה אינה מקימה עילת תביעה מבוססת ו היא אינה מהימנה. זאת ועוד, המשיבה הגישה את כתב התביעה במהלך משא ומתן להסדרת החוב בין הצדדים מה שעולה לכדי חוסר תום לב מצד המשיבה.

4. לטענת המשיבה כתב התביעה תוקן בשל מסכת עובדתית חסרה שנ גרמה בשל תקלה טכנית. בנוסף, כרטסת הנהלת החשבונות היא ראיה אשר ניתן להסתמך עליה והליכי משא ומתן שהתקיימו בין הצדדים להסדרת החוב היו טרם מועד ביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה, על כן, המשיבה אינה חסרת תום לב בהגשת כתב התביעה.

5. הלכה היא כי סעד של סילוק תביעה על הסף הינו סעד חריף שבית המשפט לא ייעתר לו אלא במקרים קיצוניים, שכן יש להעדיף בירור המחלוקת לגופה. אין ביהמ"ש בוחן מהם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התביעה קלושים, לא יחסום בית המשפט בפני התובע את הדרך לבירור תביעתו אם קיימת אפשרות כלשהי, גם אם בדרך של תיקון כתב התביעה, שהתובע יצליח בתביעתו.

6. ברע"א 661/17 אלמשרק נ' אלסנדוק ואח' (פורסם בנבו), נקבע:

"ניכר כי בין הצדדים ניטשת מחלוקת באשר לעובדות המקרה ולנפקותן המשפטית וראוי שהן יתבררו שלא במסגרת בקשה לסילוק על סף (רע"א 6770/01 קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה, [פורסם בנבו] בפסקה 5 (14.10.2001); רע"א 8862/08 צין טורס חדשה נ' אהרוני, פסקאות ד'-ה' (1.12.2008)). סילוק תביעה אך בשל החשש כי ההליך יתברר כמיותר יעשה במקרים קיצוניים בהם הדבר יגרור השקעת משאבים יוצאת דופן (רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' הדס חצב, [פורסם בנבו] פסקה 7 (‏8.2.2015)), ולא הוצגה תשתית עובדתית התומכת בטענה זו."

7. ומן הכלל אל הפרט, בין הצדדים מחלוקת עובדתית בעניין גובה החוב, ומהימנות כרטסת הנהלת החשבונות. טענות אלו מצריכות המשך בירור עובדתי ואין מקום בשלב זה של ההליך ובמסגרת הבקשה דנא לקבוע מסמרות בעניין זה.
אף לשיטתה של המבקשים הכרטסת אינה מהימנה ומשעולה שאלה של מהימנות, יש לברר סוגיה זו.

8. טענות המבקשים בנוגע להליך המו"מ והמחלוקת אין מקומן בבקשה לסילוק על הסף.

9. לפיכך, הבקשה לסילוק על הסף נדחית.
המבקשים, ביחד ולחוד, יישאו בהוצאות המשיבה בסך של 1,800 ₪.
הסכום ישולם תוך 30 ימים.

10. לתשומת לב הצדדים, בכל הנוגע להגשת בקשות עליהם לפעול בהתאם להוראות תקנה 49 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, לרבות לעניין אורכן ובקשות שחורגות ממסגרת זו שלא תקבלנה את אישורו של בית המשפט לכך, לא תתקבלנה להבא.

11. בכל הנוגע לעובדה שהנתבעים טרם הגישו כתב הגנה מתוקן, ראשית אציין שהגשת הבקשה לסילוק על הסף אינה הדרך "להשלים" את כתב ההגנה. משכך ועל מנת שלא לסגור את דלתותיו של בית המשפט בפני המבקשים, ניתנת למבקשים לפנים משורת הדין ארכה בת 14 ימים לעשות כן. לא יעשו כן, יראו בכתב ההגנה בתיק כמו זה שמתייחס לכתב התביעה המתוקן.
לתשומת לב המבקשים שיש להגיש את כתב ההגנה בהתאם להוראות תקנות סד"א – 2018.

12. הצדדים יתייצבו לישיבה מקדמית ביום 7.10.21 בשעה 10:00.
הצדדים יגישו רשימת עדים ותיק מוצגים.
התובעת תעשה כן עד ליום 30.6.21.
הנתבעים יעשו כן עד ליום 14.9.21.
ככל שתיק המוצגים של מי מהצדדים הינו עם מספר רב של מוצגים, יש להגיש עותק כרוך ממוספר ומדוגל ללשכתו של השופט.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשפ"א, 11 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרכז עוצמה מסחר ושיווק בע"מ
נתבע: כרומגן
שופט :
עורכי דין: