ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני הר לבן נגד יוסף נחמיאס ובניו בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת איריס רש
נציג ציבור (עובדים) מר אלי עשור שעבין
נציג ציבור (מעסיקים) גב' דליה שפירא

התובע
רוני הר לבן

-
הנתבעת
יוסף נחמיאס ובניו בע"מ

פסק דין

1. בדיון שהתקיים בפנינו ביום 17.3.21 הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה ללא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 ל חוק בית הדין לעבודה התשכ"ט- 1969 סכום בין רצפה בסך של 40,000 ₪ לבין תקרה בסך של 85,000 ₪ תוך פירוט רכיבי התביעה . עוד הוסכם כי בית הדין יפסוק את שכר טרחת ב"כ התובעת.

2. לאחר שעברנו על כלל החומר המצוי בתיק לרבות סיכומי הצדדים הרינו מורים כי לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל התביעות והטענות ההדדיות שבין הצדדים בגין תקופת העבודה וסיומה לרבות כל התביעות והטענות שהועלו על ידי התובע כלפי הנתבע ת בתיק זה תשלם הנתבעת לתובע בפשרה ומבלי להודות בכל טענה סך של 60,000 ₪ בגין הרכיבים הבאים:
השלמת פיצויי פיטורים בסך של 6900 ₪;
פדיון חופשה בסך של 2425 ₪;
גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית בסך 35,675 ₪;
פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 5,000 ₪;
פיצוי בגין הליך הפיטורים בסך 10,000 ₪;

3. התובע ימציא לנתבעת בתוך 30 ימים אישור מרשויות המס בנוגע לגובה המס/הפטור החל על רכיבי הפשרה המנויים בסעיף 2 לעיל והנתבעת תפעל בהתאם לאישור זה. ככל שלא יומצא אישור כאמור, תפעל הנתבעת בנוגע לניכוי המס, בהתאם לדין. חילופי המסמכים יבוצעו באמצעות ב"כ הצדדים. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד המצאת אישור מרשויות המס או מתום חלוף המועד להמצאתו באמצעות המחאה של הנתבעת המשוכה לפקודת התובע שתישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתו של ב"כ התובע המפורטת בכתב התביעה.

4. בנוסף, תשתתף הנתבעת בהוצאות שכ"ט ב"כ התובע בסך 6,000 ₪ + מע"מ וזאת כנגד חשבונית מס כדין. התשלום בגין שכר הטרחה יבוצע בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין באמצעות המחאה לפקודת ב"כ התובע שתישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתו של ב"כ התובע המפורטת בכתב התביעה.

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, (12 מאי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' דליה שפירא
נציגת מעסיקים

איריס רש, שופטת

מר אלי עשור שעבין
נציג עובדים


מעורבים
תובע: רוני הר לבן
נתבע: יוסף נחמיאס ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: