ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם אשר נגד תחנת דלק מבשרת בע"מ :

12 מאי 2021
לפני: כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
אברהם אשר
ע"י ב"כ: עו"ד תומר שניאור

-
הנתבע:
תחנת דלק מבשרת בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אחוה פודים

החלטה

  1. מונחת לפניי בקשת התובע לתיקון כתב התביעה.
  2. במסגרת הבקשה טוען התובע כי במהלך הליך גילוי המסמכים נודעו לו עובדות חדשות שבעטיין הוא מבקש לתקן את עילות התביעה. על פי החלטת בית הדין הגיש התובע טיוטת כתב תביעה מתוקן ותצהיר תומך בבקשתו. השוואה בין כתב התביעה המקורי לטיוטת כתב התביעה המתוקן מעלה כי במסגרת התיקון מבוקש לצמצם את עילות התביעה ולהפחית את סכום התביעה מ-57,355 ₪ ל-15,177 ₪. עילות התביעה שהתובע הותיר הן פ יטורים שלא כדין ללא שימוע; פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת; והפחתת שכר.
  3. הנתבעת מתנגדת לבקשה. לעמדתה יש לדחות את הבקשה ולו מהטעם שהתובע לא תמך את בקשתו המקורית לתיקון כתב התביעה בטיוטת כתב התביעה המתוקן ובתצהיר. מוסיפה הנתבעת וטוענת כי בתצהירו הוא מצהיר על כך שגילה הקלטה המוכיחה את טענתו שפוטר, בעוד שבכתב התביעה אין התייחסות להקלטה זו. מה גם שהוא אינו מצהיר על האופן שבו גילה את ההקלטה המדוברת. מכל מקום הנתבעת מציינת כי שילמה את מלוא פיצויי הפיטורים וביתר. לעמדת הנתבעת מדובר בתביעת סרק שגורמת לה להוצאות. לפיכך יש לדחות את הבקשה.
  4. לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים דעתי היא כי דין הבקשה להתקבל, ואף ספק בעיני אם היה כלל צורך להגישה (או להתנגד לה). שכן לעולם שמורה לתובע זכות לצמצם את תביעתו (להבדיל מלהרחיב אותה או לשנות את עילות התביעה והסעדים , עניין שאכן דורש את רשות בית הדין) . התובע היה רשאי לצמצם את עילות התביעה גם במסגרת הבאת הראיות מטעמו. אוסיף כי אמנם נכון הוא שמבקשת התובע עולה ספק אם הטעם לתיקון כתב התביעה נעוץ בגילוי עובדות חדשות שלא היו ידועות לתובע קודם לכן. אלא שאין לדבר כל נפקות בהנתן, כאמור, שהתובע מודה שהוא אינו מבקש לשנות מהעובדות שטען בכתב התביעה המקורי ואף אינו מוסיף עילות תביעה שלא תבע במסגרת כתב התביעה המקורי. יש לשער כי בקשת התובע לצמצום עילות התביעה וסכומי התביעה קשורה דווקא לתשלומים שונים שקיבל מהנתבעת וגם לאחר הגשת כתב התביעה, ולחילופי הדברים במהלך הישיבה המקדמית. מכל מקום משמדובר בצמצום רכיבי תביעה ובהפחתת סכום התביעה עמדתי היא שיש לקבל את הבקשה מטעמים של יעילות הדיון. בנסיבות אלה אף איני סבורה שקם צורך בתיקון כתב ההגנה והנתבעת תוכל להתייחס לדברים במסגרת תצהיריה.
  5. לשם קידם ההליך הריני מורה כמפורט מטה.
  6. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים .
  7. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.
  8. בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית הדין מוצג וידאו, יגישו באחד הפורמטים הקבועים בהודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת מוצג וידיאו כראיה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (הודעה מיום 21.6.2020).
  9. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
10. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד בתוך 30 ימים. התצהירים יוגשו ב'עותק ניר' עם דגלונים לנספחים בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או בהגשה מרחוק באמצעות נט המשפט. על גבי 'עותק הנייר' ירשם בברור כי אינו מיועד לסריקה כי אם ללשכת השופטת.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד בתוך 30 ימים מיום המצאת תצהירי התובע. התצהירים יוגשו ב'עותק ניר' עם דגלונים לנספחים בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או בהגשה מרחוק באמצעות נט המשפט. על גבי 'עותק הנייר' ירשם בברור כי אינו מיועד לסריקה כי אם ללשכת השופטת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון. לא יגיש התובע תצהיריו במועד ישקול בית הדין את מחיקת ההליך ללא התראה נוספת.
11. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
12. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
13. צד הנזקק למתורגמן, יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור, לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
14. אין צו להוצאות.
15. מעקב מזכירות אחר הגשת תצהירי הצדדים במועד. בנוסף מתבקשת המזכירות לתייק את כתב התביעה המתוקן שהוגש ביום 12.4.2021 בתיקיית כתבי טענות.
ניתנה היום, א' סיוון תשפ"א, (12 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אברהם אשר
נתבע: תחנת דלק מבשרת בע"מ
שופט :
עורכי דין: