ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודית בן גיגי נגד מטבחי זיו :

בפני כבוד ה רשמת בכירה טלי להב

תובעים

  1. יהודית בן גיגי
  2. אלי בן גיגי

נגד

נתבעת
מטבחי זיו - תעשיות (1990) בע"מ

פסק דין

תביעת התובעים הוגשה לחיוב הנתבעת בסך של 32,790 ₪, בגין מטבח שנרכש והותקן בדירתם בסך של 43,900 ₪. עפ"י המפורט בכתב התביעה: 7000 ₪ בגין הפעלת השפעה בלתי הוגנת; 5000 ₪ בגין אי פירוט עלות יחידות המבטח ואביזריו; 4390 ₪ בגין תשלום עמלת אדריכל ללא גילוי נאות; 1200 ₪ עבור התקנת שיש במקום דופן מטבח; 3500 ₪ זיכוי על התקנת מגירה במקום פתח איורור; 350 ₪ בגין הוספת נקודת חשמל למקרר שני; 450 ₪ החזר ת שלום הובלת מקרר; 1100 ₪ החזר עלות מדיח; 400 ₪ עלות הנמכת סוקל; 2000 ₪ עיכוב עבודת שיפוץ; 1400 ₪ פיצוי נקודת חשמל ליד הכיור; 6000 ₪ טרחה ועגת נפש.

הצדדים הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה על פי שיקול דעתו לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984. בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את התביעה, לדחות את התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, כאשר בית המשפט רשאי אך לא חייב לנמק את פסק הדין בקצרה. נוסח ההסכמה הוקרא ותומלל בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון.

לגופו של ענין, שמעתי את עדויות הצדדים, עיינתי בכתבי הטענות, בראיות הצדדים ובצילומים שצורפו והתרשמתי מהנטען, הן לאור הוראות הדין והן לאור הנטל הראייתי הרובץ לפתחו של כל צד. בהכרעתי, הערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל עדות שנשמעה בשים לב להוראות הדין והתחשבתי בשיקולי צדק, הוגנות וסבירות.

לאחר שהבאתי בחשבון את טענותיהם של הצדדים ושקלתי את הנטען, אני מחליטה לגבי כל אחד מן הסכומים הנתבעים, כדלהלן:
א. 7000 ₪ בגין "הפעלת השפעה בלתי הוגנת"- מרכיב כספי זה נדחה, שכן התובעים לא הוכיחו התמלאות תנאי סעיף 3 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אדרבא התובעת העידה כי ערכה השוואת מחירים ושבה לבצע את העיסקה אצל הנתבעת לאחר השוואת תמורות (ר' עמ'1 שורות 26-28).
ב. 5000 ₪ בגין אי פירוט עלות יחידות המ טבח ואביזריו-התובעים מפנים להוראת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, העוסק בהטעיה וניצול מצוקה. עיינתי בנספח ב' לכתב התביעה מחד גיסא כולל הנספח פירוט כל היחידות שהוזמנו, מאידך גיסא אין לצידן תמחור ואף לכתב ההגנה לא צורף פירוט תמחור העיסקה על מרכיבה . עם זאת, המטבח כולו סופק ונרכש בסך של 43900 ₪ והתביעה כאן עומדת על סך של 32,790 ₪ ומהווה כ75% מסכום המטבח שנרכש וסופק כאמור, לפיכך אני סבורה כי בשל העדר הפירוט ראוי שתשלם הנתבעת לתובעת סך של 1500 ₪.
ג. 4390 ₪ בגין תשלום עמלת אדריכל ללא גילוי נאות- עפ"י עדות נציג הנתבעת לא נשאו התובעים בעלות העמלה, המשולמת מתקציב הנתבעת, לפיכך לא מצאתי לזכותם בהקשר זה.
ד. 1200 ₪ עבור התקנת שיש במקום דופן מטבח -לא הוכח כי התובעים אולצו לשאת בעלות חיפוי הדופן (ר' שורה 34 לפרוטוקול הדיון בעמ' 2).
ה. 3500 ₪ זיכוי על התקנת מגירה במקום פתח איורור-ר' סעיף 12 לכתב התביעה ושורה 36 בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון, נספח ו ו-ו1 לכתב התביעה. בגין העדר גילוי מספק אודות השימוש במגירה מתחת לכיריים תשלם הנתבעת לתובעים סך של 1000 ₪.
ו. 350 ₪ בגין הוספת נקודת חשמל למקרר שני -התובעים מפנים לסעיף 26 (צ"ל 27) לכתב התביעה- לא הוכח כי תוספת השקע נדרשה בשל מחדלה של הנתבעת.
ז. 450 ₪ החזר תשלום הובלת מקרר - נטען כי נגבתה עלות הובלת המקרר אף שהעניין לא אוזכר. לא שוכנעתי על יסוד נספח ב' ובפרט נספח ט', כי שעה שלא סוכם על עלות ההובלה יש לחייב התובעים בה (העלות הינה עלות כללית והספק פועל לטובת התובעים בהקשר זה) . התובעים זכאים איפוא להחזר סך של 450 ₪.
ח. 1100 ₪ החזר עלות מדיח - תוספת עלות המדיח צוינה ברורה בנספח א' ולפיכך אין לזכות התובעים בגינה.
ט. 400 ₪ עלות הנמכת סוקל -התובעים מפנים לסעיף 33 לכתב התביעה, העלות הכספית הנטענת לא הוכחה.
י. 2000 ₪ ע יכוב עבודת שיפוץ -התובעים מפנים לסעיף 22 לכתב התביעה ולנספח ד', חילופי הדברים המתוארים בנספח ד' אינם מקימים חבות ישירה כלפי הנתבעת בסכום האמור.
יא. 1400 ₪ פיצוי נקודת חשמל ליד הכיור -התובעים מפנים לסעיף 27 לכתב התביעה, גם בהקשר זה לא מצאתי לחייב הנתבעת בעלות נקודת החשמל, הגם שהעלות המוזכרת בס' 27 היא 350 ₪.
יב. 6000 ₪ טרחה וע וגמת נפש- סכום זה מוערך ע"י התובעים ולפיכך, אני סבורה כי בגין מרכיב זה של התביעה תשלם התובעת לנתבעת, לאור התרשמותי מעדויות הצדדים ומן החומר הראייתי שבפני, סך של 500 ₪.

ממילא, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי בלבד ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים סך כל הסכומים האמורים, בתוך 30 ימים ממתן פסק הדין .

מזכירות תשלח את פסק הדין לבאי כוח הצדדים.
ניתן היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודית בן גיגי
נתבע: מטבחי זיו
שופט :
עורכי דין: