ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירלי חג'בי נגד המרכז לייצור תוספות שיער ח.פ :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובעים

  1. שירלי חג'בי
  2. לירון חג'בי

נגד

הנתבעת
המרכז לייצור תוספות שיער ח.פ513708727

פסק דין

לפניי תביעה כספית בסך 33,833 ₪ בגין ביטול עסקה והשבה ועוגמת נפש.

רקע
בין התובעת 1 (להלן: "התובעת") לנתבעת נחתם ביום 04.07.18 הסכם לקבלת טיפול לעיבוי שיער, תמורתו שילמה התובעת לנתבעת 16,990 ₪.

על פי ההסכם, הטיפול כולל 5 טיפולי PRP, 3 טיפולים נוספים, 2 בדיקות מקרוסקופיות ופיליניג מתנה, אשר אמור להביא לשיפור של 30% עד 40% בצמיחת השיער ביחס למצב אשר אובחן בטרם תחילת הטיפול (להלן – " ההסכם").

לטענת התובעת, בהמשך לקבלת הטיפול לעיל, היא הגיעה ביום 09.01.19 לבדיקה אצל יועץ מטעם הנתבעת, אשר ציין בפניה, כי לא התקבלה התוצאה שהובטחה בהסכם כך שהשיפור הוא פחות מ- 30% והוסיף שהטיפול שבוצע אינו מתאים לה והמליץ לה לבצע השתלת שיער בחו"ל. בהתאם לכך נחתם בין התובעת לנתבעת הסכם נוסף לביצוע השתלה בחו"ל , תמורתו שילמה התובעת סכום נוסף של 12,000 ₪, בתוספת 1,343 ₪ עבור הצטרפות בעלה כמלווה בחו"ל ( הנתבעת לא חלקה על הסכומים בסעיף זה ובסעיף 1 לעיל).

בין התאריכים 03.03.19 ל- 05.03.19 שהו התובעים בחו"ל לצורך ביצוע ההשתלה.

התובעת טענה, כי חרף פניותיה לנתבעת, היא סירבה להשיב לה את כספה. בנסיבות אלה היא עותרת להשבת עלות העסקה בסך של 30,333 ₪ בתוספת 3,500 ₪ בגין עוגמת נפש, טרדה, אובן ימי עבודה, הוצאות שהייה במלון בחו"ל, ואי נוחות שנגרמו לה נוכח התנהלותה של הנתבעת, בצירוף הוצאות משפט.

הנתבעת טענה, כי מעולם לא הובטח ל תובעת, כי הטיפול יצמיח שיער אלא רק ישפר את מצבו. כמו כן צוין, כי הגם שלא הושג שיפור בצמיחת השיער בשיעור העולה על 30% כפי שצוין בהסכם, הרי שחל שיפור בעובי השערה ולתמיכה בטענותיה הפנתה לבדיקה מיקרוסקופית שב יצעה (נספח 8 לכתב ההגנה).

עוד טענה הנתבעת, כי נשאה בעלויות ניכרות בגינן היא זכאית לקיזוז : תשלומים בגין מזון כשר, שהות במלון, בדיקת מעבדה, הסעות וכיו"ב, בסך של 1,185 $ (= 4,288 ₪); כרטיסי טיסה בסך 434$ (=1,570 ₪); טיפול הכנה להשתלה בסך 1,900 ₪; ערכות טיפול בסך 1,870 ₪ וריבית בה נשאה הנתבעת עבור הלוואה שנטלה התובעת, בסך 895 ₪. סה"כ ביקשה לקזז סך של 10,523 ₪. לפיכך נטען, כי לכל היותר זכאית התוב עת לפיצוי בסך 1,477 ₪ ולחלופין זכאית התובעת לטיפולי PRP נוספים עד להש גת התוצאה הרצויה.

דיון והכרעה
אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבעת העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את הצדדים, שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל במלואה.

בין הצדדים נחתמו שני הסכמים, שנערכו על-ידי הנתבעת:
הסכם מיום 04.07.18 לקבלת טיפול PRP, ובו נקבע, בין היתר כך:
"הובהר והוסבר לי כי התהליך, היה ויבוצע על פי הנחיות החברה במלואן, צפוי להביא לשיפור של בין 30% ל- 40% בצמיחת השיער, ביחס למצב אשר אובחן בטרם תחילת הטיפול והוא 78 זקיקים לסמ"ר".
מחיר עסקה – 16,990 ₪, סה"כ 5 טיפולים ו- 3 טיפולים משלימים ו- 2 בדיקות מיקרוסקופיות + פילינג (נספח 4 לכתב התביעה).
יצוין, כי במקור היה רשום "עד 40%" אך בכתב יד הוסף לפני כן המספר "30%", כך שהתחייבות הנתבעת היא לשיפור בצמיחת השיער בשיעור של 30%-40%. דהיינו, הצדדים קבעו במפורש, כי השיפור בצמיחת השיער לא יפחת משיעור של 30%.

הסכם מיום 09.01.18 לקבלת טיפול מסוג PRP/השתלת שיער, ובו נקבע, בין היתר, כך:
"הובהר והוסבר לי כי התהליך, היה ויבוצע על פי הנחיות החברה במלואן, צפוי להביא לשיפור של עד 40% בצמיחת השיער ביחס למצב אשר אובחן בטרם תחילת הטיפול והוא..." (כך במקור).
מחיר עסקה 12,000 ₪. בהערות נרשם " טיסה + מלון + ביטוח+ הסעות + ארוחות + אחריות ממשרד הבריאות + טיפול הכנה לפני + PRP ביום השתלה " (נספח 7 לכתב התביעה) .

ביום 05.03.19 נבדקה התובעת במרפאה בחו"ל. על פי המסמך מהמרפאה לא ניתן לבצע השתלה, כיוון שאין מספיק שתלים באזור ההשתלה שהינו פגוע/פגום (נספח 12 לכתב התביעה).

נציג הנתבעת טען בדיון בפניי, כי התובעת היא זו שהכשילה את ההשתלה בחו"ל. לטענתו, בהגיעה למרפאה בתורכיה, התובעת ביקשה לבצע צפיפות יתר והוסבר לה, כי הדבר אינו אפשרי לנוכח הימצאות "אזור תורם חלש" , משכך התחרטה ושבה לארץ מבלי לבצע את ההשתלה (עמ' 4 שורות 7-16 ). כאשר נתבקש נציג הנתבעת להבהיר מה סוכם עם התובעת ומה היו דרישותיה במרפאה בחו"ל השיב שאינו יודע, ושמדובר בסיכומים שהיו בעל פה (עמ' 4 שורות 20-24).
עוד יצוין, כי הדברים נטענו לראשונה בדיון, ולא רק שאינם מגובים בכתב, הם אף עומדים בסתירה למסמך מהמרפאה בחו"ל. יתירה מכך, לו הייתה התובעת מכשילה את הטיפול בחו"ל מצופה היה מהנתבעת לטעון זאת כבר בכתב הגנתה וכן לצרף מסמך מהמרפאה בחו"ל, כי לנוכח דרישותיה של התובעת או סירובה לבצע את הטיפול עליו הוסכם לא בוצעה ההשתלה. הימנעות הנתבעת מהבאת ראיה, כי התובעת היא שהכשילה את הטיפול בחו"ל, פועלת כנגדה, שכן לו היו הדברים כך, הייתה פונה למרפאה בחו"ל שעמ ה היא בהתקשרות לבקש אסמכתא לכך.

המסמך שצירפה התובעת מהמרפאה בחו"ל מלמד, כי הנתבעת שגתה באבחון שנערך לתובעת לפיו מצאה אותה מתאימה להשתלה , כשהמרפאה בחו"ל סברה אחרת. אלא שהנתבעת במקום להודות בטעות שנעשתה על ידה הגדילה לעשות וניסתה להטיל את האחריות על התובעת, אף שטענות התובעת וראיותיה היו ידועים לה מכתב התביעה והיה ביכולתה להתגונן מפניהן כנדרש.
דברי נציג הנתבעת בדיון מעידים על טיעוניה הלא עקביים של הנתבעת ביחס לאבחון השגוי שערכה וביחס לסיבה לאי ביצוע ההשתלה בחו"ל:
"... במרפאה בתורכיה הופיע במסמך שיש אזור תורם חלש, זה הדבר היחיד שהופיע. לא הופיע שהיא לא זכאית להשתלת שיער" (עמ' 4 שור ות 5-6). ובהמשך "במסמך מופיע שחור על גבי לבן שיש אזור תורם חלש. לא מופיע שהיא לא יכולה לבצע השתלת שיער" (עמ' 4 שורות 26-27).
נציג הנתבעת חזר על הדברים " היא נסעה לתורכיה. נאמר לה שם שהאזור התורם שלה חלש והיא ביקשה להגיע לתוצאה איקס. הוסבר לה שהאזור התורם שלה חלש ולהביא אותה לתוצאה הנ"ל יהיה על גבול הבלתי אפשרי", כי היא רצתה "צפיפות יתר" (עמ' 4 שורות 15-16) . כאמור, לא היה לנתבעת להציג מה סוכם עם התובעת ומה דרשה לאחר הגעתה למרפאה בחו"ל.

בסעיף 29 לכתב ההגנה אישרה הנתבעת, כי לא הושג שיפור בשיעור של 30% כפי שהתחייבה אך היה שיפור משמעותי. בדיון בפניי אישר נציג הנתבעת, כי האמור בכתב ההגנה הוא נכון אך טען "עמדנו באחוזים שנקבעו בהסכם" (עמ' 2 שורות 15-16). בהמשך אישר נציג הנתבעת, כי לא הושג שיפור בשיעור העולה על 30%, ומשכך הנתבעת לא עמדה בהתחייבותה בהתאם להסכם עם התובעת.

בדיון הבהיר נציג הנתבעת, כי הגם שהנושא לא ה וסדר בהסכם, היה על התובעת להגיע לעוד שני טיפולי PRP על מנת להגיע לתוצאה הרצויה. הנציג הבהיר, כי הגם שלא הושג שיפור העולה כדי 30%, הרי שקיים שיפור ניכר בעובי השיער "מה שכן, לגבי צפיפות השיער, נדרש לבצע עוד טיפול אחד, מקסימום שניים, על מנת להגיע לתוצאה הרצויה וזה מה שהוצע ללקוחה" (עמ' 3 שורות 23 – 25).
אני דוחה עמדה זו של הנתבעת. על פי ההסכם לא די בשיפור בעובי השיער אלא יש להביא לשיפור בצמיחת השיער בשיעור שבין 30% ל- 40%.

כמו-כן, דרישת הנתבעת לפיה היה על התובעת להגיע לעוד שני טיפולים על מנת להגיע לתוצאה הרצויה היא בניגוד להסכם ולפיכך התובעת לא הייתה מחויבת להסכים לביצוע טיפולים נוספים. משהודתה הנתבעת, כי לא מילאה את חלקה בהסכם ולא הביאה לשיפור של 30%-40% בצמיחת השיער , הרי שהתובעת זכאית להשבת הכספים עקב כשל בתמורה.

כשם שאין הנתבעת מחויבת לספק לתובעת טיפולים נוספים מעבר לאמור בהסכם, אין התובעת מחויבת להגיע לטיפולים נוספים עד שיעלה בידה של הנתבעת להגיע לתוצאה עליה התחייבה בהסכם.

בעניין זה אני דוחה מכל וכל את טענת נציג הנתבעת, כי פירוט הטיפולים בהסכם אינו מהווה את כמות הטיפולים עבורם שילמה התובעת "לא רשום בהסכם כזה דבר, כמו שלא רשום שאנו מחוייבים לכמות טיפולים" (עמ' 3 שורה 1) ובהמשך " לא רשום את כמות הטיפולים שעבורם היא שילמה" (עמ' 3 שורה 3). אלא שבהמשך אישר הנציג, כי הנתבעת מחויבת לספק לתובעת את כל הטיפולים שברשימה בהסכם (עמ' 3 שורות 7-20) .
יש לדחות מכל וכל את טענות נציג הנתבעת. רשום בהסכם באופן מפורש ושאינו משתמע לשתי פנים מהם הטיפולים להם זכאית התובעת במסגרת ההסכם ואת מספרם.

משלא קיבלה התובעת את התמורה עבור הכספים ששילמה לנתבעת, על הנתבעת להשיב לתובעת את כספה. התובעת צירפה קבלות בסכומים הבאים: 16,990 ₪ ששולמו במסגרת ההסכם הראשון, 12,000 ₪ ששולמו במסגרת ההסכם השני ו- 1,343 ₪ עבור ליווי לחו"ל. סה"כ שילמו התובעים לנתבעת סך של 30,333 ₪ , אותם על הנתבעת להשיב להם. לא מצאתי להורות על קיזוז הוצאות הנתבעת בגין הנסיעה לחו"ל, משהנתבעת לא ביצעה את חלקה בהסכם ההתקשרות, שכן היא בעלת המומחיות לדעת שלא היה מקום להליך ההשתלה כפי שקבעה ה מרפאה בחו"ל , כך שהנתבעת שגתה באבחון של התובעת בקביעתה שזו מתאימה להליך של השתלה. בנסיבות אלה, אין להטיל על התובעת הוצאות שהוציאה הנתבעת בדרך של קיזוז.

התובעת עתרה לקב לת פיצוי נוסף, בסך 3,500 ₪ בגין עוגמת נפש, טרדה, אובדן ימי עבודה, הוצאות בחו"ל ואי נוחות.
לאחר שנתתי דעתי להתנהלות הנתבעת אשר קבעה שהתובעת מתאימה להשתלה וזו טסה לחו"ל ושם גילתה, כי הנתבעת שגתה באבחון ולא ניתן לבצע את ההשתלה, הרי שיש לפסוק לתובעת פיצויי בגין עוגמת נפש, אותו אני מעמידה על סכום של 3,000 ₪.

עוד עתרה התובעת לחייב את הנתבעת בהוצאות שנגרמו לה בהליך זה.
לטענת התובעת היא פנתה אל הנתבעת בפניה ישירה, באמצעות עורך-דין וכן על ידי המועצה הישראלית לצרכנות, אך כל אלה לא הועילו והיא נאלצה להגיש את התביעה בתיק זה .
התובעת אפשרה לנתבעת להשיב לה את כספה מבלי להיזקק להליך משפטי, אך הנתבעת סירבה. בנסיבות אלה, נאלצה התובעת להגיש תביעה זו , לשלם אגרה, להתייצב לדיון עם בעלה ולנהל הליך משפטי כדי להוכיח את טענותיה. לנתבעת לא היו טענות הגנה והיא אף הגדילה לעשות כשטענה בדיון טענות הסותרות את כתב הגנתה בדבר עמידתה בהסכם, טענה בעלמא שהתובעת היא שהכשילה את הליך ההשתלה בחו"ל, אף שהדבר לא נטען בכתב ההגנה ולא הביאה ראיות לסתור את ראיות התובעת או להוכיח את טענותיה .
בנסיבות אלה, אני סבורה שיש לחייב את הנתבעת בהוצאות לדוגמא שכן לא היה בסיס לניהול ההליך.
אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות בסך כולל של 3,000 ₪.

סוף דבר
נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת להשיב לתובעת סך של 30,333 ₪. כן אני מחייבת הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,000 ₪ בגין עוגמת נפש ו- 3,000 ₪ בגין הוצאות.
הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא יישאו הפרשי הצמדה וריבית עד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי מרכז – לוד.

המזכירות תשלח עותק פסק דין לצדדים.

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירלי חג'בי
נתבע: המרכז לייצור תוספות שיער ח.פ
שופט :
עורכי דין: