ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נדב רותם נגד יצחק סגלוביץ :

בפני כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשים

  1. נדב רותם
  2. מרסל רותם

נגד

משיב
יצחק סגלוביץ

בית משפט קמא שמע את הצדדים, התרשם מהם באופן בלתי אמצעי, וסבר כי לא ניתן להכריע במחלוקות שבין הצדדים במסגרת הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט, כלשונו: "להתרשמותי, אין מדובר במחלוקת מלאכותית אלא בחילוקי דעות אמיתיים. אין מדובר גם במחלוקת פשוטה שניתן להכריע בה במסגרת דיונית של בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט. המשמעות היא, שפסק הדין אינו ניתן ליישום ישיר, אלא טעון פרשנות. זאת ועוד, מדובר בפסק דין אשר אינו ניתן לביצוע באופן חד צדדי, אלא נדרש שיתוף פעולה של שני הצדדים, ולחלופין קביעת מנגנון יישום כדי לבצעו, כגון מינוי כונס. לאור האמור, אני סבור כי פסק הדין אינו מתאים לאכיפה באמצעות צווים לפי פקודת בזיון בית משפט". בנסיבות האמורות, לא מצאתי להתערב בשיקול דעתו הרחב של בית משפט קמא .

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בראשון לציון מיום 11.2.21 (כבוד השופט א' סתיו שניתנה בת"א 9997-08-12) ולפיה נדחתה בקשה שהוגשה לפי פקודת ביזיון בית משפט.

2. בקצרה יפורט כי המבקשים והמשיב הינם שכנים. המבקשים הגישו לבימ"ש קמא תביעה לסילוק יד ולצו עשה כנגד המשיב, והמשיב הגיש תביעה שכנגד. ביום 11.10.15 ניתן פסק דין בתביעה קמא לפיו הת קבלה, בחלקה, תביעת המבקשים והתביעה שכנגד נדחתה. בית המשפט הורה למשיב, בין היתר, להרוס את חלקה הדרומי של החומה (כאשר בעלות הה ריסה, יישאו שני הצדדים בחלקים שווים); להרוס את המבנה שבעורף מגרש המשיב, החורג אל תחום המגרש אשר בחלקת המבקשים (כאשר בעלות הריסה זו, יישא המשיב בלבד); להקים חומה חלופית, על שני מקטעיה, לאחר ההריסה ו בהתאם לתוואי המפריד בין החלקות, וזאת על פי חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט (כאשר בעלות בניי ת החומה החדשה יישאו שני הצדדים באופן שבו המבקשים יישאו ב- 40% מעלות זו, והמשיב ב-60% ); ועוד.

לטענת המבקשים, הם פנו אל המשיב מספר פעמים לאחר מתן פסק הדין, על מנת שיבצע את ההוראות והחיובים שנקבעו בפסק הדין, אך המשיב סירב, והתנה זאת בהסכמת המבקשים לשאת בהוצאות גבוהות שאינן קשורות לביצוע פסק הדין.
בנסיבות אלו, עתרו המבקשים בבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט, לפיה יו טל על המשיב מאסר או קנס, עד שיקיים את פסק הדין.
לאחר שהוגשו התגובות לבקשה והצדדים נחקרו (דיון מ יום 10.2.21), ניתנה ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור ולפיה נדחתה, כאמור, הבקשה. נקבע כי בין הצדדים מחלוקת בנוגע לפרשנותו וליישומו של פסק הדין, לרבות בשאלה מהן העבודות הכלולות במתווה שנקבע בו, ולא ניתן להכריע במחלוקת מורכבת זו במסגרת בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט. מכאן, כי פסק הדין אינו ניתן ליישום ישיר, אלא טעון פרשנות, והוא אינו מתאים לאכיפה באמצעות צווים לפי פקודת בזיון בית משפט.

3. לטענת המבקשים, בתמצית, שגה בית משפט קמא עת דחה את בקשתם: פסק הדין מנוסח בצורה ברורה; לא נטענה טענה של מחלוקת פרשנית ועל המשיב לשנות מיקום החומה ; המשיב מבקש לבנות קיר שמידותיו חורגות מהמותר; בית המשפט התעלם מהרווח הכלכלי של המשיב באי קיום פסק הדין; המשיב מתעלם מפניות המבקשים.

חרף טענות המבקשים, נראה כי המחלוקת בין הצדדים הינה בשתי סוגיות מרכזיות: האחת - ב שאלה מה כוללות עבודות ההריסה של החלק הקדמי-דרומי של החומה, אשר בהתאם לפסק הדין על הצדדים לשאת בהן בחלקים שווים ביניהם, והשנייה- בשאלת עבודות ההקמה של החומה החדשה, אשר בהן אמורים הצדדים לשאת ביחס של 60-40 לטובת המבקשים. לטענת המשיב, הריסת החומה והקמתה מחדש (במקום אחר) כ וללות גם הזזה של מתקנים המחוברים לחומה, ריצוף הסמוך לחומה וכדומה (ראו חקירת המשיב, עמ' 31 לפרוטוקול הדיון מיום 10.2.21, שם שורות 27-35) , בעוד שלטענת המבקשים העבודה כוללת את שינוי מקומו של קיר החומה בלבד, ולגבי יתר העלויות כל אחד מהצדדים אחראי לעבודות שיש לבצע בשטח שלו בלבד (ראו חקירת המבקש, עמ' 31 לפרוטוקול הדיון מיום 10.2.21, שם שורות 7-20).

בית משפט קמא שמע את הצדדים, התרשם מהם באופן בלתי אמצעי, וסבר כי לא ניתן להכריע במחלוקות שבין הצדדים במסגרת הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט, כלשונו: "להתרשמותי, אין מדובר במחלוקת מלאכותית אלא בחילוקי דעות אמיתיים. אין מדובר גם במחלוקת פשוטה שניתן להכריע בה במסגרת דיונית של בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט. המשמעות היא, שפסק הדין אינו ניתן ליישום ישיר, אלא טעון פרשנות. זאת ועוד, מדובר בפסק דין אשר אינו ניתן לביצוע באופן חד צדדי, אלא נדרש שיתוף פעולה של שני הצדדים, ולחלופין קביעת מנגנון יישום כדי לבצעו, כגון מינוי כונס. לאור האמור, אני סבור כי פסק הדין אינו מתאים לאכיפה באמצעות צווים לפי פקודת בזיון בית משפט". בנסיבות האמורות, לא מצאתי להתערב בשיקול דעתו הרחב של בית משפט קמא .
אף אני סבורה כי נוכח המחלוקות הקוטביות שבין הצדדים באשר לפרשנותו ו אופן יישומו של פסק הדין באשר לעבודות שיש לבצע לגבי הריסת החומה והקמתה מחדש (וכפועל יוצא מכך בשאלת העלות הנגזרת מעבודות אלו), אין מקום לברר מחלוקת זו במסגרת בקשה לפי פקודת ביזיון בימ"ש כפי שהוגשה בהליך קמא- הליך (שהסתיים) בו ניתן פסק דין כבר בשנת 2015. ככל שלצדדים טענות וחילוקי דעות באשר לפרשנות פסק הדין ואופן יישומו בפועל , נראה כי אכן לא יהיה מנוס מהגשת תביעה חדשה (ונפרדת) לבירור טענותיהם והכרעה לגופן, כפי שנקבע על ידי בית משפט קמא.

4. לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.

משלא התבקשה עמדת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.

העירבון שהופקד יוחזר למבקשים באמצעות ב"כ.

ניתנה היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נדב רותם
נתבע: יצחק סגלוביץ
שופט :
עורכי דין: