ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד סימאי נגד עץ ודעה בע"מ :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

התובעים

  1. דוד סימאי
  2. רונית סימאי

נגד

הנתבעת
עץ ודעה בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 09.05.2021, ולאור הסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את המומחה מר עמנואל אורנבוך מרחוב בר אילן 42 רעננה טלפון:09-XXXX548, נייד: 050-XXXX294, פקס: 09-XXXX713 כמומחה מכריע מטעם בית המשפט לשם בדיקת המטבח המותקן בבית התובעים.

המומחה יתבקש לחוות דעתו המקצועית על עבודת מטבח שביצעה הנתבעת בבית התובעים. לאמוד את איכות המטבח שהותקן בבית התובעים, על חלקיו ועל התקנתו וממילא התאמתו להזמנה . האם בוצע באופן מקצועי, האם עומד בתקן, האם הותקן בהתאם לתוכנית העבודה והסכמות הצדדים, האם סופקו לתובעים כל החלקים עפ"י ההסכמים בין הצדדים. המומחה יאמוד את הנזקים הנטענים שהיו במטבח ותוקנו ע"י איש מקצוע אחר מטעמם ואת הנזקים הקיימים אחר התיקון, ככל שישנם, עלויותיהם והזמן הדרוש לתיקונם.

המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון. אין מניעה כי בעל המקצוע אשר פעל לתיקון חלק מהמטבח יהיה נוכח בעת הפגישהץ

למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 30 יום מהיום.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 4-5 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה בעבור חוות דעתו לא יעלה על 3,500 ₪ בתוספת מע"מ, ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא, כאמור, מכרעת.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

אנשי קשר
התובעים: סימאי רונית ודוד – 052-XXXX765
נציג הנתבעת: 054-XXXX444

5129371המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד סימאי
נתבע: עץ ודעה בע"מ
שופט :
עורכי דין: