ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמחה כהן נגד דניאל מולקנדוב :

לפני כבוד השופטת אביגיל כהן, סגנית נשיא

המבקשת

שמחה כהן
ע"י ב"כ עו"ד יפית יוחפז

נגד

המשיבים

  1. דניאל מולקנדוב
  2. אלה מולקנדוב

ע"י ב"כ עו"ד צדוק חוגי

בית משפט קמא קבע מפורשות כי נושא פתיחת דלת מולקנדוב והפינוי של שביל הגישה יתברר בהליך העיקרי (סעיף 25 להחלטה).הקביעות שנקבעו ביחס לסיכויי התביעה הן לכאוריות בלבד.

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב יפו (כבוד השופט אודי הקר) מיום 9/2/2021 בת.א. 60095-11-20 ולפיו התקבלה בקשת המשיבים – התובעים למתן צו עשה זמני.

2. תביעת המבקשת:
המבקשת (להלן גם: "כהן") הגישה ביום 2/11/2020 בת.א. 4178-11-20 תביעה למתן צו מניעה קבוע , פינוי וסילוק יד ממקרקעין נגד המשיבים (להלן גם: " מולקנדוב") המתגוררים בנכס סמוך לנכס שלה.
כהן ביקשה בתביעתה: לאטום את הדלת שבנו מולקנדוב אל תוך שטחה וכן לאטום את שני החלונות שהם פתחו אל תוך שטחה ללא הסכמתה ועל דעת עצמם, וכן לפנות את המקרקעין אשר נמצאים בבעלות כהן מכל אדם וחפץ השייכים להם, ולהימ נע מכל פעולה ברכושה ובשטחה של כהן.

כהן בעלת זכויות חכירה בנכס ברחוב גולומב 46 חולון(גוש 7175 חלקה 9) ומולקנדוב בעלי זכות חכירה בנכס הנמצא בשכנות, ובאותה חלקה ברחוב גולומב 46 חולון.

מולקנדוב טוענים, כי פתחו דלת ושתי חלונות והכל פי היתר מהעירייה שהתקבל עוד ביום 4/6/2019.
מולקנדוב טענו כי כהן היא זו שהיא השתלטה עם בעלה המנוח על שביל משותף ללא היתר וללא הסכמתם ובנתה שער לתוך השביל המשותף שמשמש רק אותה. כהן ובעלה המנוח ריתכו את דלת ביתם של מולקנדוב שלא כדין וללא היתר וכך מנעו ומונעים מהם שימוש בשביל המשותף.

3. תביעת המשיבים – מולקנדוב:
מולקנדוב הגישו בת.א. 60095-11-20 תביעה לצו מניעה קבוע, צו עשה, פינוי וסילוק יד וביקשו מבית המשפט להורות ל כהן לפתוח את דלתם של מולקנדוב אשר רותכה על ידה, כמיקשו מבית המשפט להורות לכהן להרוס את השער החשמלי ש בנתה ללא היתר ולקיים אחר החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים ובכך מונעת ממולקנדוב גישה לשביל המשותף, לקומה ב ' שבנויה בביתם ללא הסכמתם, ללא היתר מהעירייה וכן לפנות את השביל המשותף מכל אדם וחפץ השייכים להם ולהימנע מכל פעולה בשטח המשותף.

4. מולקנדוב ביקשו צו עשה זמני שיורה לכהן לפתוח את הדלת של הנכס שלהם שרותך על ידה וכן להרוס את השער החשמלי המונע גישה לשביל המשותף ולפנות את השביל המשותף.

5. הדיונים בשתי התובענות אוחדו בהסכמה.

6. התקיימו שני דיונים בבקשה לסעד זמני . ביום 8/12/2020 וביום 30/12/2020 ונחקרו מר מולקנדוב וגב' כהן.
גברת כהן נשאלה בנוגע לשער:
"ש. זה נכון שמדובר בשביל משותף שמצד ימין מוביל למשפחת המבקשים ומצד שמאל לדירה שלך?
ת. זה לא שביל משותף. הוא יושב על 50 אחוז ו- 50 אחוז שלי.
ש. העו"ד שלך כתבה שזה שביל משותף אם כי רק את משתמשת בו, האם נכון שאת טוענת שהשביל הזה שלך בלבד אפשר להגיע לדלת של משפחת המבקשים?

ת. נכון אפשר להגיע. אני גרתי כאן לפני 50 שנה ולא היה גישה לשביל, אני פתחתי את הדלת היה 80 ס"מ שילמתי לשכן כדי שאוסיף עוד 20 ס"מ, שאר הדיירים שנכנסו לא עברו דרך השער, לפניי אף אחד לא עבר דרך השער. גם את הדלת שהוא מדבר עליה שמו בלוקים ובעלי שם עציצים.
ש. זה נכון שלפני עבודות השיפוץ, פנה אלייך הקבלן ואמר לך שהוא מבקש להזיז את השער עד לכניסה של הרחבה?
ת. הוא ביקש. אני שנה שלמה סבלתי מהבנייה.
ש. אמרת לקבלן בסדר רק אתה צריכה לשאול את הילדים?
ת. ממש לא.
ש. איך אם השער יוזז עד אחרי השער של המבקשים ייגרם לך נזק או תיפגע לך הפרטיות?
ת. יש שם דלת גם לעליית הגג וגם למרתף. זה שתי יחידות ותהיה טיילת של אנשים, שילמתי הרבה כסף על השביל הזה ואני לא מעוניינת.
ש. את לא רוצה שיגורו למעלה?
ת. שיגורו אבל לא על חשבוני.
ש. הם יעלו במדרגות בכל מקרה איך זה פוגע בפרטיות שלך?
ת. הם יכולים להיכנס דרך השביל מאחורי הקיר ולא דרך הקיר שלי". (עמ' 6 שורות 13 עד 33 ועמ' 7 שורה 1 לפרוטוקול מיום 30/12/2020).

הגב' כהן אישרה כי אין לה רישיון לבניית השער וטענה כי אין צורך ברישיון.

7. החלטת בית משפט קמא:
בהחלטה מנומקת כדבעי בחן בית משפט קמא את טענות הצדדים והגיע למסקנה כי יש ליתן סעד זמני בנוגע לאי נעילת שער ה כניסה לשביל הגישה.

נבחנו סיכויי התביעה הלכאוריים ונמצא כי בתביעת מולקודוב יש "עילת תביעה המבוססת על ראיות לכאורה ".
הבקשה לפנות שביל גישה ולפתוח את דלת המבקשים תיבחן בתיק העיקרי אך יש מקום לאפשר את פתיחת השער. כלומר – למנוע את נעילתו וכך יתאפשר שימו ש בשב יל הגישה.

נקבע בסעיף 26 להחלטה:
"אין מחלוקת, כי שביל הגישה מצוי על שטח הרכוש המשותף של הצדדים. בנסיבות אלו אף ביקשה המשיבה לתקן את כתב תביעתה ולעתור לסעד של פירוק שיתוף במקרקעין".

לא היתה מחלוקת על כך שהגב' כהן היא זו שבמשך שנים עשתה שימוש ב שביל הגישה וכי מולקנדוב לא נצרכו לו. הם נכנסו לביתם מדלת אחרת.
עוד נקבע בהחלטה:
"אוסיף, כי מהראיות שצורפו לתיק עולה כי קיים ספק של ממש בדבר חוקיות השער שהציבה המשיבה וממילא לא הובהרה זכותה של המשיבה להתקין את השער ולנעולו.
לאור האמור, שעה שעסקינן בשער שהוצב ברכוש המשותף (וראו גם נספח 5 לבקשה) ושעה שדומה כי אף עצם הצבת השער נעשתה שלא כדין, יש בכך ללמד על כך שעילת התביעה "מבוססת על ראיות לכאורה" וכי סיכויי התביעה מספיקים למתן סעד זמני, בהתחשב בשיקולי "מאזן הנוחות", כמפורט להלן".

נבחן מאזן הנוחות ונקבע כי הוא נוטה לטובת מולקנדוב. לגבי כהן לא יגרם נזק ממשי את השער לא ינעל ובפרט שמולקנדוב הסכימו כי בשלב זה תעביר כהן את מיקום השער כך שיוצב לאחר הפתח שהם בנו לביתם.
מנגד – למולקדוב תיגרם פגיעה בעצם נעילת השער כיוון שנעילת השער מונעת מהם לעשות שימוש ברכוש משותף ולהשכיר את הדירה המצויה בקומה השניה.
גם אם קיימת אפשרות לעלות לקומה שניה דרך החניה, זו גישה פחות נוחה ואטרקטיבית לשוכרים פוטנציאליים.

המבקשת חויבה בהוצאות בסך 5,000 ₪.

8. בבקשת רשות הערעור נטען כי בית משפט קמא שגה כאשר קבע כי אין מחלוקת על כך ששביל הגישה נמצא בשטח משותף – אין כך הדבר וזהו שביל שבו עושה המבקשת שימוש בלעדי במשך 50 שנה. המבקשת טוענת שהשטח בבעלותה ו כי המסמכים שצירפה תומכים בטענתה.

אין תביעת מולקנדוב מגלה עילה המבוססת לכאורה על ראיות. אין "ספק של ממש" בדבר חוקיות השער כפי שנקבע ומאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת המבקשת.
בית משפט קמא נתן למשיבים בסעד זמני סעד זהה למבוקש בתביעה העיקרי. לא נתן משקל לחוסר ניסיון כפיים של המשיבים ושגה כאשר חייב אותה בהוצאות.

לצד בקשת רשות הערעור הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע.

9. דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובה וזאת מהנימוקים כדלקמן:

א) ככלל, ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בשיקול דעת רחב הנתון לערכאה הדיונית בהחלטות הנוגעות למתן סעדים זמניים, למעט במקרים חריגים (ראה: רע"א 329/17 חברת "גונתר אנרגיית רוח בע"מ" נ' מלמד (14.8.17) פסקה 20 וכן רע"א 7076/17 פלוני נ' פלוני (22.10.17) ורע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (10.9.17)) , רע"א 1539/20 פלונית נ' פלוני (10.3.2020) סעיף 5, רע"א 1288/20 דאון נ' עו"ד נועם ברם (17.3.2020) בסעיף 7.

ב) כאשר בית משפט בוחן מתן סעד זמני, יש לערוך "מקבילית כוחות" בין סיכויי התביעה ובין מאזן הנוחות. למאזן הנוחות לרוב ניתן מעמד של בכורה.

ג) זאת ועוד, כאשר בימ"ש מתבקש ליתן סעד זמני אשר משנה מצב קיים וכן סעד זהה לסעד סופי שנדרש בתובענה, עליו לנקוט משנה זהירות. לעניין זה יפים דברי כבוד השופט עמית ברע"א 1539/20 פלונית נ' פלוני (10.3.2020) בסעיף 5:
"..שעה שמבוקש סעד זמני אשר משנה את המצב הקיים וזהה לסעד הסופי שנדרש בתובענה, על בית המשפט לנקוט משנה זהירות, שכן צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים ראוי שיינתן במצבים חריגים בלבד, "רק כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם" (רע"א 9213/12 רשת נגה בע"מ נ' ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ, בפסקה 32 (20.1.2013)).

ד) ומן הכלל אל הפרט -
במקרה דנן, אין מדובר בסעד זמני הזהה לסעד המבוקש בתביעה.

בית משפט קמא קבע מפורשות כי נושא פתיחת דלת מולקנדוב והפינוי של שביל הגישה יתברר בהליך העיקרי (סעיף 25 להחלטה).הקביעות שנקבעו ביחס לסיכויי התביעה הן לכאוריות בלבד.
קביעת בית משפט קמא בנוגע להימצאות שביל הגישה על שטח רכוש משותף של הצדדים אף היא קביעה לכאורית שתיבחן במסגרת ההליך העיקרי וברור שאין מדובר בקביעה שגויה על פניה. הרי בעקבות הבקשה לסעד זמני הגישה כהן בקשה לתיקון כתב תביעה וביקשה "להורות על פירוק שיתוף בעין במקרקעין במושע ברחוב גולומב 46 חולון הידוע כגוש 7175 חלקה 9, בין הצדדים". כלומר – היא מודעת לכך שלפי המסמכים מדובר בשטח משותף נכון להיום.

אין ספק שנוח וטוב יותר לגב' כהן להשאיר את המצב הנהוג מזה שנים כפי שהוא, אך אין פירושו של דבר, כי מאזן הנוחות נו טה במובהק לטובתה. השינוי במצב נבע משיפוץ / עבודות בניה שבוצעו על ידי מולקנדוב בשנה – שנתיים האחרונות. מולקנדוב ביקשו לאפשר גישה לקומה השניה בנכס שלהם דרך שביל הגישה ולא דרך החניה ש להם ובית משפט קמא קיבל את בקשתם כסעד זמני

אין זה המקרה החריג שבו תתערב ערכאת ערעור בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית שקיימה שני דיונים בבקשה ובחנה את כל הנטען והדרוש בחינה בנוגע לסעד זמני.

סכום ההוצאות שנפסק אף הוא אינו חריג באופן המצדיק התערבות ערכאת ערעור.

10. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

ב) משלא התבקשה תשובת המשיבים, לא אחייב בהוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמחה כהן
נתבע: דניאל מולקנדוב
שופט :
עורכי דין: